BBVA Plan Jubilación 2040, PPI

ARRISKU MAILA
5/7

Datu horrek funtsaren arriskua adierazten du eta denboraren poderioz alda daiteke.

Planen eta pentsio funtsen araudian ezarritako likidezia egoera edo salbuespenezko kasuetakoren bat gertatzen bada soilik kobratuko da prestazioa, edo erreskaterako eskubidea baliatu.

Mobilizazio eskubideen, prestazioen eta ohiz kanpoko likidezia kasuen balioa pentsio funtsaren aktiboen merkatuko balioaren araberakoa da, eta galera garrantzitsuak eragin ditzake.

Osatu pentsioa erretiro plan batekin

Aurrezteko soluzio bakuna, aktiboen esleipen dinamikoarekin, zeinak zorroa erretiro-datara hurbildu ahala egokitzen doan.
  • Hasierako ekarpena edo ezohikoa: 30 €.
  • 2040 inguruan erretiratuko diren pertsonentzako egokia.