BBVA Plan Individual, PPI

ARRISKU MAILA
3/7

Datu horrek funtsaren arriskua adierazten du eta denboraren poderioz alda daiteke.

Planen eta pentsio funtsen araudian ezarritako likidezia egoera edo salbuespenezko kasuetakoren bat gertatzen bada soilik kobratuko da prestazioa, edo erreskaterako eskubidea baliatu.

Mobilizazio eskubideen, prestazioen eta ohiz kanpoko likidezia kasuen balioa pentsio funtsaren aktiboen merkatuko balioaren araberakoa da, eta galera garrantzitsuak eragin ditzake.

Osatu pentsioa erretiro plan batekin

Inbertsio plan honek zure ondare gehiena errenta finkoko aktiboetan inbertituko du, eta %0tik % 30era bitartean, errenta aldagarriko aktiboetan.
  • Hasierako ekarpena edo ezohikoa: 30 €.
  • 45 eta 55 urte bitarteko pertsonei gomendatzen zaie.