BBVA Plan 40, PPI

ARRISKU MAILA
4/7

Datu horrek funtsaren arriskua adierazten du eta denboraren poderioz alda daiteke.

Planen eta pentsio funtsen araudian ezarritako likidezia egoera edo salbuespenezko kasuetakoren bat gertatzen bada soilik kobratuko da prestazioa, edo erreskaterako eskubidea baliatu.

Mobilizazio eskubideen, prestazioen eta ohiz kanpoko likidezia kasuen balioa pentsio funtsaren aktiboen merkatuko balioaren araberakoa da, eta galera garrantzitsuak eragin ditzake.

Osatu pentsioa erretiro plan batekin

Erretirorako aurrezteko produktu hau 40 urtetik gorako pertsonei gomendatzen zaie, eta errenta finkoko eta aldagarriko merkatu globalean era ezberdinetan inbertitzeko aukera ematen du.
  • Hasierako ekarpena edo ezohikoa: 30 €.
  • Haien adin-tartea 40 urtetik gorakoa den pertsonentzat bideratua.