BBVA Fusión Corto Plazo V, FI

ARRISKU MAILA
2/7

Datu horrek funtsaren arriskua adierazten du eta denboraren poderioz alda daiteke.

Errenta finko publiko eta pribatuko aktiboak eurotan

Eurotan emandako errenta finko publikoko eta pribatuko aktiboetan inbertitzen duen epe laburrerako errenta finkoko funtsa; hura osatzen duten aktiboek ez dituzte gaindituko 18 hilabete epemugara arte.
  • Inbertsio minimoa: 180.000 €.
  • Urtebetetik gorako posizioetarako.