BBVA Crédito Europa, FI

ARRISKU MAILA
2/7

Datu horrek funtsaren arriskua adierazten du eta denboraren poderioz alda daiteke.

Inbertitu zuzenean edo zeharka errenta finko publikoan edo pribatuan

Funtsak zuzenean edo zeharka inbertituko du (ondarearen%10 arte, errenta finkoko IKE finantzarioen bidez, harmonizatuak izan edo ez, BBVA Taldekoak izan edo ez) guztizko esposizioaren %50 baino gehiago errenta finko pribatuko aktiboetan eta, gainerakoa, errenta finko publikoan (moneta-merkatuko tresna kotizatuak edo kotizatu gabeak barne, likidoak direnak, eta %10 arte gordailuetan). 
  • Inbertsio minimoa: 10.000.000 €.
  • Hiru urterako baino gehiagorako posizioetarako.