Etxe-aldaketa zerbitzuak

Zure ordainagiriak eta diru sarrerak BBVAra ekartzen lagunduko dizugu. Nahiago baduzu, zure kontua lekualdatzeko eska dezakezu. Geu arduratuko gara. Erraz eta doan.

Zuk erabakiko duzu nondik hasi nahi duzun

  • Ekarri nire ordainagiriak

    Zure ordainagirien jaulkitzaileekin harremanetan jarriko gara (ura, gasa, telefonoa, Internet, elkargoak, etab.). helbideratze aldaketa eskatzeko.
  • Ekarri nire diru sarrerak

    Zure nominaren, pentsioaren edo beste diru sarreren ordaintzaileekin harremanetan jartzen lagunduko dizugu, baita zure BBVA kontuan helbideratzeko aldaketa kudeatzen ere.
Ez dago emaitzarik