Kontuak lekualdatzeko zerbitzua

Aldatu ordainketa kontu batekin lotutako zerbitzuak, Espainiako erakunde batetik bestera nahiz erakunde beraren barruan, eta Europar Batasunaren barruan mugaz gaindiko kontu bat irekitzea errazten da.

Espainiako erakundeen artean ezarritako zerbitzua.

Erakunde berdinaren kontuen artean ere.

Transferentzien behin-betiko aginduen lekualdaketa.

Sartzen diren aldizkako transferentziak eta helbideratutako zordunketak.

Ireki kontu bat Europar Batasuneko beste herrialde batean.

Zure zerbitzuen informazioa ematen dizugu.

Ezaugarri nagusiak

 • Doako zerbitzua bezero kontsumitzaileentzat.
 • Lekualdatzeko eskabidea hasteko, BBVAn kontua irekita eduki edo ireki behar duzu, eta lekualdatzeko eskaera sinatu (1)
 • Hona hemen lekualda daitezkeen zerbitzuak: transferentzia-agindu iraunkorrak, sartzen diren aldizkako transferentziak eta helbideratutako zordunketak.
 • Kontu zaharra bertan behera uzteko eska dezakezu, erabilgarri dagoen saldoa berrira eraman eta gero, inolako kosturik gabe.
 • Geu arduratuko gara kontuaren jabe den erakundeari beharrezko informazioa eskatzeaz.
 • Informazioa jaso eta gero, honako hauetaz arduratuko gara:
  • Zure kontutik transferentziak egiteko agindu iraunkorrak emateaz eta baimenean zehaztutako egunetik aurrera horiek betearazteaz.
  • Eskabidean zehaztutako egunetik aurrera helbideratutako zordunketak onartzeaz. 
  • Sartzen diren aldizkako transferentzien agindu emaileei jakinarazteaz.
  • Helbideratutako zordunketen onuradunei jakinarazteaz.
  • Transferentzien agindu emaileei eta zordunketen onuradunei informazioa zuk zeuk ematea erabakitzen baduzu, erabiltzeko gutun ereduak eman diezazkigukezu.
 • Kontu zaharrean nahikoa saldo eduki beharko da prozesu osoa amaitu arte.

(1) Lekuz aldatuko den kontuaren titular guztien sinadura behar da.

Nola egin dezaket eskaera?

 • Deskargatu baimen inprimaki hau, bete eskabidea, eta eman ezazu sinatuta zure BBVA bulegoan.
 • Inprimakian honako hauek zehaztu behar dituzu:
  • Jatorriko kontuaren IBANa.
  • Helburuko kontuaren IBANa.
  • Zer zerbitzu eraman nahi dituzun erakunde batetik bestera, zer aukera gauzatu behar dituen kontuaren jabe den entitateak (hornitzaile igorlea) eta zer aukera gauzatu behar dituen BBVAk (hornitzaile hartzailea).
  • Lekualdaketa ezingo da 13 egun baliodun igaro baino lehen, gauzatu eskabidea ematen denetik hasita zenbatzen.
  • Titular guztien izen-abizenak, IFZ eta sinadura.

Ezaugarri nagusiak

 • Doako zerbitzua bezero kontsumitzaileentzat.
 • Hona hemen lekualda daitezkeen zerbitzuak: transferentzia-agindu iraunkorrak, sartzen diren aldizkako transferentziak eta helbideratutako zordunketak.
 • Kontu zaharra bertan behera uzteko eska dezakezu, erabilgarri dagoen saldoa berrira eraman eta gero, inolako kosturik gabe.
 • Informazioa jaso eta gero, honako hauetaz arduratuko gara:
  • Zure kontutik transferentziak egiteko agindu iraunkorrak emateaz eta baimenean zehaztutako egunetik aurrera horiek betearazteaz.
  • Eskabidean zehaztutako egunetik aurrera helbideratutako zordunketak onartzeaz. 
  • Sartzen diren aldizkako transferentzien agindu emaileei jakinarazteaz.
  • Helbideratutako zordunketen onuradunei jakinarazteaz.
  • Transferentzien agindu emaileei eta zordunketen onuradunei informazioa zuk zeuk ematea erabakitzen baduzu, erabiltzeko gutun ereduak eman diezazkigukezu.

Nola egin dezaket eskaera?

 • Deskargatu baimen inprimaki hau, bete eskabidea, eta eman ezazu sinatuta zure BBVA bulegoan.
 • Inprimakian lekualdaketa zer egunetan gauzatuko den zehaztu behar duzu.

Ezaugarri nagusiak

 • Zerbitzua doakoa da Europa Batasunaren barruan atzerriko kontua ireki nahi duten bezero kontsumitzaileentzat.
 • Doan emango dizugu honako hauen guztien zerrenda: kontuan indarrean diren transferentzia agindu iraunkorrak, sarrerako aldizkako transferentziak eta helbideratutako zordunketak, guztiak ere aurreko hamahiru hilabeteetakoak.
 • Zure kontuan soberan dagoen saldo hartzekoduna xede herrialdeko ordainketa-kontura transferitzea eta kontua bertan behera uztea eska dezakezu. Horretarako, ezinbestekoa da dagokion IBANa adieraztea. Gogoan izan kontua bertan behera utzi ahal izateko ez dela eduki behar zordundu eta kitatu gabeko betebeharrik kontuan. Kontua ixtea eragozten duen betebeharrik badago kitatu gabe, jakinarazi egingo dizugu.

Nola egin dezaket eskaera?

 • Deskargatu baimen inprimaki hau, bete eskabidea, eta eman ezazu sinatuta zure BBVA bulegoan.