Haurtxoaren azterketa pediatrikoak

Semearekin edo alabarekin medikura joaten zarenean jakin behar duzun guztia

Gurasoek kezka bat badute, seme-alaben osasuna da. Horregatik, haurtxoa jaiotzen denetik, pediatra funtsezkoa da familiarentzat. Zuen zalantzak argituko ditu eta zuen haurra tratatzeko aholkuak emango dizkizue, haren garapena gainbegiratzeaz gain.

Haurrak bilakaera egokia duela egiaztatzeko, aldian behin eraman behar da pediatrarengana, gaixo ez badago ere. Haur osasuntsuen azterketa gisa ezagutzen dira bisita horiek.

Bizitzako lehenengo bi urteetan, osasun azterketa horiek ohikoagoak dira, aldaketak bizkorrago gertatzen direlako, eta bilakaeran atzerapenik badago edo konplikaziorik agertzen bada, garrantzitsua da hori lehenbailehen hauteman eta artatzea.

Bi urteak betetakoan, osasun azterketak bizpahiru urtean behin egiten dira, gutxi gorabehera, 14 urte bete arte.

Txerto egutegiekin gerta bezala, Gizarte Segurantzan, autonomia erkidego bakoitzak bere egutegiak ditu haur osasuntsuaren azterketak egiteko, baina antzeko irizpideei jarraitzen zaie haurra baloratzeko garaian. Horregatik, zure haurrak osasun zentroan izango duen egutegia kontsultatzea da hoberena.

0 eta 2 urte arteko osasun azterketak

Bizitzaren lehenengo bi urteetan, miaketetan haurtxoaren garapen psikomotorrari begiratzen zaio bereziki (adibidez, noiz hasten da burua biratzen, eskutxoekin gauzak hartzen, eta abar); horrez gain, gaixotasun kutsagarri eta jaiotzetikoak prebenitzeari eta gurasoen eta haurtxoaren arteko harremanari erreparatzen zaio.

Azterketa bakoitzean, pediatrak haurtxoa neurtzen eta pisatzen du, eta garezurraren perimetroaren diametroari begiratzen dio haurraren pertzentilak kalkulatzeko (hazkunde kurba); izan ere, horiek erakusten dute zer bilakaera duen sexu eta adin bereko beste haur batzuen aldean.

Ospitalean alta jaso ondoren, erditu eta gero, komeni da lehenengo astean joatea pediatrarengana, haurtxoa ezagutu eta haren historia klinikoa ireki dezan. Bertan idatziko ditu erditzeari buruzko xehetasunak, gaixotasunen familia aurrekariak, ospitalean egindako proben emaitzak eta hartzen duen elikadura mota (amarengandik edoskitzea edo edoskitze artifiziala).

Lehenengo bisita horretan, lehengo aholkuak eman eta haurtxoarentzako nahiz zuentzako ohitura osasungarriak jakinaraziko dizkizue pediatrak.

Bigarren osasun azterketa bizitzaren lehen hilabetean egiten da. Haurtxoa pisatu eta neurtzeaz gain, pediatrak haren gorputza miatzen du, guztia ongi garatzen ari dela ikusteko, eta egoera neurologikoa eta psikomotorra baloratzen du. Bereziki begiratzen die, gainera, fontanelari, begiei eta belarriei, edonolako arazoak baztertzeko.

Hirugarren osasun azterketa 2 hilabete betetzean egiten da. Bisita horretan, autonomia erkidegoaren egutegiaren arabera dagozkion txertoak jartzen dira. Pediatrak berriro ere xehe-xeheki aztertzen du haurtxoa, pisatu eta neurtu egiten du, eta haren erreflexuak egiaztatzen ditu.

Hurrengo osasuna azterketak 4 hilabete, 6 hilabete, 12 hilabete, 15 hilabete eta 18 hilabete dituenean egiten dira, normalean, txertoen egutegiarekin batera. Haietan guztietan, haurtxoak hazkunde kurban zer neurri dituen, belarriak, ikusmena eta erreflexuak behar bezala eboluzionatzen ari diren, eta haurtxoaren garapen psikomotorra egokia den begiratzen da.

Osasunaren Mundu Erakundearen eta Pediatriako Espainiako Elkartearen arabera, seigarren hilabetera arte haurra amaren bularreko esnez soilik elikatzea gomendatzen da, hala eskatzen duen guztietan, eta ondoren bi urtera arte jarraitzea amarengandik edoskitzen eta beste elikagai batzuk ere hartzen. Haurtxoa elikagai osagarriak hartzen hasten denean, sei hilabetetatik aurrera, pediatrak jarraibide batzuk emango dizkizue elikagai berri horiek sartzeko.

2 eta 5 urte arteko osasun azterketak

Aldi honetan, haurrak 2 eta 4 urte dituenean egin ohi dira osasun azterketak. Aldi honetan, gainera, egutegiari dagozkion egutegiak emateaz gain, honako hauei begiratzen diete bereziki azterketek:

  • Bai gorputzaren bai hizkuntzaren garapen arazoak. Adin honetan, hitz egiteko eta ahoskatzeko gaitasuna azpimarratzen dira. Zailtasunik aurkitzen bada, haurra logopedarengana bideratu daiteke.
  • Zentzumenetan akatsak, ikusmen, entzumen, ukimen edo usaimenezko pertzepzioaren aldaketak.
  • Oinarrizko osasun eta higiene ohiturak ezartzea.

6 eta 14 urte arteko osasun azterketak

Urte hauetan garrantzitsua da haurrak elikadura, higiene, jokabide eta lo ohitura egokiak har ditzala, nerabezaroa iristen denerako. Pediatrarengana bizpahiru urtean behin joatea da ohikoena.

6 urte dituenean, txerto egokiaren arabera dagozkion txertoak jartzen dira. Osasun azterketan, batez ere, ikusmenaren zolitasuna, garapen psikomotorra eta hizkuntzaren garapena, eta haurraren elikadura ohiturak begiratzen dira.

Haurrak 8-9 urte dituenean azterketa orokorragoa egin ohi da; besteak beste, tentsio arteriala neurtu eta bihotz-birikak auskultatu daitezke. Pediatrak elikadura eta ohitura osasungarriei buruzko aholkuak emango dizkio haurtxoari. Une egokia izan daiteke sexu hezkuntza hasteko, neskatoei hilekoa zer den azaltzeko eta zalantzak argitzeko.

12 urte dituenean, berriz ere txertoa jartzea dagokio. Adin horretan, pediatrak azterketa fisiko osoa egiten du berriz ere, haurtxoaren hazkundea eta nerabezarorako garapena baloratzeko, eta bereziki aztertzen ditu lokomozio aparatua eta aho-hortzetako osasuna. Gainera, sendagileak ohitura sozialei eta aisialdiari buruz galdetuko dio haurrari, egon litezkeen arrisku psikosozialak baloratzeko.

Pediatraren azken osasun azterketa 14 urteen inguruan egin ohi da; bertan, pediatrak miaketa fisiko osoa eta xehea egingo du, haurraren garapen orokorra eta heldutasun sexuala baloratzeko. Egutegiaren arabera txertoa dagokio.

Familiako osasun aseguru pribatuak

Osasun azterketa eta kontrol horiek guztiak Gizarte Segurantzaren bidez egin daitezke, edo osasun aseguru pribatu baten bidez, halakorik izanez gero.

  • Aseguru etxe pribatuetan ez dago zertan pediatrarengana joan espezialistarekin hitzordua lortzeko.
  • Aseguru mediko askotan, 24 orduetan funtzionatzen duen laguntza telefono bat dago zalantzak argitzeko edo kontsultak egiteko.
  • Aseguru pribatuek haurraren garapenarekin lotutako beste zerbitzu osagarri batzuk eskaintzen dituzte: logopeda, foniatra, psikologoa, eta abar.

Baby Planner-en eduki guztia, zure BBVA app-ean