Bularra emateko baimena

Amatasun-baja amaitzen denean, amak edo aitak eskubidea du bularra emateko baimena izateko haurtxoari jaten emateko

Espainiako Pediatria Elkarteak, Osasunaren Mundu Erakundearen gomendioak jarraituz, gomendatzen du haurtxoa elikatzea bakarrik amagandiko edoskitzearen bitartez lehenengo sei hilabeteetan zehar, eta ondoren, edoskitzea mantentzea beste elikagai batzuekin konbinatuz bi urtera arte.

Nahiz eta gizartea geroz eta gehiago kontziente den amagandiko edoskitzeak haurrarentzat dituen onuren inguruan eta haurtzaindegi askok ahalbidetu egiten duten amek haien esnearekin biberoiak eramatea, zaila da gomendio hori praktikan jartzea 16 aste irauten duen amatasun-bajarekin; ez da haurtxoaren bizitzaren lau hilabetera ere iristen.

Edoskitzea errazteko, Langileen Estatutuak zein 2007ko Berdintasun Legeak kontuan hartzen dute bularra emateko baimena, aitak edo amak har dezakeena (bietako batek bakarrik) haurtxoak 9 hilabete betetzen dituen arte. Hitzarmen kolektibo batzuk luzatu egiten dute haurtxoak urtebete betetzen duen arte, horregatik, komenigarria da enpresako baldintzak kontsultatzea.

Ordubete bularra emateko baimenerako

Aitak edo amak bularra emateko ordubeteko baimena har dezakete lan lanaldiaren barruan, edo bi ordu erdi lanaldiaren barruan, edo haien lanaldia ordu erdi murriz dezakete sarrera edo irteeran haurtxoak 9 hilabete betetzen dituen arte.

Gurasoen gehiengoak hautatzen dute ordu erdiz lanaldia murriztea, lanaldiaren sarreran edo irteeran murriztuz. Baimenaren ordua (edo bi ordu erdiak) interesgarria da, batez ere, haurtxoa lanetik gertu dagoen lekuan badago eta amari denbora ematen badio hura elikatzeko edo aitak edo beste pertsona batek haurtxoa gertura badezake lanera amak bularra eman diezaion atsedenaldi horretan.

Baimena gozatu egingo da edoskitze naturala zein artifiziala izan, haurtxoaren zaintzarako dela ulertzen baita.

Baita lanaldiaren murrizketarekin ere

Bularra emateko baimena independentea eta bateragarria da gurasoek haurrak 12 urte bete arte har dezakeen lanaldiaren murrizketarekin.

Esaterako, zortzi ordu lan egiten dituen pertsona batek, bere ordutegia sei ordutara murrizten du, bularra emateko ordua hartu ahal izango du ordutegi horren erdian, edo lanetik ordu erdi lehenago sartu edo irten ahal izango du bere haurtxoak 9 hilabete betetzen dituen arte.

Ordu bikoitza erditze anizkoitzetan

Langileen Estatutuaren 37.4 artikuluak esaten du bularra emateko baimena handiagotu egingo dela proportzionalki erditze anizkoitzen kasuan. Hau da, bikiak izaten diren kasuan bi orduko edoskitzea eska daitezke lanaldiaren erdian, sarreran edo irteeran.

Nola eskatu bularra emateko baimena

Langileak eskubidea du erabakitzeko bularra emateko baimenaren ordutegia. Eskatzeko, soilik enpresari abisatu behar dio baimenaren hasiera eta amaiera baino 15 egun lehenago.

Nahiz eta aitortutako eskubidea izan, komeni da idatziz eskatzea jasota gera dadin eta enpresak zigilatutako kopiarekin jarraitzeko.

Nahiz eta bularra emateko baimena izena duen, elikatzeko baimena da eta horregatik eska dezake aitak edo amak

Batzuetan egunetan pila daiteke

Legeak barne hartzen du bularra emateko orduak pilatzeko aukera lanaldi osoetan betiere hitzarmen kolektiboak edo enpresaren akordioek hala baimentzen dutenean. Hala, luza daiteke pixka bat amatasun-baja.

Nahiz eta sektore bakoitzeko hitzarmena izan hori zehatz-mehatz arautzen duena, ohikoa da pilatutako orduak hurrenez hurreneko 15 egun libre ematea.

Bularra emateagatiko arriskua

Lanpostuak bularra ematen duen amarentzat edo amaren esnea hartzen duen haurtxoarentzat arriskuren bat suposatzen badu, esaterako, lanaldian agente kimikoekiko esposizioarengatik, enpresariak langilea berriz kokatu behar du beste postu batean zeinean ez dagoen inolako arriskurik bularra emateko baimena amaitzen den arte.

Ez bada posible, kontratua eten egingo da haurtxoak 9 hilabete betetzen dituen arte eta amak prestazioa kobratuko luke bularra emateagatiko arriskuarengatik, oinarri arautzailearen % 100 izanik (amatasun-bajan bezala).

Langileen Estatutuan eta Berdintasun Legean jasota dago eskubide hori. Gainera, berriki Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak irizpena eman du esanez Administrazioak eta enpresek babestu egin behar dituztela modu berean haurdun dauden eta haien seme-alabei bularra ematen ari diren langileak.

Babesa kaleratzearen aurrean

Bularra emateko baimenean edo bularra ematearen arriskuarengatiko baja naturalean zehar baliogabetzat jotzen da kaleratzea. Kaleratze baliogabeak suposatzen du kaleratutako langileak aukera dezakeela lan egindako urte bakoitzeko 45 eguneko kalte-ordain ekonomikoaren edo betetzen zuen lanpostuan berriz hastearen artean.

Baby Planner-en eduki guztia, zure BBVA app-ean