Bikiak, hirukiak: erditze anizkoitzagatiko laguntzak

Bi haur edo gehiago kolpetik jaiotzen direnean, familiako aurrekontua egokitu behar da; erditze anizkoitzerako zer eskubide eta laguntza dauden azalduko dizugu

Bikiak edo hirukiak izanez gero, bikoiztu egiten dira haur baten jaiotzak ekartzen dituen gastuak: autorako bi aulki, bi sehaska, bi hamakatxo, arropa, pixoihalak… Gastuak apur bat arintzeko, laguntza espezifiko batzuk daude erditze anizkoitzetarako. Gainera, lana eta familia bateratzeko neurri batzuek kontuan hartzen dute egoera berezi hori, lehenengo hilabeteetan haurren zaintza errazteko.

Lana eta familia bateratzeko neurriak

amatasun bajan 2 aste gehigarri, bigarrenetik aurrera izandako haur bakoitzeko

Erditze anizkoitzetan, 16 asteko amatasun bajari 2 aste gehitzen zaizkio bigarrenetik aurrera izandako haur bakoitzeko (18 aste bikiak badira, 20 aste hirukiak badira, eta abar). 

aitatasun baimenean 2 egun gehigarri, bigarrenetik aurrera izandako haur bakoitzeko

Erditze, adopzio eta harrera anizkoitzetan, 4 asteko aitatasun baimenari 2 egun gehitzen zaizkio bigarrenetik aurrera izandako haur bakoitzeko.

Edoskitzeko baimen bikoitza

Edoskitzeko baimenaren iraupena proportzionalki luzatzen da erditze anizkoitzetan (bi haur izanda bikoiztu egiten da, eta hiru haur izanda, hirukoiztu). Hau da, adibidez, bikien ama (edo aita) bi orduz atera daiteke lanetik, edo ordubete beranduago sartu edo atera daiteke edo, hitzarmen kolektiboak aukera hori jasotzen badu edo enpresa ados badago, edoskitze orduak metatu eta amatasun baja luza dezake (gutxi gorabehera hilabete gehituko litzaioke).

Erditze anizkoitzagatiko dirulaguntzak


Bi haur edo gehiago kolpetik dituzten familiek dirulaguntza ekonomiko batzuk jaso ditzakete:

Estatuko laguntzak

Erditze anizkoitzagatiko laguntza ordainketa bakarrean ematen zaie familia guztiei, erditze edo adopzio anizkoitzagatik, zer diru sarrera dituzten kontuan hartu gabe. Kopurua urtero kalkulatzen da, lanbide arteko gutxieneko soldataren eta aldi berean jaio edo adoptatu diren seme-alaben arabera.

  • 2 seme-alaba izanez gero: LGS bider 4 egiten da.
  • 3 seme-alaba izanez gero: LGS bider 8 egiten da.
  • 4 seme-alaba izanez gero: LGS bider 12 egiten da.

2017an, bi haurreko erditzeetan 2.830,80 euroko laguntza eman zen; hiru haurrekoetan, 5.661,60 eurokoa; eta erditze berean jaiotako lau haurretatik aurrera 8.492,40 eurokoa izan zen.

Haur horietakoren batek % 33ko desgaitasuna edo handiagoa badu, bikoitza zenbatzen da. Hau da, bi haur jaiotzen badira eta haietako batek desgaitasuna badu, hiru haurren dirulaguntza ematen da.

Onuradunak

Bi gurasoetako edozeinek eska dezake laguntza, familia unitatea bizi den udalerriko Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren bulegoetan.

  • Elkarrekin bizi badira, laguntza nork eskatuko duen adostu beharko dute gurasoek. Ez badira ados jartzen, sistematikoki amari ematen zaio.
  • Ez badira elkarrekin bizi, zaintza duen gurasoari ematen zaio.

Amatasuneko subsidio berezia

Amatasun bajari dagokion prestazioaz gain, erditze anizkoitzetan, haur bakoitzeko subsidio berezi gehigarri bat kobratzen da, amatasun bajako 6 asteren baliokidea. Hau da, bikiak edukiz gero, 18 asteko amatasun baja gehi beste 6 asteren pareko subsidioa kobratzen dira. Hirukiak badira, 20 asteko amatasun baja gehi beste 12 asteren pareko subsidioa kobratzen dira.

Erditze anizkoitzagatiko laguntza familia guztiei ematen zaie, diru sarrerak kontuan hartu gabe

Baby Planner-en eduki guztia, zure BBVA app-ean