Megajoerak: inbertsio iraunkorraren aukera berriak

Nazioarteko kudeatzaile nagusiek negozio iraunkorren ereduen alde egiten duten joerak gomendatzen dituzte.
Ezagutu megajoerak
Gizartearen ongizateaz eta planetaren zaintzeaz zein etengabeko aurrerapen teknologikoaz kezkatutako ingurune batean, joera berri horiek dira dagoeneko hazkunde globalaren motoreak. BBVAren Banku Pribatua kudeatzaile nagusiekin ari da lanean inbertsio iraunkorreko eredu horiek bere proposamenean txertatze aldera.

Inbertsioko megajoerak

Nazioarteko kudeatzaile nagusiek.

 • BBVAren Banku Pribatuan inbertsio joera interesgarrienen alde egiten dugu, askotariko ikuspegiak lortzeko, eta baita dibertsifikazio handiagoa eta bestelako jokabide bat ere kudeaketa teknika ohikoagoen aldean.
 • Zein gaitan ikusten dugu balio gehiago epe ertain eta luzera begira? Inbertsio iraunkorrean, finantza arloko iraultza teknologikoan, eta segurtasunari, kontsumo jasangarriari eta bizitzaren luzerari aplikatuta, zorroetan balioa sortzeko ardatz argiak dira.

Kontsumo jasangarria, Morgan Stanley-ren eskutik

Nazio Batuen datuetan oinarriturik, 2050ean munduko populazioa 9.600 milioi pertsona lirateke. Hori dela eta, egungo bizi-mailari eusteko, gaur egungo 3 planeten baliokidea beharko dugu; beraz, beharrezkoa izango da guztion aldetik baliabideak modu jasangarriagoan ekoiztea eta kontsumitzea (GIHen 12. helburua), kontsumo eta ekoizpen jasangarriaren helburu hori baliabide gutxiagorekin gauza gehiago eta hobeak egitea dela ulertuta. Jarduera ekonomikoetatik onurak sortzean datza, baliabideen erabilpena, degradazioa eta kutsadura murriztuta eta bizitza-kalitate hobeago bat lortuz aldi berean.

Era horretan, inbertsio iraunkorraren ikuspuntutik, kontsumo-irizpide horietara egokitzeko gai diren konpainiak izango dira irabazle eta liderrak euren industria sektoretan, kontsumitzaileek gero eta garrantzi handiagoa ematen baitiete iraunkortasun-irizpide horiei marka bat aukeratzean. Halaber, bat etorri behar dute gobernuek horri buruz dituzten irizpideekin, eta kontuan hartu behar dute arautzaileek zer zigor ezarri nahi dizkieten horiek betetzen ez dituzten ekoizpen-kateei, eragina izango bailuke emaitzen kontuan eta enpresen ospean.

Nola aprobetxatzen dugu aukera?

Zuzendaritzarekin egunerokotasunean giltzarri diren gaiekin engaiatzea da iraunkortasunaren printzipio horiek inplementatzeko modurik onena. Horretarako hobetoen egokiturik daudenak ingurumen, gizarte edo gobernantza arloko arriskuak antzematen dituzten kudeatzaile aktiboak, adituak eta arduradunak dira. Kudeatzaileen engaiatze horrek aukera ematen du ere honetarako:

 • Konpainiaren ESG (inbertsio sozialki arduratsuaren -ISA- ingelesezko siglak) profilaren irudi osoago bat egitea.
 • Harremanetan jarri zuzendaritza-taldearekin eta kontseiluekin errentagarritasunen iraunkortasunerako arriskua bada. Hala, konpainia batek ez badu asmatzen gobernu korporatiboarekin, ez du ere asmatuko ESGren beste bi zutabeekin:  ingurumenarena eta soziala.

Osasuna eta bizitza-luzera, AXAren eskutik

Gure ustez, etorkizunean ziurrenik gehien haziko diren konpainiak funtsezko faktore gisa bizi-luzera kontuan hartzen dutenak izango dira. Egitez, esaten dute hori izango dela mende honetako eraldaketarik handienetakoa, 10 urte gehiagokoa izanez egun herrialde aberatsetan jaiotzen diren haurren bizi-itxaropena. Ondorio zabal eta sakonak ekarriko dizkie horrek pertsonei, bizitza-zikloa aldatzera behartuko baititu, egungo 3 etapakotik etapa anitzeko beste batera igaroz. Azken horrek barne hartuko ditu tarteko etapa batzuk eta erretiroaren azken etapa bat, gastu handiagoa eraginez osasunaren zaintzan, zeina bikoiztu egin baitaiteke 65 urtetik aurrera eta laukoiztu, berriz, 85 urtetik aurrera.

Nola aprobetxatzen dugu aukera?

Inbertsioen kudeatzaile garen aldetik, bizi-luzeraren eremuan hazkunde biziagoa izango duten konpainietan jartzea gomendatzen dugu fokua, eta lau eremu handitan aurkituko dugu hori:

 • Ongizatea, kontuan hartuta klubak, gimnasioak eta "health club"ak biltzen dituen industriaren fakturazioa 87.200 milioi eurora iritsi zela 2017an.
 • Hirugarren adineko gastua, 2020an 15 bilioiren (2010ean 8 bilioi ziren) gastu globala aurreikusten duten zenbatespenekin.
 • Hirugarren adineko arreta , nagusientzako egoitza eskaeraren aurreikuspena hirukoiztu egingo dela 2030erako arreta-espektro osoan: bizitza aktiboko egoitzetatik ospitaleetaraino. 

Tratamenduak, aurrerapen handiekin adinekoei geroz gehiago eragiten dieten gaixotasunen ikerketa mediko eta farmazeutikoan.

Finantzetako iraultza teknologikoa, Robeco-ren eskutik.

Gaur egun, banku tradizionalak industria, ezagutzen dugun moduan, eraldatzen ari diren joera berriei aurre egin behar die, eta, aldi berean, inbertsio-aukera interesgarriak eskaintzen ari dira.

Digitalizazioa da eragin handieneko faktoreetako bat, horrek bultzatuko du gehien finantza-industriaren hazkundea, Fintech (edo Financial Technology, hots, finantza- edo inbertsio-jarduerei teknologia berriak aplikatzen dizkien finantza-industria) izanik eragile nagusia epe labur batean. Finantza entitateak datozen 3-5 urteetan teknologia alorrean inbertsio indartsuak egitera bultzatuko ditu horrek, garatu ahala adibidez 'onlineago' (edo app-aren bidez) diren ordaintzeko bitarteko batzuetara, blockchain-era edo robo advisor-en erabilerara jotzeko.

Nola aprobetxatzen dugu aukera?

Aldaketa teknologiko, demografiko eta arautzaileen abiadurak eta disrupzioak kapitalizatu daitezkeen inbertsio-aukera argiak eskaintzen dituzte. Uste oso hauek ditugu:

 • Online ordainketa izango da normala eta 'cash-a', berriz, salbuespena.
 • 2 milioi pertsonari irekiko zaio atea, gaur-gaurkoz ez dituztenak euren finantzak mugitzen finantza-sektorearen digitazioaz baliatuz.
 • Lankidetza jokalari finkatuenen (bankuak; eurek dituzte, gainera, datu-baseak) eta teknologia duten (fintech-a) konpainia berrien artean.

Fintech denak izan dezake zeharo iraunkorra den ertz bat, ez bakarrik inklusiboa izateagatik (merkatu emerjenteak garatutako herrialdeen merkatuetara hurbilduz). Baita zibersegurtasunak negozio ereduen kudeaketa efizientean betetzen duen oinarrizko zereginagatik ere, giltzarri, bestalde, gobernantza arloan ESG ospetsuan.

Iraunkortasuna eta inpaktua. Klima-aldaketa, Allianz-en eskutik

Inbertsio iraunkorrak badu zentzua, bai ekonomiaren bai gizartearen ikuspegitik, COP25ean egiaztatu ahal izan denez. Bertan argi geratu zen gertatzen ari dena, zein diren errudunak eta egungo egoera aldatzeko beharra; hau da, klima-narriadura geldiarazi behar dugu.

Horrek finantzazioa eskatzen du, eta ez publikoa bakarrik, baita pribatua ere. Eta esparru horretan da, hain zuzen, inbertsio iraunkorra inbertitzeko modurik adimentsuena dena, ikuspegi bikoitz batetik:

 • Arriskuen kudeaketa: isurpen intentsiboak dituzten enpresek arrisku handiei egin beharko diete aurre, zaharkiturik edo hainbat zehapenei aurre egin beharrean gera daitezkeelarik. Are 'aktibo hondartuekin‘ ere kontatu. Arrazoi horregatik, inbertsio-zorro on bat izateko ezagutu egin behar ditugu arrisku horiek, eta horren arabera jokatu gero.
 • Aukerak: oso interesgarriak da eredu ekonomiko iraunkorrago lortze aldera aplikatzen ari diren berrikuntza, bai konpainia berrietan bai lehendik direnetan. Guztiek erabakimenez heltzen diote aldaketari, eta hazkunde iraunkorra eta egiturazkoa ezagutuko dute etorkizunean, inbertitzeko aukera ona direlarik. 

Gure eredu ekonomikoan inpaktu positiboa bat sortuz inbertitzeak ez du esan nahi kutsatzen duena baztertzea. Inbertitzea ez da gaztigatzea, eredu irabazleak finantzatzea eta horien arrakastan parte hartzea baizik.

Zibersegurtasunera zuzendutako teknologia, Pictet-en eskutik

Mundua aldatzen ari da, gizartea, pertsonak eta, are, negozio ereduak aldatzen diren moduan. Teknologiak funtsezko egitekoa betetzen du horretan guztian, eta ekarpen esanguratsuak egin ditzake, prozesuen automatizaziotik hasi eta segurtasun kontuan soluzio hobeagoak inplementatzeraino. Eta azken hori da hazkunderako potentzial handiena duena, gizakiak seguru sentitzeko duen premiak bultzatuta.

Laguntza-faktoreak

 • Berrikuntza, zeren teknologia berriek segurtasun behar berriei (cloud computing, online ordainketa, etab.) bide ematen baitie.
 • Garapen demografikoa eta urbanizazio orokorra, zeinak segurtasuna, garraio publikoa, azpiegitura kritikoak edo masa ekitaldiak indartzera behartu baitute.
 • Arautzea, mehatxu modernoei (PSD2, esaterako) erantzuna ematea bultzatuz.

Oso ohikoak dira, egun, zibererasoak ere. Sarritan urratzen dira pertsonen, enpresen eta gobernuen datuak, eta arriskua sortzen dute maila fisikoan nola ekonomiko-finantzarioan. Arrazoi horregatik, positiboa da segurtasun soluzio horien aldeko apustua, horren gutiziatua den babes hori bermatzea baita bere helburua. 

Zeintzuetan inbertitu dezaket?

 • Segurtasun fisikoa, hasi itxiera elektromagnetikoetatik eta etxeko segurtasun-sistema integraletaraino edo sarbide-kontroleraino.
 • Segurtasun zerbitzuak: egunerokorako funtsezkoak diren produktuen (adibidez, elikadura-kontrolak edo -segurtasuna, edo ordainketa seguruko zerbitzuak) kalitatea zaintzen dutenak.
 • Segurtasun informatikoa: teknologia berriak biometria, zaintza eta aurpegi errekonozimendu bidezko sistemak, edo, maila handiago batean jarriz gero, transakzio ekonomikoak, zeinak lagungarri izango baitira delinkuentzia eta ziberterrorismoaren aurkako borrokan.

Segurtasun arloko industriaren ikuspegia, beraz, pertsonen osasuna, pribatutasuna eta ongizatea zaintzen laguntzea da mundu osoan. Mundua aldatzen ari bada, ez genuke ere aldatu beharko inbertitzeko geure modua?