"Iraunkortasuna giltzarri izango da etorkizuneko inbertsioen adleko apustu egiterakoan"

Belén García-Moyak, BBVAren Banku Pribatuaren aholkularitza eta ondare handien zuzendariak, BBVAren epe ertain eta luzerako inbertsio-estrategietarako proposamenetan megajoerek duten garrantzia azaltzen du.
Joan 2020ko aukerak-era

Zer irizpide izan behar ditu joera batek gure arreta erakartzeko? Joera guztiek izan dezakete inbertsio-aukera ona, edo zer alderdi hartu behar ditugu kontuan inbertsio gisa identifikatzeko?

BBVAren Banku Pribatuan ohiko kudeaketa teknikak eta zorroak kudeatzeko joera berriak uztartzen ditugu. Helburua da bestelako perspektiba bat izatea, dibertsifikazio eta deskorrelazio handiagoarekin zorroetan.

Hori lortzeko, zorroen kudeaketa tradizionaleko tresnak erabiltzen ditugu, eta horiekin, dibertsifikazioaren bidez, korrelazio txikiko aktiboen konbinazioak bilatzen ditugu, zorroen guztizko arriskua murrizteko. Gainera, kudeaketa aktiboa pasiboarekin uztartzen dugu, lehenengoaren alde eginez erreferentzia-indizeak sendotasunez gainditu daitezkeen merkatu eta/edo sektoreetan. Merkatu efizienteagoetan bigarren aukeraren alde egingo genuke, aipatu erreferentzia-indizeen jokabidea ihardetsi nahian baita. Aldi berean, arrisku-faktore edo -prima berriak sartu ditugu errentagarritasuna sortzeko iturri gisa, Smart Beta edo Factor Investing direlakoak sartuta ohiko kudeaketaren osagarri modura.

Era berean, BBVAren Banku Pribatuan megajoerak geure kudeaketa ereduetan txertatu ditugu, oso kalitate handiko arriskuetara egokitutako itzulkinak ematen dizkigularik. Etengabeko bilakaeran den mundu batean bizi garelako gertatzen da hori; izan ere, aurrerapen teknologikoak, digitalizazioak eta big datarako geroz sarbide zabalagoak hazkunde globalaren motore berrietan bihurtarazi dituzte megajoera horiek. Inbertsio tematikoak hazkunde hori atzitu dezake negozio ereduak identifikatuz, eta baita joera horietatik onura ateratzen duten konpainiak identifikatuz ere. Horietan oinarrituta inbertitzeak horien arrakasta parte hartze esan nahi du. Beraz, erronka nagusietako bat, hain zuen, joera irabazle horiek eta onurak jasoko dituzten konpainiak identifikatzea da. Arrazoi horregatik, egokia iruditzen zaigu ahalik eta gainjartze txikiena eta elkarren arteko osagarritasun handiena duten hainbat gairen dibertsifikazioa.

Laburbilduz, kudeaketa on baten sekretua, gure ustetan, bezeroentzat balioa sortzean datza, bai 'Asset Allocation' ikuspegi batetik bai aktibo mota bakoitzean balore hautaketa bat eginez. 'Asset Allocation'ari dagokionez, ikuspegi tradizionaletik haratago joan behar dugu, eta kudeaketa-estilo eta joera desberdinen arteko dibertsifikazioa gehitu behar dugu, arriskuari egokitutako errentagarritasuna hobetzeko. Behin eskema horren barruan, aktiboen hautaketari dagokionez, funtsezkoa da errendimendu idiosinkratikoak bilatzea. Errendimendu horiek, askotan, aipatutako megajoeretan aitzindariak diren enpresetan aurkitzen ditugu, eta horiek merkatu osokoak baino askoz itzulkin handiagoak lor ditzakete.

Iraunkortasuna zergatik izango da gakoa etorkizuneko inbertsioetan apustu egiteko orduan? Zein neurritan?

BBVAn, iraunkortasuna lehentasuna da. Gure zerbitzu eta produktu guztiek konponbide jasangarri bat eskaintzeko nahia dugu. Alde batetik, oso argi daukagulako Nazio Batuen Garapen Iraunkorrerako 17 Helburuek, GIHek, digitalizazioaren garrantzi bereko eraldaketa dakartela, eta, gainera, askoz gehiago daukagula jokoan. Egitez, GIHekin lerraturik ez diren konpainia eta sektoreek aukera gehiago izango dute finantza-arazoak eta auzietan zehapenak izateko, isunak jasotzeko eta erreputazio arriskurako, erakargarria izateari utziz inbertitzailearentzat. Bestetik, badirelako ikerketak korrelazio positiboa erakusten dutenak iraunkortasun-praktiken eta finantza emaitzen artean, arriskuari doitutako errentagarritasunari dagokionez.

Azken batean, iraunkortasuna izan liteke edozein inbertsioren analisia oinarritzeko hirugarren ardatza, eta usadiozko errentagarritasuna-arriskua binomioa ordeztuko luke; halatan, beste inpaktu-faktore bat gehituko luke eta trinomio batean (errentagarritasuna - arriskua - iraunkortasuna) bihurtuko litzateke.

Nola baliatu daiteke inbertitzaile partikular bat aldaketa horiez guztiez inbertsio on bat egitkeo? Eta, horren haritik, zein izango dira inbertsiorako joera eta aukera handiak sartu berriak garen 2020 honetan? Eta epe ertainera? 

Joerez hitz egiterakoan, ezin gara aritu epe labur baterako ikuspegiaz; aitzitik, epe ertaineko begirada batez zuzendu behar gatzaizkie halabeharrez, duten izaera kontuan. 

Lehenik eta behin, gogora dezagun inbertsio tematikoa epe luzeko joeraren batekiko esposizioa dakarten aktiboetan inbertitzean datzala, erreferentzia-indize tradizional bat erabiliz lortuko litzatekeena baino errentagarritasun handiagoa lortzeko helburuarekin. Gaikako inbertsiotzat hartu daitezke ere errentagarritasun ekonomikoaz gain beste helburu bat ere lortu nahi dutenak, ESG alorrean (ingurumena, soziala eta korporazio-gobernu ona) inpaktu bat izatea, kasu.

Zer gairen alde egiten du BBVAren Banku Pribatuak inbertsio-aukera modura?

Inbertsio iraunkorra (inpaktuarena). Areagotzen ari da klima-aldaketaren kontra borrokatzeko presio soziala, politikoa eta finantzarioa. Hauek lirateke kontuan hartu beharreko kontu batzuk:

  • Berotze globala 1,5 gradu gehiagora mugatzeko, zero isurketa duen gizarte bat lortu beharko litzateke 2050ean.
  • Cambridgeko Unibertsitateko txosten baten arabera, 2100eko BPG globalak %7ko galera izatera hel daiteke ez badira neurri gehigarriak hartzen karbono isurpenen gainean klima aldaketari aurre egiteko.
  • Ekonomiako Lankidetza eta Garapenerako Erakundearen (ELGE) “Investing in climate investing in growth” izeneko artikuluaren arabera, klimarekin bateragarria litzateken politika publikoko pakete batek %2,8raino igo dezakete epe luzera BPGa (G20 herrialdeen batez bestekoa) 2050. urterako, egungo politikekin jarraituz gero. Baina klima-aldaketa saihesteko ondorio positiboei ere erreparatzen badiegu, BPGren efektu garbia ia %5era igoko da 2050ean G20ko ekonomia garatu eta emerjenteetan.  

Oso gogoan izan behar dugu gizartearen eskaera gero eta handiagoa, eredu ekonomikoa behin betiko eralda dadila eskatzen ari baita. Horri aurre egin ahal izateko eta klima-aldaketak gure planetan eragiten ari den narriadura murrizteko, finantzaketa- eta inbertsio-kopuru handiak beharko dira, maila publikoan zein pribatuan. Epe luzera irabaziko duten enpresak euren balio-katean energia garbiak txertatzen dituztenak izango dira.

Horri guztiorri gehitu behar zaio inbertsiogileek gero eta interes handiagoa ari direla erakusten beren sinesmen eta balioekin bat datozen aukeretara zuzentzeko beren finantza interesak; hori dela eta, negozio-aukera garbia da Iraunkortasuna.

Finantzetako iraultza teknologikoa. Teknologia digitalak eraldatuak ditu dagoeneko bezeroen eta finantza-erakundeen arteko harremana eta jarduteko modua, finantza-sektorearen egitura, funtzionamendua, kudeaketa, portaera eta balio-proposamena aldatuz. Banka tradizionalaren negozioan aldaketa teknologikoek hartzen ari diren abiadura zein disrupzioak finantza-industria eraldatzen ari dira eta inbertsiorako aukera interesgarriak ari zaizkigu eskaintzen. Gertatzen ari diren aldaketa azkar guztiei aurre egiteko gaitasuna duten finantza-erakundeak soilik izango dira irabazleak. 

Beharrezkoa da datozen urteetan teknologian inbertitzen jarraitzea, honako hauei aurre egiteko: merkatuan lehiakide berriak sartzeari, ordainketa-bitartekoek digitalizaziorako duten joerari, finantza-produktu mota guztien online kontratazioari, datu berritzaileak eta disruptiboak (blockchain-a, finantza-aholkularitza digitala, adibidez, robo advisor-ekin) biltegiratzeko eta transmititzeko protokoloei, etab. Hori guztia, teknologia berri horietara egokitzeak berekin dakartzan segurtasun-eskakizunak eta arau- eta erregulazio-eskakizunak ahaztu gabe. Horregatik guztiagatik, interes izugarriko gaitzat dugu finantza alorreko iraultza teknologikoa.

Segurtasunari aplikatutako teknologia. Segurtasuna gero eta garrantzitsuagoa ari zaigu bihurtzen mundu gero eta globalizatuago eta konplexuago batean. Segurtasunaren industriaren ikuspegia da pertsonen osasuna, pribatutasuna eta ongizatea zaintzen laguntzea mundu osoan. Hori guztiak, gero eta kezka handiago dagoelako aipatu segurtasunarekin zerikusia duen guztiaren gainean, bai gobernuen, bai konpainien aldetik nahiz maila pertsonalean.

Batetik, teknologia berriek behar berriak ari dira sortzen segurtasun informatikoan, ordainbideetan, datuak babesten, ibilgailuak modu autonomoan gidatzeko sistema aurreratuetan, etab.  Bestetik, hazkunde demografikoak eta hiritartze globalak segurtasun fisikoa, elikadura-segurtasuna eta pertsonen segurtasun-zerbitzuak (garraio publikoa, azpiegiturak edo herri-ekitaldiak) indartzera behartzen dute.

Hazteko ahalmen oso garrantzitsua duen joera da, seguru eta salbu sentitzea gizakiaren oinarrizko beharra baita. Gainera, erregulazioak segurtasuna babesten du, mundu moderno eta globalizatuaren mehatxuei erantzunez. 

Horregatik guztiagatik, oso interesgarria iruditzen zaigu segurtasun arloko inbertsioa.

Kontsumo jasangarria. Kontsumo jasangarria terminoarentzako definizio lehenetsiena 1994 Osloko Sinposioan proposatutako da: "oinarrizko premiei erantzuten dieten eta bizi-kalitate hobea ematen duten eta, aldi berean, baliabide naturalen, material toxikoen eta bizi-zikloaren gaineko hondakin eta kutsatzaileen isurien erabilera minimizatzen duten ondasunak eta zerbitzuak erabiltzea, etorkizuneko belaunaldien beharrak arriskuan jar ez daitezen".

Aldaketa asko ari dira gertatzen kontsumoaren inguruan, adibidez belaunaldi berrien kontsumo-jarraibideen aldaketa, ekoizpen-konpainien inpaktuarekiko eta ingurumen-aztarnarekiko sentsibilitate handiagoa izatea edo kontsumitzaileen gustu aldaketa.

Baina ez dira kontsumitzaileak bakarrik gero eta zorrotzagoak direnak konpainien jokabide arduratsuekin, produktuen etiketen, ezaugarrien eta erabilera-arauen bidez informazio egokia ematea ere eskatzen baitute. Erregulazioa ere gero eta gehiago zorrotzagoa ari da bihurtzen, zergak jarriz eta zehapenak ezarriz.

Aldaketa horiei aurrea hartzeko eta lideratzeko gai diren konpainiak izango dira irabazleak eta bere industriaren liderrak. Kontsumo eta ekoizpen jasangarrien xedea da gauza gehiago eta hobeagoak egitea baliabide gutxiagorekin. Gai horietara hurbiltzea asmatzen duten konpainiak bereizi egingo dira lehiakideengandik bai kontsumitzaileen begietara bai euren enplegatuen begiradara. 

Arrazoi horiek gorabehera, kontsumo jasangarriak hazteko potentzial handia duelakoan gaude.

Bizitza-luzera. Gizakiaren bizi-itxaropena eta gehieneko adina etengabe hazten joan da XX. mendean zehar. Herrialde aberatsetan jaiotako haur gehienek 100 urte baino gehiago bizitzea espero dute. Hala ere, joera hori moteltzen joan da azken hamarkadetan, bizirauteko aukerak nabarmen murriztuz 100 urtetik gora denean. Berritsuki New York-eko ‘Albert Einstein College of Medicine’ko ikerlariek burututako azterlan baten arabera, bizi-luzeraren muga erdietsi izan da eta 115 urterekin amaitzen da.

Hala eta guztiz ere, bizitza-luzera da mendehonetako eraldakuntzarik handienetakoa. Gero eta kontzientzia zabalagoa dago bizimodu osasuntsu bat denaz gakoa: dieta orekatu bat, ariketa erregulartasunez egitea, ingurumena zaintzea, etab. Gainera, oso garrantzitsua da baikorra izatea.

Proceedings of the National Academy of Sciences aldizkarian argitaratutako Bostoneko Unibertsitateko ikerketa batek, hain zuzen, ondorioztatzen du korrelazio positiboa dagoela baikorra izatearekin eta denbora gehiago bizitzearekin.

Enpresak jada hasi dira mugitzen datozen aldaketa horien aurrean, eta adinekoen tratamenduen, zaintzaren, ongizatearen eta aisialdiaren alde egin dute apustu.

Horrek esan nahi du osasunean inbertitzea, zehazkiago oraindik, bizitza-luzeran inbertitzea dela oso interesgarria iruditzen zaigun beste inbertsio-aukeretako bat.