COVID-19agatik ohiko etxebizitza alokatzeko laguntzak

BBVAtik koronabirusaren inpaktua murrizten lagundu dugu

Martxoaren 31ko Ministroen Kontseiluan, COVID-19aren krisiaren ondorioz kalteberatasun egoeran diren pertsonentzat ohiko etxebizitzaren alokairuaren kudeaketa laguntzeko neurriak onartu ziren. Neurri horiek 11/2020 ELDan jaso ziren, eta etxegabetze-prozedurei, kontratuen luzapenari eta alokairu-errentaren luzamenduari buruzkoak dira.

 

Zer ziren alokairurako laguntzak?

  • Alokairu kontratua luzatzeko, eska zitekeen zu bazinen pertsona kaltetua, ohiko etxebizitzaren erabilerarako baldin bazen eta zure kontratua 2020ko apirilaren 2tik 2020ko irailaren 30era bitartean iraungitzen bazen. 

Kontratuaren luzapenerako eskubidea bazenu, 6 hilabete arteko eperaino luzatuko litzateke zure kontratua. 

  • Hileroko errentaren ordainketa geroratzeko, 2020ko irailaren 30era arte eska zitekeen luzamendu bat, zu bazinen kaltetutako pertsona eta ohiko erabilerarako etxebizitza bazen. 

Alokairuaren ordainketan luzamendurako eskubidea bazenu, gehienez 4 hilabeterako aplika ziteken. 

  • Bi kasuetan, egiaztatu egin behar zen COVID-19aren krisiaren ondorioz eratorritako zure kalteberatasun egoera, adieraziz ABEE batean edo langabezian zaudela eta OAEAP baino hiru bider diru-sarrera txikiagoak dituzula, horien justifikazioa erantsiz. 

Alokairuaren errenta eta hortik eratorritako gastuak familia-unitateko diru-sarrera garbien %35 baino gehiago izan behar zuten.

 

Epeak eta araudia

Bi laguntzentzako epea 2020ko irailaren 30ean amaitu zen.

Neurri horiek 11/2020 ELDan jasotzen dira.