BBVAren hipoteka eta kontsumoko kredituaren sektoreko luzamendua

COVID-19aren osasun-krisiaren ostean, sektore-akordio bat adostu zen Espainiako Banku Elkartean, eta horri atxiki zen BBVA. Akordio hori Gobernuak hartutako neurrien gehigarria zen, eta Sektoreko Luzamendu bati atxikitzeko aukera eskaintzen zuen, Legezko Hipoteka Luzamenduaren osagarria edo horren ordezkoa zena.

Zertan zetzan Sektoreko Luzamendua?

BBVAk bezero zituen pertsona fisikoen (besteren eta norberaren konturako langileak) eskura jarri zuen erraztasun bat zen, BBVAn 2020ko martxoa baino lehen formalizatutako bermedun edo bermerik gabeko hipoteka mailegua izanik aurreikusten bazuten aldi batean hileko kuotak ordaintzeko zailtasunak izango zituztela, COVID-19aren ondorioz euren egoera ekonomikoak okerrera egin zuelako.

Luzamendu epean maileguaren kapitalari dagokion kuotaren zatia geroratzean zetzan. 

Mailegu ez-hipotekarioentzako Sektoreko Luzamenduaren epea 6 hilabetekoa zen. Hipoteka maileguen kasuan, epea 9 hilabetekoa zen. Bi kasuetan, aldez aurretik Legezko, Sektoreko edo bietako Luzamendua gozatu izan baduzu, biak batuta ezingo da izan 6 hilabete baino gehiago mailegu ez-hipotekarioetan, ezta ere mailegu hipotekarioetarako aukeratutako 9 hilabeteko epea.

Zer ekarri zuen Sektoreko Luzamendua aplikatzeak?

  1. Etenaldian ez zen ordaintzen maileguaren kuota kapitalari zegokion zatian, eta maileguaren interesak bakarrik ordaintzen ziren. 
  2. Zure maileguaren iraupen-epea luzamenduaren baliokide deneko epera luzatzen zen (sei hilabete mailegu ez-hipotekarioetan, eta bederatzi hilabete mailegu hipotekarioetan). 

Luzamenduaren epea amaitutakoan, Bankuari itzuli behar zaio amortizatzeko dagoen kapitala, kapitalaren eta interesen kuotetan, eta horiek maileguan hitzartutakoaren arabera kalkulatzen dira berriro. Bankuak maileguaren gainerako kuoten amortizazio-taula berria ematen du.

Zer dokumentazio behar zen?

Dokumentazio hau behar zen:

Maileguaren titular eta fidatzaile guztiek agiri hauek sinatu behar zituzten:

  • Luzamendu eskabidea, COVID-19ak kaltetuta egotearen erantzukizunpeko adierazpena jasotzen duena.
  • Ohiko etxebizitzaren gaineko hipoteka-bermea duten maileguen kasuan, Jardunbide Egokien Kodea izeneko informazio-dokumentua.
  • Nobazio, kapital gabeziaren eta epea geroratzearen kontratua.

BBVAk, bere aldetik, maileguaren baldintzei buruzko informazio sinplifikatua eman behar zuen luzamendua ezartzeko proposamenarekin batera. Dokumentu hauek ere sinatu behar ziren.

Nola eskatzen zen?

BBVAko gure bezeroek telefono bidez jarri zitezken harremanetan bere bulegoarekin edo kudeatzailearekin (telefono zenbakia bulego-bilatzailean da), dela zalantzak argitzeko dela gestioa burutzeko beharrezko dokumentazioa igortzen laguntzeko. 

Noiz arte eska zitekeen Sektoreko Luzamendua?

2021eko martxoaren 30era arte eska zenezaken.