BBVAren hipoteka eta kontsumoko kredituaren sektoreko luzamendua

COVID-19 osasun krisiaren ostean, akordio sektorial bat adostu da Espainiako Banku Elkartean, eta horri atxiki da BBVA. Akordio hori Gobernuak hartutako neurrien gehigarria da, eta Sektoreko Luzamendu bati atxikitzeko aukera eskaintzen du, Legezko Hipoteka Luzamenduaren osagarria edo horren ordezkoa dena.

Zer da Sektoreko Luzamendua?

BBVAk bezero dituen pertsona fisikoen (besteren eta norberaren konturako langileak) eskura jartzen duen erraztasun bat da, BBVAn 2020ko martxoa baino lehen formalizatutako bermedun edo bermerik gabeko hipoteka mailegua dutenean, eta aurreikusten badute aldi baterako zailtasunak izango dituztela hileko kuotak ordaintzeko, COVID-19aren ondorioz euren egoera ekonomikoa murriztu delako.

Luzamendu epean maileguaren kapitalari dagokion kuotaren zatia geroratzean datza. 

Mailegu ez-hipotekarioentzako sektoreko luzamenduaren epea 6 hilabetekoa da. Hipotekadun maileguen kasuan, 6 edo 12 hilabete artean aukera dezakezu. Bi kasuetan, aldez aurretik Legezko Luzamenduak gozatu izan baduzu (gaur egun, 3 hilabetekoa), biak batuta ezingo da gainditu 6 hilabete baino gehiago mailegu ez-hipotekarioetan, ezta ere mailegu hipotekarioetarako aukeratutako (6 edo 12 hilabete) epea.

Zer esan nahi du sektoreko luzamendua aplikatzeak?

 1. Etenaldian ez da ordaintzen maileguaren kuota kapitalari dagokion zatian, eta maileguaren interesak bakarrik ordaindu behar dituzu. 
 2. Zure maileguaren iraupen-epea luzamenduaren baliokidea den epera luzatzen da. Epe hori 6 hilabetekoa da mailegu ez-hipotekarioetan, eta 6 edo 12 hilabetekoa (aukeratzen duzun arabera) mailegu hipotekarioetan. 

Luzamenduaren epea amaitutakoan, Bankuari itzuli beharko diozu amortizatzeko dagoen kapitala, kapitalaren eta interesen kuotetan, eta horiek berriro kalkulatuko dira maileguan hitzartutakoaren arabera. Bankuak maileguaren gainerako kuoten amortizazio-taula berria emango dizu.

Alarma egoera amaitu eta mugikortasuna berreskuratu ondoren, epea aldatzearen eskritura publikoa formalizatu behar da notarioaren aurrean hipoteka-bermea duten maileguetan. Bankuak eskatzen dizun hurrengo hilabetean sinatu behar da. Kasu horretan, gastuak legeak ezarritakoaren arabera banatuko dira.

Zer agiri behar ditut?

Sektorekako Luzamendua bakarrik eskatzen baduzu, erantzukizunpeko adierazpena aurkez dezakezu; bertan adieraziko da une honetan ezin duzula aurkeztu dagokion egiaztagiririk eta betetzen dituzula COVID-19ak sortutako krisiaren harira eskatzen diren betekizunak. Horrenbestez, ekonomikoki kaltetua izan zarela adierazten duzu, BBVA Sektorekako Luzamenduari atxiki ahal izateko. Bankuak beretzat gordetzen du egoki irizten duenean eskatzaileari/eskatzaileei dokumentazio hori eskatzeko eskubidea.

Horrez gain Sektorekako Luzamendua eskatu baduzu eta beste dokumentazioa ezin baduzu aurkeztu, erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu ahal duzu horren ordez, hori aurkeztu ezin izateko (COVID-19aren krisiaren ondorioz) berariazko justifikazioa jasotzen duena. Alarma-egoera eta haren luzapenak amaitu ondoren, hilabeteko epea izango duzu aurkeztu ez dituzun dokumentuak ekartzeko.

Dagoeneko baldin baduzu, hau da aurkeztu behar den dokumentazioa:

Besteren konturako langileak:

 • Martxoaren 13aren ondoren langabezian egotearen ziurtagiria.
 • edo martxoaren 13az geroztik EEE/ABEE baten eraginpean izatearen ziurtagiria.. 
 • edo egungo nomina eta urtarrileko eta otsaileko nominak, diru-sarrera finkoak %40 baino gehiago gutxitu direla justifikatzen dutena. 

Norberaren konturako langileak:

 • Martxoaren 13aren ondoren jarduera eten izanaren ziurtagiria.
 • edo 2020ko lehen hiruhilekoko PFEZa + 2019ko azken bi hiruhilekoetako PFEZa aurkeztuta, salmenten beherakada %40 baino gehiagokoa izan dela justifikatzen duena 2019ko bigarren seihilekoaren batez bestekoarekin alderatuta,
 • edo 036 edo 037 eredua (jarduera adierazten den eredua), Estatuak funtsezko jardueratzat jotakoen bestelako sektore bat dela eta, beraz, bere jarduera ez dela eten, egiaztatzeko.

Horren gain, maileguaren titular eta fidatzaile guztiek agiri hauek sinatu beharko dituzte:

 • BBVAren Legezko Luzamenduari eta Sektoreko Luzamenduari buruzko informazio dokumentua.
 • Ohiko etxebizitzaren gaineko hipoteka-bermea duten maileguen kasuan, Jardunbide Egokien Kodea izeneko informazio-dokumentua.
 • Nobazio, kapital gabeziaren eta epea geroratzearen kontratua.

BBVAk, bere aldetik, maileguaren baldintzei buruzko informazio sinplifikatua emango dizu hitzarmenezko luzamendua ezartzeko proposamenarekin batera,

Noiz arte eska dezaket Sektoreko Luzamendua?

Irailaren 29ra arte eska dezakezu.