COVID-19aren ondoriozko mailegu eta kreditu ez-hipotekarioen legezko luzamendua

BBVAtik koronabirusaren inpaktua murrizten laguntzen dugu

2021eko otsailaren 3an 3/2021 Errege Lege Dekretua argitaratu zen BOEn, zeinetan ezartzen baita eskaerak egiteko epea 2021eko martxoaren 30era arte luzatzea eta aurreko araudian jasotako luzamenduen iraupena (9 hilabete arte).

Araudiak premiazko eta ezohiko neurriak ezartzen ditu COVID-19ren inpaktu sozioekonomikoari aurre egiteko, eta mailegu eta kreditu ez-hipotekarioen kuotetan luzamendu bat eskatzeko baldintzak, dokumentazioa eta epeak jasotzen ditu.

BBVAn mailegu edo kreditu ez-hipotekarioa duten bezeroak luzamendu horri atxiki daitezke COVID-19arengatiko zaurgarritasun baldintzak betetzen badituzte. Horren arabera, bederatzi hilabete arte eten ahalko dute mailegu edo kreditu ez-hipotekarioaren kuoten ordainketa, ez dute eta kuota osoa ordaindu beharrik izango, eta horregatik ez da geroratzeagatiko interesik sortuko.

Kontuan izan luzamendua aplikatzeak mailegu edo kreditu ez-hipotekarioaren epea aldatuko duela, eta luzamendurako hartzen diren hilabete berberez luzatuko dela.

Zertan datza mailegu eta kreditu ez-hipotekarioen legezko luzamendua?

BBVAk bezero dituen pertsona fisikoen (besteren eta norberaren konturako langileak) eskura jartzen du legezko luzamendu bat aplikatzeko eskaera, BBVAn 2020ko martxoaren 13a baino lehen formalizatutako hipoteka bermerik gabeko mailegu edo kreditua dutenean, eta aurreikusten badute aldi baterako zailtasunak izango dituztela hileko kuotak ordaintzeko, COVID-19aren ondorioz euren egoera ekonomikoa murriztu delako.

Luzamenduak irauten duen hilabeteetan mailegu edo kreditu ez-hipotekarioaren kuota osoa geroratzean datza (ez da ez kapitala ez interesik ordaintzen), gehienez ere 9 hilabeteraino.

Aldez aurretik legezko, sektoreko edo bietako luzamendua gozatu izan baduzu zure mailegu edo kreditu ez-hipotekarioan, biak batuta luzamendua ezingo da izan 9 hilabete baino gehiagokoa.

Zer esan nahi du mailegu eta kreditu ez-hipotekarioetan legezko luzamendua aplikatzeak?

Etenaldian ez da ordainduko maileguaren kuota osoa eta zure mailegu edo kreditu ez-hipotekarioaren iraupen-epea luzamenduarentzat eskatutako epe berberaz luzatzen da. 

Luzamenduaren epea amaitutakoan, Bankuari itzuli behar zaio amortizatzeko dagoen kapitala, kapitalaren eta interesen kuotetan, zeinak berriz kalkulatuko baitira mailegu edo kreditu ez-hipotekarioan hitzartua dena kontuan hartuta. Bankuak gainerako kuoten amortizazio-taula berria emango dizu.

Nola eskatzen da luzamendua

Eskaera aurkezteko, zure ohiko bulegoarekin edo kudeatzailearekin harremanetan jar zaitezke. Zalantzak argitu eta beharrezko dokumentazioa azalduko dizute.

COVID-19aren ondoriozko mailegu eta kreditu ez-hipotekarioen luzamendua eskatzeko behar den dokumentazioa

Lan-egoeraren agiriak

  • Langabeziaren legezko egoeran izanez gero: prestazioen erakunde kudeatzaileak emandako ziurtagiria, langabezia-prestazio edo -sorospen gisa hilero jasotako zenbatekoa jasotzen duena.
  • Norbere konturako langileek jarduera utzi badute: Zerga Administrazioko Estatu Agentziak edo, hala badagokio, autonomia-erkidegoko organo eskudunak emandako ziurtagiria, interesdunak jarduera uzteko aitorpenean oinarrituta.

Etxebizitzan zenbat pertsona bizi diren egiaztatzen duten agiriak

  • Familia-liburua edo izatezko bikotearen inskripzioa egiaztatzen duen agiria.
  • Etxebizitzan erroldatutako pertsonei dagokien errolda-ziurtagiria, egiaztagirien aurkezpeneko eta aurreko sei hilabeteetako erreferentziarekin.
  • Hala badagokio, lan jarduera bat burutzeko desgaitasun, mendekotasun edo ezintasun iraunkorraren aitorpena.

Mailegu-hartzailearen erantzukizunpeko adierazpena
Zordun guztiek sinatu behar duten erantzukizunpeko adierazpena, behar adinako baliabide ekonomikorik gabe direla jotzeko legez eskatzen diren betekizunak betetzeari buruzkoa, zure bulegoan eskuragarri dagoen eskabide dokumentuan dago.

Luzamendua inplementatzeko epea

Luzamendu hau eskatzeko epea 2021eko martxoaren 30ean amaitzen da. 

 

Jarduera hori jasotzen duen araudia

  • 11/2020 Errege Lege Dekretua, 2020ko apirilaren 1ean BOEn argitaratua
  • 26/2020 Errege Lege Dekretua, 2020ko uztailaren 8an BOEn argitaratua
  • 3/2021 Errege Lege Dekretua, 2021eko otsailaren 2an BOEn argitaratua.
Etxe baten ikonoa eta euroaren ikurra

Mailegu eta kreditu ez-hipotekarioen luzamenduaren simulatzailea

Gure simulatzailearekin erraz jakin dezakezu legezko luzamendu ez-hipotekarioak (11/2020 ED, 26/2020 ED eta 3/2021 ED) eska ditzakezun. 11/2020, R.D. 26/2020 y R.D. 3/2021).