COVID-19aren ondoriozko mailegu eta kreditu ez-hipotekarioen luzamendu eskaera

BBVAtik lagundu dezakegu koronabirusaren inpaktua murrizten

Martxoaren 31n argitaratutako 11/2020 Errege Lege Dekretuak, COVID-19ren inpaktu sozioekonomikoari aurre egiteko premiazko eta ezohiko neurriak biltzen dituenak, mailegu eta kreditu ez-hipotekarioen kuotetan luzamendu bat eskatzeko baldintzak, dokumentazioa eta epeak jasotzen ditu.
BBVAko bezero bazara, mailegu ez-hipotekario bat edo kreditu ez-hipotekario bat ordaintzen ari bazara eta beharrezko baldintzak betetzen badituzu, atxiki al zara kuota hiru hilabetez -epea luzatu daiteke- atzeratzeko aukera ematen duen luzamendura. Esan nahi da, geroratzeak irauk bitartean ez zaizula kuota hori kobratuko. 
Luzamendua aplikatzeak aldatu egingo du eragiketaren epean, eta luzamenduari aplikatzen zaizkion hilabete berberak luzatuko da.
Mailegu eta kreditu ez-hipotekarioen luzamenduaren simulatzailea
Gure simulagailua erabilita, berehala jakingo duzu mailegu eta kreditu ez-hipotekarioen luzamendu legala eska dezakezun (11/2020 ED).

COVID-19aren ondoriozko mailegu eta kreditu ez-hipotekarioen luzamendua eskatzeko behar den dokumentazioa

Lan-egoeraren agiriak

  • Langabeziaren legezko egoeran izanez gero: prestazioen erakunde kudeatzaileak emandako ziurtagiria, langabezia-prestazio edo -sorospen gisa hilero jasotako zenbatekoa jasotzen duena.
  • Norbere konturako langileek jarduera utzi badute: Zerga Administrazioko Estatu Agentziak edo, hala badagokio, autonomia-erkidegoko organo eskudunak emandako ziurtagiria, interesdunak jarduera uzteko aitorpenean oinarrituta.

Etxebizitzan bizi diren pertsonen agiriak

  • Familia-liburua edo izatezko bikotearen inskripzioa egiaztatzen duen agiria.
  • Etxebizitzan erroldatutako pertsonei dagokien errolda-ziurtagiria, egiaztagirien aurkezpeneko eta aurreko sei hilabeteetako erreferentziarekin.
  • Hala badagokio, lan jarduera bat burutzeko desgaitasun, mendekotasun edo ezintasun iraunkorraren aitorpena.

Mailegu-hartzailearen erantzukizunpeko adierazpena
Zordun guztien erantzukizunpeko adierazpena, Errege Lege Dekretuak bazterketa-atalasean daudela jotzeko eskatzen dituen baldintzak betetzeari buruzkoa, ereduaren arabera.


Zer egin behar den dokumenturen bat ez baduzu?
Luzamenduaren eskatzaile gisa ezin baduzu eskatutako dokumenturen bat aurkeztu, horren ordez erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu ahal izango duzu, hori aurkeztu ezin izateko COVID-19ko krisiaren ondorioekin lotutako arrazoien berariazko justifikazioa jasotzen duena. Alarma egoera eta haren luzapenak amaitu ondoren, hilabeteko epea izango duzu aurkeztu ez dituzun dokumentuak ekartzeko.

Luzamendua inplementatzeko epea

Zure eskabidea jaso eta zure kasurako beharrezkoa den dokumentazioa aztertu ondoren, 15 eguneko gehieneko epean inplementatuko dugu luzamendua.

Jarduera hori jasotzen duen araudia

11/2020 Errege Lege Dekretua, 2020ko apirilaren 1ean BOEn argitaratua.
Sektoreko luzamenduaren eskabidea
Ezagutu zer den eta nola eska daiteken BBVAren hipoteka edo kontsumoko kredituaren sektoreko luzamendua.