COVID-19aren ondoriozko mailegu eta kreditu ez-hipotekarioen luzamendua

BBVAtik koronabirusaren inpaktua murrizten laguntzen dugu

Martxoaren 31n argitaratutako 11/2020 Errege Lege Dekretuak, COVID-19ren inpaktu sozioekonomikoari aurre egiteko premiazko eta ezohiko neurriak biltzen dituenak, mailegu eta kreditu ez-hipotekarioen kuotetan luzamendu bat eskatzeko baldintzak, dokumentazioa eta epeak jasotzen zituen.

BBVAn mailegu edo kreditu ez-hipotekarioa zuten bezeroek, COVID-19arengatik zaurgarritasun baldintzak betetzen bazituzten, moratoria honetaz baliatu ahal izan ziren eta denbora horretan ez zitzaien kuotarik kobratu.

Luzamendua aplikatzeak aldatu egiten zuen eragiketaren epea, eta luzamenduari aplikatzen zitzaion hilabete berberean luzatzen zen.

Nola eskatzen zen luzamendua

Alarma-egoerak mugikortasuna murrizteko ezarri zituen neurrien aurrean, luzamenduaren eskabidea egiteko gure bezeroak telefonoz harremanetan jarri zitezkeen bulegoarekin edo ohiko kudeatzailearekin, beharrezko dokumentazioa nola bidali behar zen azaldu eta gure bezeroei zalantzak argitzen lagun ziezaieten. 

COVID-19aren ondoriozko mailegu eta kreditu ez-hipotekarioen luzamendua eskatzeko behar den dokumentazioa

Lan-egoeraren agiriak

  • Langabeziaren legezko egoeran izanez gero: prestazioen erakunde kudeatzaileak emandako ziurtagiria, langabezia-prestazio edo -sorospen gisa hilero jasotako zenbatekoa jasotzen duena.
  • Norbere konturako langileek jarduera utzi badute: Zerga Administrazioko Estatu Agentziak edo, hala badagokio, autonomia-erkidegoko organo eskudunak emandako ziurtagiria, interesdunak jarduera uzteko aitorpenean oinarrituta.

Etxebizitzan bizi diren pertsonen agiriak

  • Familia-liburua edo izatezko bikotearen inskripzioa egiaztatzen duen agiria.
  • Etxebizitzan erroldatutako pertsonei dagokien errolda-ziurtagiria, egiaztagirien aurkezpeneko eta aurreko sei hilabeteetako erreferentziarekin.
  • Hala badagokio, lan jarduera bat burutzeko desgaitasun, mendekotasun edo ezintasun iraunkorraren aitorpena.

Mailegu-hartzailearen erantzukizunpeko adierazpena
Zordun guztien erantzukizunpeko adierazpena, Errege Lege Dekretuak bazterketa-atalasean daudela jotzeko eskatzen dituen baldintzak betetzeari buruzkoa, ereduaren arabera.

Luzamendua inplementatzeko epea

Hipoteka-luzamendu hau eskatzeko epea 2020ko irailaren 29an amaitu zen. 

 

Jarduera hori jasotzen duen araudia

11/2020 Errege Lege Dekretua, 2020ko apirilaren 1ean BOEn argitaratua.