Hipoteka aldakorra edo mistoa

Hipoteka aldakorren eta mistoen ezaugarri eta alde nagusiak
Desberdintasun bakarra dago interes-tasa aldakorreko hipoteka-maileguen (hipoteka aldakorra) eta hipoteka-mailegu mistoaren artean: hain zuzen, hasierako aldi jakin batean interes-tasa ez dela aldatzen. Hipoteka aldakorrak eta mistoak alderatzeko, hiru faktore aztertu behar dira nagusiki: bi mota horietako hipoteken interes tasa, epea eta kuota. Errealitatean, eskasak dira bi hipoteka-modalitate horien arteko aldeak, eta hipoteka aldakorraren modalitatetzat hartzen da mistoa.
Goiko bannerra hipoteka finkoa Goiko bannerra hipoteka finkoa
BBVA Hipoteka finkoa
Hilero berdina ordaintzearen lasaitasuna.

Interes tasa

Hipoteka aldakorretan, interes tasa diferentzial finkoak eta erreferentzia indizeak (normalean euriborra) osatzen dute. Hori dela eta, interes tasa igo edo jaitsi egiten da euriborra nola aldatzen den.

Hipoteka mistoetan, tasa finkoa aplikatzen da maileguaren lehenengo urteetan. Epearen gainerakoan, hipoteka aldakor gisa funtzionatzen du; interes tasa erreferentzia indize baten arabera (normalean euriborra) dago.

Ohikoena da bankuek hipoteka mistoena baino interes tasa txikiagoan eskaintzea hipoteka aldakorrak.

Epea

Finantza erakundeek mailegua itzultzeko antzeko epeak eskaini ohi dituzte hipoteka mistoetan eta aldakorretan.

Kuota

Hipoteka aldakorretan, ordaindu beharreko kuota erreferentzia indizearen arabera (euriborra) aldatzen da. Ohikoena da, sei hilez behin, hipotekaren interes tasa eguneratzea, euriborraren arabera.

Hipoteka mistoetan, kuota bera ordaintzen da lehenengo urteetan; denboraldi horretan, maileguak hipoteka finko gisa funtzionatzen du. Epearen gainerakoan, hipoteka aldakorra izango da, eta kuota erreferentzia indizearen (euriborra) balioaren arabera egongo da.

Erdiko bannerra Erdiko bannerra
Zure neurrirako hipoteka dugu
Ezagutu BBVAren hipotekak eta aurkitu zeurea.

Erabakia

Interes tasa aldakorreko hipoteka: Kuota txikiagoa izan nahi bada aukeratu beharrekoa; hala ere, berrikuspen bakoitzean igo liteke, merkatuko interesak aldatuz gero.

Interes tasa mistoko hipoteka: Maileguaren lehenengo urteetan interes tasa jakin bat ordaindu nahi bada aukeratu beharrekoa; mailegua amortizatzeko epearen gainerakoan interes tasa aldakorra izan dezake, interes tasa lehiakorragoa lortu ahal izateko.

CTA Azterketa CTA Azterketa
Hipotekak - Honek ere interesa zaitzake Hipotekak - Honek ere interesa zaitzake

Honek ere interesatu zaitzake

  • Ba al dakizu zergatik eboluzionatzen duen euriborrak? Indize hau zertan datzan eta zergatik egunero aldatzen den azalduko dizugu.
  • Ba al dakizu zer den hipoteka kreditua? BBVAn, zer den azalduko dizugu, baita hipoteka mailegutik zertan bereizten den ere
  • Etxebizitza baten tasatze-balorea dena dela ere, higiezin guztiek katastro-balore ofiziala dute erregistratuta.