Nola egin hipoteka aldaketa beste banku batera

Beste banku batean hipoteka subrogatzeko egin beharreko kudeaketak
Banku batean hipoteka mailegua (hipoteka) kontratatuta duzunean, interesgarria izan liteke hipoteka beste finantza erakunde batera eramatea, maileguaren baldintzak hobetzeko, hura kitatu edo beste bat formalizatu behar ez izateko. Eragiketa hori egiteko, hartzekoduna subrogatzen da, edo beste erakunde bat; hau da, zorduna beste banku finantza erakunde batera joaten da, eragiketaren baldintzak edo amortizazio epea hobetzeko asmoz.
Goiko banerra subrogazioa Goiko banerra subrogazioa
BBVA Hipoteka finkoa
Hilero berdina ordaintzearen lasaitasuna.
Baina, zein konplexua den beste banku batera hipoteka aldaketa egitea maileguan eskaintza hobeago batera sartzeko. Hipoteka beste banku batera eramateko prozesua lege bidez araututa dago, eta ezinbestekoa da banku erakundeak egoera aztertzea, baita subrogazioarekin erlazionatutako eskakizunak betetzen ote diren eta horrek zer kostu dakartzan ikustea ere.

Hipoteka beste banku batera eramateko prozedura

Prozesu horretan, erakunde berriak informazioa emango dio erabiltzaileari, eta aldaketa prozesuan lagunduko dio. Lehenik eta behin, finantza erakunde berriak egoera aztertuko du, eta hipoteka mailegua emateko eskakizunak betetzen direla egiaztatuko du. Azterketa positiboa bada, erakunde berriak eskaintza loteslea aurkeztuko dio zordunari eta, bertan, hipoteka mailegu berriaren finantza baldintza berriak jasoko dira.

Zordunak eskaintza onartu ondoren, subrogatzeko asmoa duela jakinaraziko dio erakunde berriak egungo bankuari, eta zordunak mailegutik ordaintzeke duen zenbatekoaren ziurtagiria aurkezteko eskatuko dio, gehienez zazpi egun naturaleko epean.

Ziurtagiria entregatu ondoren, uneko bankuak gehienez 15 egun natural izango ditu subrogazioa gauzatzeko (hau da, eskaintza loteslearekin bat egiten duen edo hura hobetzen duten maileguaren baldintzen aldaketa gauzatzea zordunarekin).

15 egun igaro ondoren egungo bankuak ez badu modu loteslean adierazten zordunarekin baldintzaren aldaketak formalizatzeko prest dagoela, hipoteka subrogatzeko eskritura sinatu ahal izango da.

Gainera, kontuan izan behar da hipoteka beste banku batera eramateak gastu batzuk dakartzala (notariotza, gestoria, erregistroa, etab.), baita subrogazio komisio bat ere, kontratuan hitzartutakoaren arabera. Halaber, zordunak aholku eskatu beharko du subrogazioak ekar ditzakeen kostu gehigarriei buruz, esaterako, likidatzearen edo atzera egitearen gastuak, interes tasaren arriskua, higiezinaren tasazio berria eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga.

Erdiko bannerra Erdiko bannerra
Zure neurrirako hipoteka dugu
Ezagutu BBVAren hipotekak eta aurkitu zeurea.

Laburpena

Baliteke, hipoteka beste banku batera eramanez gero, eragiketaren baldintzak edo amortizazio epea hobetzea. Zordunak mailegu berria emateko eskakizunak bete beharko ditu, banku erakunde berriak bere baldintzetan oinarritutako eskaintza lotesle bat aurkez diezaion. Egungo bankuak ez badu berdintzen edo hobetzen erakunde berriaren eskaintza, subrogazio eskritura sinatuko da, maileguaren baldintza berriekin. Azkenik, eragiketak zenbait kostu dakartza, eta zordunak ordaindu beharko ditu.
CTA Azterketa CTA Azterketa
Hipotekak - Honek ere interesa zaitzake Hipotekak - Honek ere interesa zaitzake

Honek ere interesatu zaitzake

  • Ba al dakizu zergatik eboluzionatzen duen euriborrak? Indize hau zertan datzan eta zergatik egunero aldatzen den azalduko dizugu.
  • Ba al dakizu zer den hipoteka kreditua? BBVAn, zer den azalduko dizugu, baita hipoteka mailegutik zertan bereizten den ere
  • Etxebizitza baten tasatze-balorea dena dela ere, higiezin guztiek katastro-balore ofiziala dute erregistratuta.