Erantzukizun mugatuko merkataritza-sozietate baten desegitea

Hauek dira prozesu hori osatzeko jarraitu beharreko izapideak
Merkataritza-sozietate mugatuak desegin egingo dira, batzar nagusiaren aurretiko onespenarekin, 2010eko uztailaren 2ko kapital-sozietateen legeko 363 artikuluan adierazten den arrazoiengatik, zeinak hurrengoak diren:
Goiko bannerra Negocios kontua Goiko bannerra Negocios kontua
Negozioak kontua
Zure negoziorako kontua, mantentze komisiorik gabe.

1. Haien objektu soziala osatzen duen jarduera utzi egiten delako, ulertuz uzte horrekin urtebete baino gehiagoz sozietatea jarduerarik gabe mantentzen dela.

2. Bere objektua osatzen duen enpresaren amaieragatik.

3. Helburu sozialal lortzeko ezintasunagatik.

4. Organo sozialen gelditzeagatik, non bere funtzionamendua ezinezkoa bihurtzen den.

5. Ondare garbia kapital sozialaren erdia baino kopuru baxuagoan uzten duten galerengatik, ez bada hori behar adina handitu edo murrizten, eta betiere konkurtsoaren lehiaketa ez denean eskatzen.

6. Gutxieneko legalaren azpitik kapital soziala murrizteagatik.

7. Botorik gabeko partaidetza sozialen edo botorik gabeko akzioen balore nominalak ordaindutako kapital sozialaren erdia gaindituko balu eta bi urteko epean ez balitz proportzio hori berrezarriko.

8. Estatutuetan ezarritako beste edozein arrazoirengatik.

Estatutu sozialetan finkatutako iraupen-epearen igarotzeagatik deseginda geratuko da eskubide osoz, edo lege baten betetzeagatik gutxieneko legalaren azpitik kapital sozialaren murriztapenaren akordiotik urtebete igaro ostean ez bada inskribatzen bere aldaketa edo desegitea Merkataritza erregistroan, edo kapitala gutxieneko legalera handitzen bada.

Hartzekodunen konkurtsoaren adierazpenak ez du egingo bere kabuz sozietatearen desegitea. Hala ere, konkurtsoaren likidazio-fasea irekitzen bada, sozietatea deseginda geratuko da eskubide osoz.

Sozietatearen desegiteak zehaztu egiten du bere likidazio-prozesuaren irekitzea, zeinak irauten duen bitartean izaera juridikoa mantentzen duen eta "likidazioan" gehitu beharko dion bere izendapen sozialari.

Merkataritza-sozietate batek desegitea erabakitzen duenean, lehenik eta behin, ziurtatu egin behar du ordaintzeke dauden zorrik ez dagoela. Hori dela eta, lehen pausoa hartutako obligazioak kitatzea eta kobratze-eskubideak ordaintzea da. Prozedura horri likidazioa deitzen zaio.

Arestian aipatutako desegite-arrazoien zerrendari erreferentzia egiten dieten 1etik 8rako zenbakien kasuan, beharrezkoa da sozietatearen Batzar Nagusiak desegite-akordioa hartzea. Akordio horrek sozietate mugatuen kasuan jaulkitako botoen aldeko gehiengoa izan beharko du, zeinak sozietatearen kapitala zatitzen den partaidetza sozialei dagokien botoen guztizkoaren hirugarren bat ordezkatzen duen.

Erdiko bannerra Negocios kontua Erdiko bannerra Negocios kontua
BBVA Autonomo eta Enpresa txiki eta ertainentzat
Haien jarduera profesionalerako kontua behar duten autonomoei eta enpresa txiki eta ertainei zuzendutako kontua.

Sozietatearen desegiterako arrazoien bat gertatzen bada, administratzaileak behartuta daude Batzar Nagusia deitzeko bi hilabeteko epean, desegite-akordioa hartzeko. Edozein bazkidek administratzaileei eska diezaieke deialdi hori, bere ustez desegiterako arrazoien bat gertatzen bada.

Batzarrerako deialdia ez bada egiten, batzarra ez bada egiten edo ez bada desegite-akordioa hartzen, edozein interesdunek helbide sozialaren merkataritzako epailearen desegitea eska dezake. Era berean, sozietatearen administratzaileak behartuta daude epaileari sozietatearen desegitea eskatzera desegite-arrazoi bat gertatzean Batzar Nagusiaren akordioa desegitearen aurkakoa denean edo ezin denean hori lortu. Administratzaileek bi hilabeteko epea dute batzarra ospatzeko aurreikusitako datatik hasita (ezin izan bada ospatu) edo batzarraren datatik (akordioa desegitearen kontrakoa izan bada edo ezin izan bada lortu).

Desegin ondoren, sozietatearen likidazio prozesua hasten da.

Merkataritza-sozietatearen likidazioa sozietatearen ondare soziala finkatzen duten sozietate-eragiketen multzoa da, sozietatea osatzen duten bazkideen arteko ondorengo zatitze eta banaketa egin dadin. Legearen arabera sozietate baten desegitea egitea behartzen duen arrazoiren bat gertatzen denean eta ez denean sozietatea berehala desagertzen, baizik eta epealdi bat irekitzen den funtsean konpainian ordaintzeke dauden kredituak jasotzeko eta jada existitzen diren obligazioak haien epemuga gainditzen doazen heinean iraungitzeko, erabat aldatzen da modu horretan helburu soziala, bere likidaziora mugatuta geratzen delarik. Desagertze ordenatu bat bermatzeaz gain, hartzekodunen eskubideak babestea da likidazio-arauen helburua.

CTA Negocios kontua CTA Negocios kontua
Enpresak - Honek ere interesa zaitzake Enpresak - Honek ere interesa zaitzake

Honek ere interesatu zaitzake

  • Enpresa bat bere tamainaren arabera sailkatzeko irizpideak zeintzuk diren azaltzen dizugu.
  • Azalduko dizugu nola laguntzen duten langile bakoitzak ordaindu behar dituen zergak ezartzen haien diru-sarreren arabera
  • Aldi baterako elkarketa estrategiko honi buruz jakin behar dituzun xehetasun guztiak azalduko dizkizugu.