Zertan desberdintzen dira Sozietate Anonimo bat eta Sozietate Mugatu bat?

Hauek dira bi forma juridiko horien arteko desberdintasun nagusiak

Sozietate Anonimoak (SA) eta Erantzukizun Mugatuko Sozietateak (SL) enpresa-munduan gehien zabalduta dauden bi forma juridiko dira.

Bi sozietateak sozietate kapitalisten barruan sartzen dira, zeinetan garrantzitsuagoa den kapitalaren ekarpena bazkideen ezaugarri pertsonalak baino. Jarraian, ezaugarri orokorrak adierazten dira, besteen artean, aipatutako sozietate horienak:

Goiko bannerra Negocios kontua Goiko bannerra Negocios kontua
Negozioak kontua
Zure negoziorako kontua, mantentze komisiorik gabe.

Sozietate Mugatua (SL)

 • Sozietate Mugatua edo Erantzukizun Mugatuko Sozietatea izaera kapitalista duen sozietate mota bat da, bazkide gutxiko enpresentzat eta kapital kopuru altu bat behar ez dutenentzat egokia.
 • Bere eraketarako bazkide kopurua bat edo gehiagokoa da. Bazkide bakar batez sortuta daudenean pertsona bakarreko sozietateak deitzen dira. Kasu honetan, bazkidea pertsona natural edo juridikoa izan daiteke. Horretaz gain, gerta daiteke sozietatea bi edo bazkide gehiagok eratu izana eta horren partaidetzak bazkide bakarren jabetzakoak izatera pasatzea.
 • Bazkideen erantzukizuna solidarioa da haien artean eta emandako kapitalera mugatuta dago; hau da, inbertitu duten kapital edota sozietatearen izenean egindako ondasunen ekarpenaren bitartez erantzuten diete zorrei.
 • Kudeaketaren erantzukizuna: administratzaileei dagokie, ez bazkideei.
 • Izen sozialak izena eta jarraian "Erantzukizun Mugatuko Sozietatea" edo "Sozietate Mugatua" izan behar du, edo "SRL" edo "S.L." siglak.
 • Kapitala partaidetzetan zatituta dago, zeinak erantzukizun mugatuko sozietate baten pilatu daitezkeen eta zatiezinak diren zati berdinak diren eta ezin diren gehitu negoziagarriak diren tituluetara; bere eskualdatzea mugatuta dago (ez da askea) eta ezin dira akzioak izendatu.
 • Gutxieneko kapitalak 3.000,00 eurokoa izan behar du eta sozietatearen eraketan erabat harpidetuta eta ordainduta egon behar du. Kapital hori eskudirutan, ondasunetan edo eskubideetan ordain daiteke, beharrezkoa delarik bazkide fundatzaile guztiek onartutako ondasun horren balorazio bat izatea.
 • Partaidetza sozialen eskualdatzerako, Sozietateari dagozkion estatutuetan jasoko denaren arabera, eskualdatzeko asmoa komunikatu behar zaie administratzaileei, besterendu nahi diren partaidetzen kopurua, eskuratzailearen nortasuna eta adostutako prezioa; gainontzeko bazkideen erosi nahi badituzte lehentasunezko eskubidea dute. Eskualdatze hori dokumentu publikoan egin behar da.
 • Administrazio eta kudeaketa organoa: Aukera batzuk daude eta horietako bat hautatu behar da estatutuetan: Administratzaile bakarra (pertsona bat), administratzaile solidarioak (bakoitzak bere aldetik jardun dezake eta horrek guztiak konprometitzen ditu), erkidetutako administratzaileak (elkarrekin jardun behar dute, beti mugatzen duena sinatuz eta ordezkaritza ahalmena geldotuz) edo administrazio-kontseilua (hiru edo administratzaile gehiago). Estatutuetan jasoko da karguaren iraupena (ohikoena mugagabea egitea da) eta existituz gero, ordainketa.
 • Betebehar fiskalak: sozietate mugatu bat behartuta dago Sozietateen gaineko Zerga eta BEZa ordaintzera.
Erdiko bannerra Negocios kontua Erdiko bannerra Negocios kontua
BBVA Autonomo eta Enpresa txiki eta ertainentzat
Haien jarduera profesionalerako kontua behar duten autonomoei eta enpresa txiki eta ertainei zuzendutako kontua.

Sozietate Anonimoa (S.A.)

 • Sozietate Anonimoa ere sozietate erabat kapitalista da, bazkideen baldintza pertsonalek ez baitute inolako garrantzirik: kapitala da elementu garrantzitsu bakarra. Enpresa handien beharretara hoberen egokitzen den sozietate mota da.
 • Eraketarako bazkide kopurua bat edo gehiago izan daiteke, izan pertsona fisiko zein juridikoak. SL-en antzera, sozio bakarra denean, pertsona bakarreko sozietate gisa izendatzen da.
 • Bazkideen erantzukizuna emandako kapitalera mugatuta dago.
 • Eraketarako gutxieneko kapita soziala 60.000,00 euro dira. Kapital hori zatituta dago akzio izendunetan edo eramailera. Sozietate mota horiek aldibereko fundazioen bitartez sor daitezke (sortzeko momentuan akzio guztiak ordaintzen dira) edo segidako fundazioen bitartez (akzioak hurrenez hurren ordaintzen dira).
 • Eraketa unean, kapitalaren % 25 gutxienez erabat harpidetuta eta ordainduta egon behar du. Ordaintzeke dauden kopuruak dibidendu pasibo gisa izendatzen dira eta gero ordaintzen dira, adostutakoaren arabera.
 • Izen sozialak izena eta jarraian "Sozietate Anonimoa" edo "S.A." siglak izan behar ditu.
 • Akzioen eskualdatzea askea da, behin sozietatea Merkataritza-erregistroan inskribatuta dagoenean.
 • Sozietate horrek Sozietateen gaineko Zerga ordaintzen du.

Ikusten dugun moduan, bi sozietateen arteko desberdintasunak nabarmenak dira eta enpresa bat sortu nahi badugu eta forma juridiko baten edo bestearen artean zalantzan bagaude, arretaz aztertu behar genuke gure proiektua, horrek zein sozietate motan hobeto egokitzen den zehazteko.

CTA Negocios kontua CTA Negocios kontua
Enpresak - Honek ere interesa zaitzake Enpresak - Honek ere interesa zaitzake

Honek ere interesatu zaitzake

 • Enpresa bat bere tamainaren arabera sailkatzeko irizpideak zeintzuk diren azaltzen dizugu.
 • Azalduko dizugu nola laguntzen duten langile bakoitzak ordaindu behar dituen zergak ezartzen haien diru-sarreren arabera
 • Aldi baterako elkarketa estrategiko honi buruz jakin behar dituzun xehetasun guztiak azalduko dizkizugu.