Nola funtzionatzen du subjektu pasiboaren inbertsioa BEZean

BEZaren eremuan ohikoa izan gabe, subjektu pasiboaren inbertsioa BEZean kasu ezberdinetan gerta daiteke, eta komeni da ezagutzea
Baina, subjektu pasiboa alderantzikatzea zer den sakon aztertzen hasi aurretik, komeni da subjektu pasibo eta zergadun kontzeptuak argitzea; izan ere, zerga askotan figura juridiko hori berbera izan arren, desberdintasun nabarmenak daude bataren eta bestearen artean, eta subjektu pasiboa alderantzikatzea zer den eta nola funtzionatzen duen azaldu aurretik horiek ulertzea komeni da.
Banner nagusi Klik Pay Banner nagusi Klik Pay
Autonomo eta enpresa txiki eta ertainak
Aukera duzu zure negozioaren ohiko ordainketak finantzatzeko.
Hori horrela, zergadunak zergaren karga jasaten du; subjektu pasiboa, berriz, dela zergaren azken erantzule gisa, dela zergadun gisa, zerga-betebeharrak bete behar dituen pertsona fisiko edo juridikoa da. BEZean, zergadunak jasaten du tributua, bera baita azken kontsumitzailea, eta subjektu pasiboa da ondasuna entregatzen duen (saltzailea bada) edo zerbitzua betetzen duen enpresa edo profesionala, eta zergaren likidazioaz arduratzeko zerga betebeharra jasan behar duena.

Zer da subjektu pasiboa alderantzikatzea?

Subjektu pasiboa alderantzikatzen denean, eragiketaren hartzailea bihurtzen da subjektu pasibo; hau da, ondasuna edo zerbitzua erosten duena, eta ez zerbitzua saltzen edo ematen duena, BEZean ohikoena den bezala. Subjektu pasiboa alderantzikatzeko, beharrezkoa da ondasunen edo zerbitzuen hartzailea enpresaburu edo profesional bat izatea eta enpresaburu edo profesional gisa jardutea.

Zer kasutan gertatzen da subjektu pasiboaren inbertsioa?

Subjektu pasiboa eragiketa hauen transmisioan alderantzikatuko da.

 • Zergaren aplikazio eremuan ezarrita ez dauden pertsonek edo erakundeek egindako eragiketetan.
 • Landu gabeko urre entregetan edo urrezko produktu erdilanduen entregetan, 325 milareneko edo gehiagoko legea badute.
 • Industriako hondakin berrien, zaborren edo hondakinen entregetan.
 • Berotegi efektuko gasen isurtze eskubideak, isurien murrizketa ziurtatuak eta isuriak murrizteko unitateak helburu dituzten zerbitzuen prestazioetan.
 • Konkurtsoko prozedura baten ondorioz emandako ondasun higiezinen entregetan.
 • BEZari buruzko Legearen 20. artikuluko 1. zenbakian, 20. eta 22. ataletan, aipatzen diren salbuetsitako ondasun higiezinen entregetan, subjektu pasiboak salbuespenari uko egin badio.
 • Ondasun higiezinen gainean eratutako bermea gauzatzeko egiten diren ondasun higiezinen entregetan; halakoetan, bermea gauzatuko dela ulertuko da higiezina transmititzen denean, eskuratzaileak bermatutako zor osoa edo haren zati bat, edo zorra kitatzeko betebeharra, salbuesten bada.
 • Obrak egitean (berdin dio material ekarpenik egin den edo ez), eta lursailak urbanizatzeko edo eraikinak eraiki nahiz birgaitzeko langileak lagatzen direnean, sustatzailearen eta kontratistaren artean zuzenean formalizatutako kontratu baten ondorioz.
 • Maizterrak negozioen lokal bat birgaitzen duenean. Birgaitzailearenak edo hirugarrenenak diren eraikinetan egin ahal izango dira birgaitze lanak.
Banner zentral Klik Pay Banner zentral Klik Pay
Click & Pay kreditu muga
Zergak, nominak eta hornitzaileak ordaintzeko.

Nola alderantzikatzen da subjektu pasiboa BEZan?

Faktura jaulkitzean duenean, saltzaileak edo zerbitzu emaileak fakturan jaso behar du subjektu pasiboa alderantzikatuta duen eragiketa bat dela. Horretarako, BEZik gabe egingo du faktura, eta hau aipatuko du bertan: "Eragiketa honetan alderantzikatu egingo da subjektu pasiboa, 37/1992 Legearen 84. artikuluko 1. zenbakiko 2. paragrafoan ezarritakoaren arabera". Faktura egiten duenak 303 ereduan jaso behar ditu zenbateko horiek, hain zuzen ere, "BEZik ez duten eragiketak, edo subjektu pasiboa alderantzikatzea dakartenak, kenkarirako eskubidea ematen dutenak" atalean. 303 ereduko zenbatekoen batura 390 ereduan jaso behar da, hain zuzen ere, "kokapenagatik BEZik ez duten eragiketak, edo subjektu pasiboa alderantzikatzea dakartenak" atalean.

Bestalde, lehen esan dugun bezala, fakturaren hartzailea izango da zergaren subjektu pasiboa, eta fakturan adierazi behar da subjektu pasiboa alderantzikatu egin dela. Horrela, haren zerga oinarria 303 ereduan jasoko da, sortutako BEZari dagokion atalean, ereduko 12. eta 13. laukietan, baita BEZ kengarriari dagozkion laukietan ere.

Azaroaren 27ko 28/2014 Legearen berritasunak BEZari buruzko 37/1992 Legean, subjektu pasiboa alderantzikatzeari dagokionez

2015eko apirilaren 1etik aurrera, zerga erreformarekin, subjektu pasiboa alderantzikatzen duten kasuak zabaldu dira; hala, zergaren subjektu pasibo izango dira ondasun hauetako batzuen entregaren hartzaileak:

 • zilarra, platinoa eta paladioa (landugabea, hautsean edo erdilandua); halakoen modukotzat hartuko dira enpresaburu edo profesional eskuratzaileak eraldaketa jarduerak egitearen ondoriozkoak diren metal horiek helburu gisa dituzten entregak. Edonola ere, objektu erabilien, arte eta antzinako gauzen eta bildumagaien erregimen bereziaren aplikazio eremuan sartzen ez diren produktuak izan behar dute.
 • Telefono mugikorrak.
 • Bideojokoen kontsolak, ordenagailu eramangarriak eta tableta digitalak.
 • Azken bi puntu horietan jasotakoa hartzailea hauetako bat denean soilik aplikatuko da:
  • Ondasun horiek birsaltzen dituen enpresaburua edo profesionala, entregaren zenbatekoa edozein dela ere.
  • Aurreko atalean aipatu ez den enpresaburu edo profesional bat, hari emandako ondasunen entregen zenbateko osoa, fakturan bertan adierazitakoa, 10.000 eurotik gorakoa bada, balio erantsiaren gaineko zerga kontuan hartu gabe.

Horrez gain, arau hauste eta zehapen mota berriak ezarri dira (BEZaren Legea, 170.Bi.6, 7 eta 8, 171.Bat.6 eta 7 eta Bi): adibidez, eragiketa jakin batzuetako hartzaileek, subjektu pasiboaren alderantzikapenaren araua aplikatu beharreko zenbait eragiketetan, enpresaburuak diren eta, hala badagokio, obrak nolakoak diren jakinarazten ez badute, edo gaizki jakinarazten badute (eraikinak eraiki edo birgaitzeko edo lursailak urbanizatzeko egiten diren obretan, eta bermea gauzatzeko higiezinen transmisioetan). Diruzko isuna jarriko da, sortu bai baina jakinarazi ez diren kuoten % 1ekiko proportzionala, gutxienez 300 eurokoa eta gehienez 10.000 eurokoa.

ERREPIDE Klik Pay ERREPIDE Klik Pay
Enpresak - Honek ere interesa zaitzake Enpresak - Honek ere interesa zaitzake

Honek ere interesatu zaitzake

 • Enpresa bat bere tamainaren arabera sailkatzeko irizpideak zeintzuk diren azaltzen dizugu.
 • Azalduko dizugu nola laguntzen duten langile bakoitzak ordaindu behar dituen zergak ezartzen haien diru-sarreren arabera
 • Aldi baterako elkarketa estrategiko honi buruz jakin behar dituzun xehetasun guztiak azalduko dizkizugu.