Leasingaren fiskalitatea; enpresetarako abantaila guztiak

Leasingaren fiskalitatea; enpresetarako abantaila guztiak

Leasingaren fiskalitatea zehatz-mehatz ezagutzeko, zertan datzan definitu behar da lehenik eta behin. Orokorrean, leasinga enpresa munduan erabiltzen den metodo bat da finantzazioa lortzeko eta ibilgailuak, makineria edo ekipoak eskuratzeko. Modalitate horretan, errentamendu-kontratu bat sinatzen da, banku batekin erosteko aukerarekin, bankuak erosten duelako hasieran. Une horretatik aurrera, aldizkako kuotak ordainduko dira kontratuan aurreikusitako epea amaitu arte.

Horrela, leasinga amaitzean, bezeroak ondasuna eros dezake hondar-balioa ordainduta, ez erosi eta ondasuna itzuli finantza-entitateari edo alokairu-kontratua luzatu.

Finantza-formula hau asko erabiltzen da enpresa munduan, negozioetarako abantaila fiskal onak eskaintzen dituelako.

Banner nagusi Leasing Banner nagusi Leasing
Leasingaren abantaila fiskalak.
Ezagutu ezazu zure negoziorako finantzazio-eredu hau.

Leasingaren abantaila batzuk

Leasinga kontzeptu oso interesgarria da zenbait arrazoi operatibo eta finantzarioengatik; izan ere, inbertsioaren % 100 finantzatzen du, arrisku komertziala eta finantzarioa ezabatuta, Bankuak ondasuna erostean. Horrez gain malgutasuna eta bizkortasuna eskaintzen du enpresa-ondasunak berritzean.

Leasingaren fiskalitateari dagokionez, abantailak nabarmenak dira ere. Leasingari esker, erositako ondasunaren amortizazio-fiskala bikoiztu daiteke formula honen bidez, baita hirukoiztu ere, enpresa txikia bada. Horrek esan nahi du ondasun honen amortizazio-epea askoz motzagoa dela. Gainera, leasingak ondasuna lortzeak dakarren BEZaren ordainketa geroratzeko aukera ematen du, alokairu-kuoten bidez. Izan ere, zuzenean erosten ez denez, ez dugu zertan ordaindu guztizko zenbatekoari dagokion BEZa hasieratik; aldizkako kuotetan gerora dezakegu, kontratua iraun bitartean.

Leasingaren fiskalitatea; kenkarietarako bete behar diren eskakizunak

Leasingaren abantaila fiskalei etekina ateratzeko, eskakizun hauek bete behar dira:

  • Eskuratutako ondasunak maizterraren negozio-jarduerara dedikatzen direla.
  • Kontratuan erosteko aukera sartzea horren amaieran.
  • Kostuaren berreskurapenari dagozkion tasak iraunkorrak edo gorakorrak izan daitezen kontratuan zehar.
  • Kontratuak gutxienez hamar urteko iraupena izatea ondasun higiezinen kasuan, eta bi urtekoa higigarrien kasuan.
Banner zentral leasing Banner zentral leasing
Ezagutu leasingaren finantzazioaren abantailak
Eta zure negozioari eskain diezaiokeen guztia.

Abantaila fiskalak dituzten beste formula batzuk

Leasingaz gain, beste finantzazio-formula batzuk daude abantaila fiskal posibleekin. Esaterako, rentingak ez du eskaintzen aukerarik erosteko kontratua amaitzean, baina ordaindutako kuotak fiskalki ken daitezke ondasuna alokatzeagatik. Hala ere, ez du onartzen inolaz ere amortizazio bizkortua, leasingarekin ez bezala.
ERREPIDE Leasing ERREPIDE Leasing
Enpresak - Honek ere interesa zaitzake Enpresak - Honek ere interesa zaitzake

Honek ere interesatu zaitzake

  • Enpresa bat bere tamainaren arabera sailkatzeko irizpideak zeintzuk diren azaltzen dizugu.
  • Azalduko dizugu nola laguntzen duten langile bakoitzak ordaindu behar dituen zergak ezartzen haien diru-sarreren arabera
  • Aldi baterako elkarketa estrategiko honi buruz jakin behar dituzun xehetasun guztiak azalduko dizkizugu.