Dokumentu-kreditua, ulertzeko oinarrizko gida

Dokumentu-kredituen definizioa, motak eta funtzio nagusiak

Kanpo-merkataritzaz aritzean, oinarrizkoena dokumentu-kredituez aritzea da. Funtsezko hiru funtzio betetzen dituzte: bermekoa, ordaintzekoa eta finantzatzekoa. Merkatu horretara lehen aldiz sartzen den enpresa batentzat ezezaguna izan ohi da. Horregatik, dokumentu-kredituaren inguruko gida azkarra sortu dugu.

Hasteko, zertan datzan eta oinarrizko funtzionamendua azalduko dugu; ondoren, dokumentu-kreditu motak landuko ditugu, baita sortzen dituzten komisio ohikoenak ere; amaitzeko, dokumentu-kredituak dituen abantaila eta desabantailak azalduko ditugu, bai inportatzaile baita esportatzailearentzat.

Banner nagusi Credito Dokumentario Banner nagusi Credito Dokumentario
L/C Dokumentu kredituak
Ordainbide seguruena arriskuaren aurrean.

Dokumentu-kreditua: definizioa eta funtzionamendua

Dokumentu-kreditua inportatzaileak bere banketxearen bidez burutzen duen ordainketa-mandatua da, bai zuzenean edota beste banku baten bidez, esportatzaileari operazioaren zenbatekoa ordaintzeko. Ordainketa esportatzaileak kredituaren baldintzekin zorrotz betetzean burutuko da (orokorrean dokumentazio jakina entregatzean datza). Aztertu dezagun zehatzago alderdi bakoitzak duen papera ulertzeko:

1. Lehen pausoa inportatzaileak eta esportatzaileak adostasuna lortzea, nazioarteko salerosketa kontratu bat izatea, eta dokumentu-kredituaren baldintzak argi izatea da, bere baitan jaso behar diren dokumentu guztiekin batera. Une horretan, inportatzaileak bankuari dokumentu-kreditua irekitzea eskatuko du esportatzailearentzat, eskaeran kredituaren baldintza guztiak azalduta.

2. Bigarren pausoa banku jaulkitzailearen (inportatzailea) ardura da. Kreditu eskaera jasotzean, dokumentazioa eta operazioaren arriskua aztertuko ditu, eta operazioa onartu edo ezeztatuko du. Onartzen bada, kredituaren jaulkipena burutuko du, esportatzailearen herrialdeko banku batekin (banku mezularia) dokumentu-kreditua izenpetuz, eta inportatzaileari berri emanez.

3. Hirugarren pausoa banku esportatzailearen ardura da. Dokumentu-kredituaren irekitzearen berri ematen du eta baldintzak azaltzen ditu. Esportatzaileak baldintza hauek aztertuko ditu, eta, inportatzailearekin hitzartutakoarekin ados badago, salgaia bidaliko du.

Behin salgaia bidalita, esportatzaileak beharrezko dokumentazio guztia aurkeztuko du bankuan. Kasu honetan, hitzartutakoarekin bat egiten badu, banku mezulariak esportatzaileari kredituaren zenbatekoa ordainduko dio, egunetik egunera edo ondorengo data batean. Ondoren, banku jaulkitzaileari dokumentazioa bidaliko dio eta ordainketa baldintzak berretsiko ditu. Banku jaulkitzaileak aurreratutako dirua itzuliko dio eta jasotako dokumentazioa egunetik egunera ordainketa jasotzean edo ondoren bidaliko dio.

Azkenik, banku jaulkitzaile/inportatzaileak ordainketa egingo du eta jasotako dokumentazioarekin banku jaulkitzaileak salgaia hartu ahal izango du. Ordainketa egunetik egunera edo ondoren izan daiteke, kredituaren baldintzen arabera.

Adibide praktikoa

Espainiako enpresa batek (agindu-emailea) Jamaikako azukrea inportatzen du milioi bat eurorengatik. Jamaikako esportatzailearekin hitzartutakoaren arabera (onuraduna), bere bankura joan (baieztatzailea) eta dokumentu-kreditu bat irekitzea eskatuko du (kreditu-gutun ere deitua) zifra horrekin.

Dokumentu edo gutunean banku jaulkitzaileak zifra hori ordainduko duela dio, esportatzaileak dokumentazio zehatza bidaltzean. Ohikoena salgaiaren ontziratze-agiria izaten da, baita egokitzat jo daitekeen beste edozein dokumentazio ere (osasun-ziurtagiriak, adituen txostenak, aseguruak, eta abar.

Edozein operazio komertzialetan bezala, ez kobratzeko arriskuaz gain, bolumen handiko operazioak direla ere gehitzen da, eta erreklamazioak konplexuak izaten direla, eskumen ezberdinek hartzen baitute parte. Hortaz, dokumentu-kreditua erakunde finantzariorako eragiketa arriskutsua da.

Banner zentral Creditos dokumentario Banner zentral Creditos dokumentario
Arrisku komertziala
Babestu L/C dokumentu-kredituekin

Dokumentu-kreditu motak

Dokumentu-kredituak ezeztagarriak edo ezeztaezinak izan daitezke. Lehen motak ez du zentzu gehiegi, jaulki ondoren ezeztatu daitezke eta. Ezeztatzean berme funtzioa betetzen ez dutenez, orokorrean dokumentu-kreditu ezeztaezinak egon ohi dira.

Baieztatu gabeko dokumentu-kreditua: Kreditua igortzen duen bankuak esportatzailearen herrialdeko banku bat erabiliko du, esportatzaileari kredituaren berri emateko. Banku horri banku mezulari deritzona da, eta banku igorlearen arabera jokatuko du: kredituaren irekitzea komunikatu, dokumentazioa jaso eta ordaindu..

Mezularia horretara mugatzen bada, dokumentu-kreditu baieztatua izango da. Esportatzaileak bere herrialdeko banku batek (banku mezularia edo beste edozein) jaulkitzaileak ordainduko duela bermatzeko eskatzean, eta jaulkitzaileak hala egitean gertatuko da.

Ordainketa noiz egiten denaren arabera, egunetik egunera, dokumentazioaren entregatze-unean edo ondoren izango da, dokumentazio horren entregatik hasita.

Dokumentu-kreditu transferigarrietan, onuradunak beste pertsona batzuk izendatu ditzake berme hori partekatzeko edo diru hori ordaintzeko. Ohikoa izaten da esportatzailea beste bezero batzuentzako bitartekari edo broker bat bada.

Antzeko helburuak dituen beste modalitate bat da backtoback dokumentu-kreditua. Kasu honetan, esportatzaile/bitartekariak dokumentu-kreditu bat irekitzen du onuraduna den beste baten bermearekin.

Dokumentu-kredituak onuradunaren aldeko aurrerapen partzialeko klausula bat izan dezake dokumentazioa eman baino lehen. Klausula gorria bada, funtsen ordainagiri bat edo abal baten aurka izango da. Berdea bada, salgaia bere jabetzan dagoela egiaztatu beharko du.

Azkenik, revolving dokumentu-kredituak denbora aldi batez berrerabili daitezkeenak dira.

Dokumentu-kredituaren ohiko komisioak

Gogoan izan dokumentu-kreditua abal eta ordainbidearen arteko hibridoa dela, eta, ondorioz, finantzaketa-tresna gisa erabili daitekeela. Kreditu mota hauek eragiten dituzten komisioak agindu-emaile eta onuradunaren artean banantzen dira.

Enpresa agindu-emaileak egituratutako komisioak ordainduko ditu, abalenak bezala: irekitze-komisioa eta hiruhileko arriskuko komisioa. Ordainketa geroratua bada, hiruhileko arriskuko komisioa ordainketa geroratuko baliokide batengatik ordezkatuko da dokumentazioa entregatu bezain pronto. Kreditua aldatu behar bada edo desadostasunik baleude (entregatutako dokumentazioa eztabaidatu), komisioak ordaindu ohi dira. Gainera, prozesuan erabilitako swiftaren gastuek ere eragina izan ohi dute.

Onuradunak, berriz, komisio hauek ordaindu beharko ditu: banku ordaintzailearen abisuarena, baieztapenarena, transferentziarena edo ordainketa esku-dirutan egitearena. Hitzarmen hau agindu-emaileak ordaindu dezan negoziatu daiteke.

Dokumentu-kredituen abantailak eta desabantailak

Esportatzailearentzat abantailen artean dago ordainketen segurtasun altua, baita kobratzeko puntualtasuna ere, beharrezkoak diren dokumentu guztiak aurkezten badira. Gainera, dokumentu-kredituaren finantzaketa ahalbidetzen du, bermearekin. Inportatzailearentzat salgaiaren entregatze-dataren eta baldintzen segurtasunean datza gakoa. Gainera, esportatzailearen aurrean bere kaudimena bermatzen du.

Desabantailei dagokienez, beste ordainbide batzuk baino garestiagoa da. Esportatzaileak dokumentu guztiak aurkezteko zailtasunak izan ditzake. Inportatzailearentzat, berriz, eragozpen handiena ordainketa salgaiaren ezaugarriak egiaztatu gabe egitea da.

ERREPIDE Credito dokumentario ERREPIDE Credito dokumentario
Enpresa - Ere ahal izango luke interesarte Enpresa - Ere ahal izango luke interesarte

Honek ere interesatu zaitzake

  • Enpresa bat bere tamainaren arabera sailkatzeko irizpideak zeintzuk diren azaltzen dizugu.
  • Azalduko dizugu nola laguntzen duten langile bakoitzak ordaindu behar dituen zergak ezartzen haien diru-sarreren arabera
  • Aldi baterako elkarketa estrategiko honi buruz jakin behar dituzun xehetasun guztiak azalduko dizkizugu.