Zer da askiespena?

Izapideak egiteko funtsezkoa den dokumentu hau zertan oinarritzen den kontatuko dizugu

Botereen askiespena dokumentuak egiaztatu egiten du erakunde baten aldetik egindako frogantzarekin pertsona fisiko bat edo gehiagoren ahalmenak edo botereak nahikoak direla pertsona juridiko jakin baten izenean eta horren ordez beste erakunde baten, administrazio publikoaren edota bere erakundeen aurrean jarduteko.

Edozein kreditu-erakundek, adibidez, sozietate baten izenean kontu bat ireki aurretik eta eragiketak egin eta beste jarduera batzuk bere eta beste erakunde baten izenean egiten utzi aurretik, dagozkion botereak eskatuko ditu, zeinak notario aurrean emanak eta Merkataritza-erregistroan inskribatuak egon behar duten. Botere horiek eraketa-eskrituretan agertuko dira, eta baita enpresak emandako bestelako edozein ahalduntze-eskritura gehigarrietan ere.

Banner nagusi Kontu Negozio Banner nagusi Kontu Negozio
Negozioak kontua
Zure negoziorako kontua, mantentze komisiorik gabe.

Kreditu-erakundeek ahalduntze-eskrituren ikerketa prozesuari askiestea esaten zaio, eta sozietateak bere ahaldunei emandako hedadura, irismena eta mugak zehaztea ahalbidetzen du. Ikerketa horrek askiestea deiturikoarekin bukatzen du, zeinaren bitartez idatziz jasotzen den erakundeak aurkeztutako botereak nahikoak direla hura ordezkatzeko.

Funtsean askiesteak duen informazioak hurrengo galderei erantzuten die: zeinek jardun dezake enpresaren ordez? Zer motatako jarduerak egin edo eska ditzake? Eta, nola jokatu behar du, jokatzerik badu, bere sinadurarekin soilik edo bere sinadura eta beste enpresako ordezkarienekin?

Hortaz, askiesteak baimendu egiten identifikatzea zeinek eta zein baldintzetan (xedapen-mugak, eragiketak egiten beharreko sinadura kopurua, eta abar) jardun dezakeen sozietatearen izenean. Esaterako, enpresa batek zehaz dezake txeke bat fimatzeko, mailegu bat kontratatzeko edo kontu bat ixteko beharrezkoa izatea bere ahaldunetako biren sinadurak, kontura sartzeko berriz, horietako baten sinadurarekin nahikoa izanez. 

Askiestea egiteko eskatutako dokumentazioa

Izaera orokorrez hurrengoa da beharrezkoa den dokumentazioa:

  • Ahaldunaren alde boterea formalizatuko litzatekeen eskritura, edo behar izanez gero, merkataritzaren administratzailearen izendapenaren eskritura.
  • Ahaldunaren NANa.
  • Merkataritzaren osaketaren eskritura.
  • Eskriturak Merkataritza-erregistroan inskribatuta egon behar du (espediente espezifiko baterako botere berezia den kasuan izan ezik).
Banner Zentral Kontu Negozio Banner Zentral Kontu Negozio
BBVA Autonomo eta Enpresa txiki eta ertainentzat
Haien jarduera profesionalerako kontua behar duten autonomoei eta enpresa txiki eta ertainei zuzendutako kontua.

Zertarako balio du askiespenak?

Askiesteak ahalbidetu egiten dio erakundeari segurtasuna izatea zuzen identifikatuta egoteagatik kreditu-erakundearen, administrazio publikoaren edota bere erakundeen aurrean, eta horrela, legitimatu gabeko hirugarren batek ezingo du bere izenean jardun, eta gainera, beste erakunde batekin egiten dituen eragiketak zuzen justifika ditzake. Logikoki, denak zuzen funtziona dezan, erakundeak aldizka eguneratu egin beharko du bere ahaldunen informazioa, eta komunikatu egin beharko du horri dagokionez ematen den edozein aldaketa.
ERREPIDE Kontu Negozio ERREPIDE Kontu Negozio
Enpresa - Ere ahal izango luke interesarte Enpresa - Ere ahal izango luke interesarte

Honek ere interesatu zaitzake

  • Enpresa bat bere tamainaren arabera sailkatzeko irizpideak zeintzuk diren azaltzen dizugu.
  • Azalduko dizugu nola laguntzen duten langile bakoitzak ordaindu behar dituen zergak ezartzen haien diru-sarreren arabera
  • Aldi baterako elkarketa estrategiko honi buruz jakin behar dituzun xehetasun guztiak azalduko dizkizugu.