Zer estaltzen du Nekazaritza-makineriaren zirkulazio aseguruak?

 • Ezagutu xehetasunez estaldurak:

  • Derrigorrezko harpidetzako erantzukizun zibila: Ibilgailuaren erabilera eta zirkulazioak hirugarren bati eragindako kalte-eraginak ordaintzeko betebeharra, aseguruduna erantzukizun zibileko legean eta motordun ibilgailuen zirkulazioko aseguruan aurreikusitakoaren arabera zibilki arduratsua den bitartean; aseguratu egiten dira ibilgailuaren jabea eta baita gidaria ere.
  • Erantzukizun zibil osagarria edo borondatezkoa: Neurriz gaineko derrigorrezko erantzukizun zibilerako, zor diren kalte-ordainak bermatzen dira, 50.000.000 €-ko mugara arte.
  • Zamaren erantzukizun zibila: Gidari edota jabearen kontratuz kanpoko erantzukizun zibila bermatzen da aseguratutako ibilgailuan garraiatutako objektu edo salgaiek hirugarrenei eragindako kalteengatik, 60.000 €-ko mugaraino.
  • Erantzukizun zibila ibilgailuaren suteagatik: Ibilgailuaren suteagatiko erantzukizun zibila bermatzen da, aseguratutako ibilgailuan sortutako suteak hirugarrenei eragindako kalteengatik, ibilgailua aparkatuta dagoen bitartean. 60.000 €-ko muga.
  • Erantzukizun zibila egindako lanengatik: kalte-ordainen ordainketa bermatzen da nekazaritza- edo abere-lanen ondorioz hirugarrenei eragindako kalteengatiko kontratuz kanpoko erantzukizunaren bitartez, baldintza partikularretan bermatutako mugara arte. Muga: kontratatutako kapitalaren arabera 30.000 / 60.000 €.
  • Beirak: haizetakoa, atzeko kristalak eta alboetako leihoak estaliko dira, barne hartuz kristalen balorea eta jartze/konpontze gastuak, ezbehar bakoitzeko 600 €-ko gehienezko zenbatekoan.
  • Sutea, lapurreta eta erabateko galera: Sute, lapurreta edo istripu baten ondorioz aseguratutako ibilgailuak jasan ditzakeen kalte partzialak edo galerak bermatzen dira.
  • Estaldura horrek barne hartzen du, polizak finkatutako mugen barruan, aseguratutako ibilgailuak kanpoko arrazoi bortitz eta berehalako baten ondorioz sufri ditzakeen kalte partzial edo erabateko galera; betiere alde batera utzita gidariaren borondatea, ibilgailua zirkulazioan, geldi edo garraioan badago. Ondorioz, espresuki barne hartzen dira aseguruaren bermeen barruan hurrengo arrazoien ondoriozko kalteak:
   • Ibilgailuaren iraulketa edo erorketa, horren talka beste ibilgailu batzuekin edo beste edozein objektu higikor edo higiezinekin.
   • Lursail, zubi eta errepideen hondoratzea.
   • Hirugarrenek egindako asmo gaiztoko gertaerak, betiere asegurudunak ahal duen guztia egin duen hori gertatzearen aurka, eta gertaerak ez duen jatorria terrorismo, matxinada, sedizio, altxatze, matxinada popular, indar armatuek egindako gertaera edo ekintzetan edo segurtasun-indar eta gorputzek bake garaian egindakoetan; gertaera horien estaldura aseguruen konpentsazio partzuergoari dagokio, 29. artikuluko baldintzen arabera.
   • Materialaren akatsaren, eraikuntza okerraren edo kontserbazio txarraren ondorioz gertatutako istripuak; kasu horietan, aseguratzailearen bermea istripuak sortutako kaltearen konponketara mugatzen da, eta ez zati akastun edo gaizki kontserbatutakoen konponketara.
   • Aseguratutako ibilgailuaren barruko tapizerian gertatutako kalteak edo akatsak, istripuko biktimak laguntzearen ondorioz sortuak, gehienez 300 €.
   • Kristalen haustura, estaldura horretarako existitzen den irismen eta esklusioekin.
   • Harriabarrak eragindako kalteak, legezko aparteko arrisku gisa onartzen ez direnak. Baldintza partikularretan espresuki hala ituntzen denean, artikulu horretan barne hartzen den bermea aseguratutako ibilgailuaren erabateko galerara mugatu ahal izango da.
  • Defentsa juridikoa: administrazioko, trafikoko, zirkulazioko eta bide-segurtasuneko arau-hauste gaietako laguntza juridikoa estaltzen da.