Kanpo merkataritzarako tresnak

Nazioarteko merkataritzarako laguntza-tresnak.

Esportatzailearen testa

Lortu erakundea, taldea, eskaintza, merkatuak eta zure enpresaren gaitasun finantzarioaren inguruan hobetu beharreko alderdiak eta martxan jarri beharreko ekintzak ezagutzea ahalbidetuko dizun diagnostikoa.

Informazio gehiago

Herrialdeen txostenak

Sartu nazioarteko sektoreen txostenetara negozioen errealitatea ezagutzeko 50 herrialde baino gehiagotan. Herrialde edo sektoreka iragaz ditzakezu, zure interesen arabera.

Informazio gehiago

Merkatura sartzeko langa bilatzailea

Merkatu bakoitzean sartzeko egongo diren merkataritza langak zein diren eta merkatu horietan produktua sartzeko bete behar diren baldintzak erakusten dizkizugu.

Informazio gehiago

Incoterms-en aukeraketa

Bilatu zein diren egin behar duzun inportazio edo esportazio eragiketara hoberen egokitzen diren merkataritza-zehaztapenak.

Informazio gehiago

Merkatuen radarra

Aurkitu potentzial handiena duten merkatuak esportatu nahi dituzun produktuentzat.

Informazio gehiago

*Orri honetan eskuragarri jartzen ditugun kanpo merkataritzako eduki, datu-base eta tresnak ANALISTAS FINANCIEROS INTERNACIONALES SAk hornitu eta kudeatzen ditu. 

ANALISTAS FINANCIEROS INTERNACIONALES SA (AFI, aurrerantzean) sozietate bat da, egoitza soziala Marqués de Villamejor kalea 5, 28006 Madrilen duena, eta Madrileko Merkataritza Erregistroan inskribatuta dago 79.387 orrian, 173 folioan, 8.329 tomoan, Sozietateen liburuaren 3. atala, eta IFK zenbakia A-78603206. 

ANALISTAS FINANCIEROS INTERNACIONALES SAren erantzukizuna
Orri honetatik eskuragarri jartzen ditugun kanpo merkataritzako eduki, datu-base eta tresnak AFIk garatu eta burutu izan ditu bere erantzukizunpean. 

AFIk hitz ematen du bere eskura dituen bitarteko guztiak erabiliko dituela informazio osoa, fidagarria eta eguneratua emateko. Aipatutako informazioa informazio-helburuekin ematen da, eta hortaz, bere erabilerak ez du sortuko AFI zein BBVAren aldeko erantzukizunik, erabiltzaileak direlarik horren inguruan egiten duten erabileraren erantzule bakarrak. 

Informazio jabetzari buruzko eskubidea
Orri honetako edukiaren erabilerak ez dakar jabetza eskubiderik bertan eskuragarri dauden datuen gainean. AFIk emandako informazio guztia, datuak, testuak, taulak, ikus-entzunezko edukiak eta grafikoak sail horretan jabetza-eskubide industrial edo intelektualetara lotuta daude eta horien titulartasuna AFIri edo hirugarrenei dagokie. 

Sarrera ematen diegun Kanpo-merkataritzako tresna horietan barne hartutako informazioaren baimendu gabeko erabilerak, bere birsalmentak, eta baita AFIren jabetza-eskubide intelektual edo industrialen kalteak legez ezarritako erantzukizunentzako bidea emango dute.