COVID-19arengatik enpresa-kaudimenari laguntzeko aparteko neurriak

COVID-19aren pandemiari erantzuteko enpresa-kaudimenari laguntzeko aparteko neurriak.

Informa zaitez: COVID ildoaren zuzeneko laguntzak

Jakin betekizunak betetzen dituzun, laguntzaren zenbatekoa eta zure autonomia erkidegoaren arabera eman behar dituzun hurrengo urratsak.

Simulatzailean sartzean AFI - Analistas Financieros Internacionales (Madrilen egoitza duen enpresa, A-78603206 IFZrekin) sozietatearen ingurunera eramango zaitu, non galdetegi anonimo eta labur bat egin dezakezun laguntza edo diru-laguntza publikoak lortzeko duzun egokitasuna baloratzeko. AFIk ez du sekula izango zure erantzunei lotu daiteken identifikazio-daturik

COVID-19a laguntzeko neurriei buruzko informazioa

2021eko martxoaren 12ko ostiralean Ministroen Kontseiluak 5/2021 Errege Lege Dekretua onartu zuen, enpresa-kaudimenari laguntzeko ezohiko neurriei buruzkoa, produkzio-ehuna babesten jarraitzeko, ekonomian egiturazko inpaktua saihesteko eta enpleguari eusteko. 

Lau jarduketa-ardatzekin, hiru enpresa bideragarrientzako laguntza-funtsez osatuta daude, guztira 11.000 milioi eurorekin, eta laugarrena konkurtso-moratoriak luzatzeko eta zerga-zorra geroratzeko beste neurri batzuekin.

Zehazki, hiru laguntza-funts sortzen dira enpresa bideragarriak izanik pandemiaren ondorioz euren ondareak okerrera egin duten enpresentzat.

3 laguntza-funtsak eskatzeko baldintzak

 

 

  • a) Laguntzei dagokien jarduera 2022ko ekainaren 30era arte mantendu beharko dute.
  • b) Ezin izango dute dibidendurik banatu 2021ean eta 2022an.
  • c) Goi-zuzendarientzat ordainsari igoerarik ez onartzea neurrietako bat aplikatzen denetik bi urteko epean.

  Era berean, ELDak 2022/06/01era arte luzatzen du ICO abala duten maileguak eskatzeko epea. Eskaerarik egin ez baduzu, informazio gehiago kontsulta dezakezu hemen.

Ezagutu ahalik eta zehatzen laguntza bakoitza

Lehen laguntza lerro hori 7.000 milioi eurorekin hornituta dago, autonomia erkidegoek laguntzak bideratu ditzaten sektore kaltetuenetako autonomoentzat eta enpresentzat (horien EJSNak dekretuaren I. eranskinean bertan zehazten dira). 2020an euren eragiketen bolumena 2019koaren aldean %30 baino gehiago jaitsi zaienek eskuratu ahalko dute.

7.000 milioi euro horiek bi zatitan banatzen dira, 5.000 milioi euro autonomia erkidego guztientzat (Balearrak eta Kanariak izan ezik) eta Ceuta eta Melilla hiri autonomoentzat dira, eta 2.000 milioi euro balear eta kanariar uharteentzat.

Informa zaitez: COVID ildoaren zuzeneko laguntzak

Jakin betekizunak betetzen dituzun, laguntzaren zenbatekoa eta zure autonomia erkidegoaren arabera eman behar dituzun hurrengo urratsak.

Simulatzailean sartzean AFI - Analistas Financieros Internacionales (Madrilen egoitza duen enpresa, A-78603206 IFZrekin) sozietatearen ingurunera eramango zaitu, non galdetegi anonimo eta labur bat egin dezakezun laguntza edo diru-laguntza publikoak lortzeko duzun egokitasuna baloratzeko. AFIk ez du sekula izango zure erantzunei lotu daiteken identifikazio-daturik

Diru-laguntza horiek helburu jakin bat izango dute, hain zuzen ELD hau argitaratu aurretik kontratatutako 2020/03/01 eta 2021/05/31 bitarteko betebeharrentzat. Azken irizpide horren barruan, aurretik lehentasun bat ezartzen da: lehenik hornitzaileak, antzinatasunaren arabera, eta gero zor finantzarioa, abal publikoa duena lehenetsiz.

ELDak esparru orokorra ezartzen du, eta autonomia erkidegoek berrikusi dezakete hori.

 • Zenbatespen objektiboan ("moduluak") diren banakako enpresarientzat, 3.000 €.
 • Zenbatespen zuzena duen banakako enpresarientzat edo enpresetarako, bi azpitalde ezartzen dira, 4.000 € eta 200.000 € arteko mugekin.
 • 10 langile arte, laguntza %30eko jaitsieraren gaineko %40 izango da.
 • 10 langile baino gehiago, laguntza %30eko jaitsieraren gaineko %20 izango da.

Hilabeteko epea ezartzen da autonomia erkidegoek dagozkien hitzarmenak sinatzeko.

Bigarren lerroak 3.000 milioi euroko funtsa du. Haren helburua da laguntza publikoaren neurriak ezartzea eta Jardunbide Egokien Kodea (JEK) ezartzea.

 

Aplikazio-eremua hau izango da, eragiketak abal publikoarekin izenpetutakoak badira, 2020/03/17 eta 2021/03/12 artean, jarraian agertzen den dokumentuko eskakizunak betetzen dituzten autonomo nahiz enpresetarako. Ez dira, beraz, izaera orokorreko neurriak abal publikoak dituzten titular guztientzat.

Informa zaitez: BBVAren atxikipena Jardunbide Egokien Kodera

Informazio gehiago duzu Jardunbide Egokien Kodean dauden neurriei buruz

Atzitu informazioa

1.000 milioi eurorekin hornituta dago, epe ertain eta luzera bideragarriak izanik beren balantzeetan eta beren merkatuetan pandemiaren eragina jasaten ari diren enpresa ertainen kaudimena sendotzeko eta hori azkar eta eraginkortasunez berreskuratzeko.

COFIDESek kudeatuko du, kapital publiko-pribatua duen enpresak. Laguntzak finantza-tresna moduan gauzatuko dira, esaterako mailegu arruntak, parte-hartze maileguak, kapitala edo bestelakoak aldi baterako zailtasunak dituzten enpresentzat.