COVID-19 laguntzak

Sinatuta diren eragiketen nobaziorako informazioa

Bermatutako eragiketen iraungitze edota gabealdi epeak luzatzeko nobazioa

BBVAn zure negozioan koronabirusak duen eragina murrizten lagundu nahi dizugu. Autonomoa edo enpresa bat bazara eta KOIren bermearekin eragiketa bat formalizatuta baduzu 2020ko azaroaren 18a baino lehen (34/2020 RD-legearen BOEn argitaratutako data), horren nobazioa eska dezakezu iraungitze edota gabealdi epeak luzatzeko likidezia lerroarekin, edo gabealdia bakarrik inbertsio lerroarekin.

Horretarako, BBVAen zure kudeatzailearekin jarri beharko duzu harremanetan nobazioa eskatzeko, jarraian jakinarazten dizkizugun betekizunak betez.

Jakinarazten dizugu eskaera egiteko epea 2021eko maiatzaren 15ean amaituko dela, egun hori barne.

Zertan datza?

  • Iraungitze-epemugaren 3 urterainoko luzapena, gehienez 8 urte arte.  
  • Gabealdiaren 12 hilabeteko gehieneko epearen handitzea, gehienez 24 hilabetera arte.
  • Gabezialdiko kuotei dagokien printzipala azken kuotara metatu, gainerako kuoten artean hainbanatu edo bien konbinazioaren bidez amortizatu ahalko da, alderdien arteko akordioaren arabera. Akordiorik lortzen ez bada, hainbanatu egingo da gabealdiko kuotei dagokien printzipala, gainerako kuoten artean.

Norentzat izan daiteke?

BBVAren bezero izan eta KOIren bermearekin eragiketak formalizatuta izanik honako irizpide hauek betetzen dituzten autonomo, ete eta enpresak:

  • Bermatutako eragiketak 2020ko azaroaren 18a baino lehen formalizatuta izatea (34/2020 RD-legearen BOEn argitaratutako eguna).
  • Bermatutako transakzioa ez egotea berandutze egoeran (90 egun baino gehiago ordaindu gabe) luzapena formalizatu den egunean. Bezeroa ezingo da erakundearekin beste eragiketa batengatik ere berankortasun egoera batean egon.
  • Enpresa ez egotea CIRBEn berankortasun egoeran luzapena formalizatzeko datan.
  • Erakundeak KOIri ez izatea enpresaren eragiketaren bermearen gainean ez-ordaintzerik jakinarazita luzapena formalizatzeko datan.
  • Enpresa ez egotea konkurtso-prozedura batean sartuta.
  • Enpresak EBko Estatuen laguntza-araudian ezarritako mugak betetzea.

Nola eskatzen dira laguntzak?

Eskaera BBVAren ohiko kudeatzailearen bidez egiten da, eta horrek argituko du edozein zalantza edo azalduko du nola bidali behar den dokumentazioa. Herri bakoitzean irekita dauden bulegoak bila ditzakezu.

Informazio gehiago kontsulta dezakezu KOIren web-orrian.