KOI laguntzak COVID-19arengatik

Finantzazio soluzioak zure negozioarentzat

BBVAn koronabirusak zure negozioan izan duen eragina murrizten lagundu nahi dizugu.

Enpresa bat baduzu edo autonomoa bazara, COVID-19aren ondorio ekonomikoak arintzeko KOIk kudeatzen dituen Estatuaren abal-lerroetan oinarrituta eskaintzen dugun finantzazioaren onuradun izan zaitezke.

ICOk eskatutako hautagarritasun-irizpideak betetzeari lotutako finantzazio-baldintzak, xedea aztertzeko eta justifikatzeko behar den informazioa aurretik aurkeztuta. Finantzazioa, BBVA SAk eta, hala badagokio, KOIk bere abal-lerroen eskuragarritasuna bide onartzearen mende dago.

Kontsultatu ICO - Covid19 Berme Lerroa gunean. Ekonomi Gaietarako eta Eraldakuntza Digitalerako Ministerioaren estatuko abalen ildoa, ICOk kudeatuta.

Zertan datza?

 • Gure laguntzak zure negozioaren eguneroko gastuetarako erabili behar badituzu pandemia den bitartean, hauek izango dituzu:

  • 8 urte arteko itzultzeko epea, 24 hilabeteko gehieneko gabealdiarekin, epe luzerako finantzaketa-epemuga dutenentzat.
  • Likidezia gehigarriarekin beste konpromiso batzuei aurre egin ahal izateko, nominen, zergen edo hornitzaileen ordainketa, kasu.
 • COVID-19arengatiko gure laguntzak eta KOI lerroak etorkizuneko zure proiektu eta inbertsioetara zuzendu behar badituzu, honako hauez goza dezakezu:

  • Amortizaziorako epe erosoak egungo egoeran: 10 urte arte, gabealdirako aukerarekin.
  • Malgutasuna gehien interesa dakizuken produktu edo finantzazio motan.
  • 2020ko uztailaren 28tik aurrera egindako inbertsioetarako.

  Gainera, formalizazio-izapidetza ahalik gehien azkartzen ahaleginduko gara.

Norentzat izan daiteke?

  • Finantzazio honen onuradunak soilik eteak eta autonomoak izango dira, eteak izanik 250 langile baino gutxiago dituzten, 50 milioi euro baino gehiagoko negozio-bolumena edo 43 milioi euro baino gehiagoko balantze-orokorra gainditzen ez duten eta, gainera, eteak ez diren beste enpresa batek haren %25eko edo gehiagoko partaidetzarik ez dutenak.
  • Gainera, autonomo eta eteei emandako mailegu berriaren (edo berritzearen) %80 bermatzen duen abal bat egongo da.
 • Lerro horiek Espainian egoitza soziala izan eta lurralde nazionalean inbertsioak egiten dituzten autonomoen, eteen eta edozein jarduera-sektoreko enpresa handien eragiketetara zuzenduta daude, eta hauek dira:

  • Ez dira berankortasun egoeran agertzen 2019ko abenduaren 31n eta ez dira martxoaren 17tik aurrera konkurtso prozedura batean.

Sor dakizkizukeen zalantzak

KOI berme-lerroa
Informazioa eskatu