COVID-19 laguntzak

Finantzazio soluzioak zure negozioarentzat

BBVAn zure negozioan koronabirusak duen eragina murrizten lagundu nahi dizugu. Enpresa bat baduzu edo autonomoa bazara, eskaintzen dugun finantzazioaren onuradun izan zaitezke, KOIk kudeatutako Estatuaren abal lerroan oinarritua denean.

2020ko martxoaren 17tik aurrera formalizatutako transakzioak atzeraeraginez sartu daitezke.

Zer finantzaketa mota da?

Gure laguntzak zure beharretara moldatzen dira, KOI berme-lerroen laguntzarekin:

 • 5 urte arteko itzultzeko epea du, urtebeteko gehieneko gabealdiarekin, epe luzeko finantzaketa-epemuga dutenentzat.
 • Zirkulatzailea finantzatzeko zenbatekoa mantenduta.
 • Likidezia gehigarriarekin, beste konpromiso batzuei aurre egin ahal izateko, nominen, zergen edo hornitzaileen ordainketa, kasu.
 • Gainera, formalizazio-izapidetza ahalik gehien azkartzen ahaleginduko gara.

Finantzazio honen onuradunak soilik eteak eta autonomoak izango dira, eteak izanik 250 langile baino gutxiago dituzten, 50 milioi euro baino gehiagoko negozio-bolumena edo 43 milioi euro baino gehiagoko balantze-orokorra ez duten eta, gainera, eteak ez diren beste enpresa batek haren %25eko edo gehiagoko partaidetzarik ez dutenak. 

Gainera, eteei eta autonomoei emandako mailegu berriaren %80a bermatuko du abal batek, BBVAk bere gain hartuz eragiketa bakoitzeko abalaren kostua. 

Finantzazio-lerro hau 2020ko irailaren 30era arte edo hasierako zatiaren gehieneko zenbatekoak kontsumitu arte egongo da eskuragarri. 

KOIk eskatutako hautagarritasun-irizpideak betetzeari lotutako finantzazio-baldintzak. Finantzazioa, BBVA SAk eta, hala badagokio, KOIk bere abal-lerroen eskuragarritasuna bide onartzearen mende dago.

Zein izan daiteke laguntzen xedea?

Finantzazioa soldatak, fakturak, zergak, betebehar finantzarioen epemuga edo bestelako likidezia-beharrak ordaintzeko erabil daiteke. Hau da, une zail hauetan negozioari eta enplegu aktiboari eusteko oinarrizkoa dena.

Nola eskatzen dira laguntzak?

Eskaera BBVAko ohiko kudeatzailearen bidez egiten da, eta horrek argituko du edozein zalantza edo azalduko du nola bidali behar den dokumentazioa. Gainera, geuk deitzea eskatu ahal da edo herri bakoitzean zabalik diren bulegoak bilatu ahal dira.

Kontuan izan finantzazio hori Espainian egoitza soziala duten enpresentzat, erakunde publikoentzat (nazionalak, erkidegokoak edo tokikoak) eta edozein sektoretako autonomoentzat dagoela eskuragarri.

Zer dokumentazio behar da?

Kreditu Ofizialeko Institutuak (aurrerantzean, KOI) autonomoentzat eta eteentzat ezarritako dokumentazio-baldintzak betetze aldera, martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege Dekretuaren bidezko berme-abalak izapidetzeko behar diren dokumentuak zehazten dizkizugu:

BBVAri aurkeztu beharreko dokumentazioa:

 • Eteentzat, 2019ko ekitaldiko urteko kontuak (formulatuak edo onartuak direnak) eta, horiek ez izatekotan, azkena itxitako ekitaldiari dagozkionak; autonomoentzat, berriz, 2019ko errenta aitorpena (jarduera ekonomikoa).
 • 2019ko ekitaldiko BEZaren urteko aitorpenaren 390 eredua. 
 • 2019ko Ikuskaritza Txostena, enpresa horretara behartuta egonez gero. 
 • Bezeroak zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela egiaztatzen duen ziurtagiria (telematikoki eskuragarri www.agenciatributaria.es webgunean).

BBVAtik KOIri bidaltzeko dokumentazio osagarria:

 • Konkurtso Erregistro Publikoaren egiaztapena, finantzatutako zatia eskaera egiteko unean konkurtso-egoeran ez dagoela ziurtatzen duena (telematikoki eskuragarri https://www.publicidadconcursal.es/concursal-web/ webgunean.
 • Enpresaren justifikazioa abalatutako funtsen (soldatak, dirusariak, hornitzaileak, zerga-betebeharrak, finantza-betebeharrak, hornitzaileak, alokairuak eta bestelako finantzaketa-beharrak, etab.) xedeari buruz. Agiri hori BBVAn emango da sinatzeko.  
 • Bezeroak KOIri emandako baimena CIRBE datorren 2020/12/31n eskatu ahal izateko. Agiri hori BBVAn emango da sinatzeko.  
 • Minimien araudiari lotutako laguntzen Adierazpena eranskina Agiri hori BBVAn emango da sinatzeko.  

Eteak ez diren enpresen, 1.500.000 €-tik gorako eragiketen edo Minimien erregimena aplikatu ezin den kasuetan, dokumentazio gehigarria aurkeztu beharko zaio KOIri. BBVAko arduradunek azalduko dute kasu bakoitzean aurkeztu behar den dokumentu gehigarria. 

Deskargatu eskatutako dokumentazioa duen PDFa.

KOI berme-lerroa Informazioa eskatu