COVID-19 laguntzak

Finantzazio soluzioak zure negozioarentzat

BBVAn koronabirusak zure negozioan izan duen eragina murrizten lagundu nahi dizugu.

Enpresa bat baduzu edo autonomoa bazara, eskaintzen dugun finantzazioaren onuradun izan zaitezke, KOIk kudeatutako Estatuaren berme lerroan oinarritua denean.

ICOk eskatutako hautagarritasun-irizpideak betetzeari lotutako finantzazio-baldintzak, xedea aztertzeko eta justifikatzeko behar den informazioa aurretik aurkeztuta. Finantzazioa, BBVA SAk eta, hala badagokio, KOIk bere abal-lerroen eskuragarritasuna bide onartzearen mende dago.

Kontsultatu ICO - Covid19 Berme Lerroa gunean. Ekonomi Gaietarako eta Eraldakuntza Digitalerako Ministerioaren estatuko abalen ildoa, ICOk kudeatuta.

Zertan datza?

 • Gure laguntzak zure negozioaren eguneroko gastuetarako erabili behar badituzu pandemia den bitartean, hauek izango dituzu:

  • 8 urte arteko itzultzeko epea, 24 hilabeteko gehieneko gabealdiarekin, epe luzerako finantzaketa-epemuga dutenentzat.
  • Likidezia gehigarriarekin beste konpromiso batzuei aurre egin ahal izateko, nominen, zergen edo hornitzaileen ordainketa, kasu.
 • Pandemian zehar gure laguntzak etorkizuneko zure proiektu eta inbertsioetara zuzendu behar badituzu, honako hauez goza dezalezu:

  • Amortizaziorako epe erosoak egungo egoeran: 10 urte arte, gabealdirako aukerarekin.
  • Malgutasuna gehien interesa dakizuken produktu edo finantzazio motan.
  • 2020ko uztailaren 28tik aurrera egindako inbertsioetarako.

  Gainera, formalizazio-izapidetza ahalik gehien azkartzen ahaleginduko gara.

Norentzat izan daiteke?

  • Finantzazio honen onuradunak soilik eteak eta autonomoak izango dira, eteak izanik 250 langile baino gutxiago dituzten, 50 milioi euro baino gehiagoko negozio-bolumena edo 43 milioi euro baino gehiagoko balantze-orokorra gainditzen ez duten eta, gainera, eteak ez diren beste enpresa batek haren %25eko edo gehiagoko partaidetzarik ez dutenak.
  • Gainera, autonomo eta eteei emandako mailegu berriaren (edo berritzearen) %80 bermatzen duen abal bat egongo da.
 • Lerro horiek Espainian egoitza soziala izan eta lurralde nazionalean inbertsioak egiten dituzten autonomoen, eteen eta edozein jarduera-sektoreko enpresa handien eragiketetara zuzenduta daude, eta hauek dira:

  • Ez dira berankortasun egoeran agertzen 2019ko abenduaren 31n eta ez dira martxoaren 17tik aurrera konkurtso prozedura batean.

Sor dakizkizukeen zalantzak

KOI berme-lerroa
Informazioa eskatu