Finantzaketa

COVID-19 laguntzak

Next Generation funtsak eta ICO COVID-19 lerroak koronabirusaren inpaktua arintzera eta susperraldia indartzera zuzentzen dira.

Autonomo eta enpresentzako laguntzak COVID-19arengatik

2019ko martxoan ordura arte ezagutzen genuen gizartea erabat nola aldatzen zen ikusi genuen. COVID-19aren etorrerak bizikidetzarako neurri berri batzuen ezarpena ekarri zuen, gehienentzat ezezagunak zirenak, pertsonen artean urruntze soziala (2 m artekoa) gomendatuz, eta baita higiene eta segurtasunerako neurri berri batzuk ere (gel hidroalkoholikoa edo maskarilla, kasu).
 
Jarraibide horiek herritar guztiei eragin bazien ere, hein handiagoan kaltetu zuen gure herrialdearen enpresa-ehuna, autonomoek, ETEek eta enpresek eratua, hainbat hilabetez jarduera etetera beharturik ikusi baitziren. Kaltetutako pertsona guztiei lagundu nahi diegu BBVAtik, laguntza publikoak eskainiz COVID-19ak eragindako egoera larri hau arintzearren. Aukeratu eskuragarri dituzun finantzazio eta laguntza moten artean.

Interesa dakizkizuken COVID-19 finantzazio eta laguntzak.

Konponbidearen parte izaten jarraitu nahi dugu

Gure jarrera irmoa krisia hasi zenetik: egoera hau ahalik azkarren gainditzen lagundu nahi dugu.

ICOk abalatutako finantzazioa eta EBko diru-laguntzak eskuratzeko eskuratzeko laguntzen jarraituko dugu.