Targeta Viajes+

És la targeta de crèdit perfecta si tens pensat viatjar. Gaudeix de descomptes en comprar els teus viatges, d'un complet pack d'assegurances i de millors condicions per pagar i efectuar retirades d'efectiu en caixers automàtics en monedes diferents de l'euro.

 • Inclou un pack d'assegurances de viatge: cancel·lació, pèrdua i robatori d'equipatge, accidents, etc.

 • Reducció de comissions en retirar efectiu mitjançant targeta en caixers automàtics a l'estranger: només es carregarà el 2,5% davant del 4,5% d'altres targetes BBVA(1).

 • Millors condicions en compres amb targeta fora de la zona euro: paga només l'1,5% de comissió en comptes del 3% habitual d'altres targetes BBVA(1).

 • Fins a un 5 % de descompte en pagar amb aquesta targeta a les oficines B The Travel Brand(2).

Contractar


Característiques

 • Comissió anual per emissió i manteniment d'una targeta de crèdit: El primer any només pagaràs el 50% de la comissió per emissió i manteniment. La resta dels anys serà de 30 € per al primer titular i de 30 € per a les altres targetes beneficiàries (amb el mateix límit de crèdit de la teva targeta).
 • Període de liquidació: entre el 20 i el 20 de cada mes (el 20 si és hàbil, o el dia hàbil immediat anterior). Els pagaments personalitzats es liquiden l'últim dia hàbil de cada mes. 
 • Data de càrrec del rebut: pots triar la data de càrrec del rebut el dia 21 del mes de liquidació o el dia 5 del mes següent. Aquest canvi de data de càrrec el pots fer en qualsevol moment. Si canvies la data de càrrec abans del dia 20 del mes, tindrà efecte en la liquidació del mes en curs. Si la canvies entre els dies 20 i 30 del mes, el canvi tindrà efecte en la liquidació del mes següent.
 • Si assoleixes el límit de crèdit de la teva targeta, podràs utilitzar fins a un 20% més, pagant una comissió del 3% sobre la quantitat extra que utilitzis (mínim 6 € i màxim 12 €).
 • Extracte mensual: cada mes rebràs una llista detallada de tots els pagaments i retirades de diners a crèdit que hagis fet amb la targeta, corresponent al període de liquidació. 
 • Flexibilitat total: entre la liquidació i l'últim dia del mes pots canviar l'import del rebut a pagar, canviant la forma de pagament, sempre que hagis triat pagar el rebut el dia 5 del mes següent a la liquidació.
 • Comissions per retirades d'efectiu mitjançant targeta en caixers automàtics:
Retirada d'efectiu A dèbit A crèdit
Caixers grup BBVA a Espanya 0% (mínim 0 €) 3,5% (mínim 3 €)
Caixers a Espanya d'entitats diferents del grup BBVA Nota 1 Nota 2
Caixers fora d'Espanya 2,5% (mínim 2 €) 2,5% (mínim 2 €)

Nota 1. Retirades d'efectiu a dèbit en caixers automàtics d'entitats diferents del Grup BBVA a Espanya: BBVA et cobrarà la mateixa comissió que al seu torn li hagi carregat l'entitat titular del caixer. Aquest import t'apareixerà al caixer abans que retiris l'efectiu.

Nota 2. Retirades d'efectiu a crèdit en caixers automàtics d'entitats diferents del Grup BBVA a Espanya: BBVA et cobrarà la mateixa comissió que al seu torn li hagi carregat l'entitat titular del caixer. Aquest import t'apareixerà al caixer abans que retiris l'efectiu. Addicionalment, BBVA et cobrarà la Comissió Retirada d'efectiu a crèdit mitjançant targeta en caixers automàtics del Grup BBVA a Espanya (3,5 % amb mínim de 3 €).

 • Comissió per utilització de la targeta fora de la zona euro: 1,5% sobre l'import que resulti del contravalor en euros de totes les transaccions fora de la zona euro, segons canvi obtingut pels sistemes de pagament en la data en què practiquin la liquidació corresponent.

Requisits

 • Si no tens un compte a BBVA, pots adquirir igualment les targetes de crèdit Viatges+, ja que admet domiciliar els pagaments en un compte extern d'una altra entitat bancària.

(1) Descomptes en comissions per l'ús de targeta a l'estranger aplicats sobre les comissions de Targetes de Particulars BBVA.

(2) Queda exclòs d'aquest descompte l'emissió, reserva i gestió de: bitllets d'avió, bitllets de tren, passatges de vaixell, bitllets d'autobús, mitjans de transport en general, etc. que no oferiran cap descompte. El descompte és aplicable només per a noves reserves i no és acumulable ni compatible amb qualsevol altre descompte de col·lectiu o preu especial.

Pagament ajornat

Comissió anual per emissió i manteniment d'una targeta de crèdit de 30 € que es paga en la seva totalitat en la primera quota i se suma al capital.

 • TIN: 17,52% anual
 • Límit de crèdit 1.500 €

Pagament a terminis per una quantitat fixa mensual: Cada mes pagaràs una quantitat fixa mensual que inclou capital, interessos i comissions. L'import mínim mensual és de 12 €, i podràs triar qualsevol quantitat superior. 

Si tries la forma de pagament Quota fixa, la data de pagament del rebut el dia 5 del mes següent a la liquidació, el límit de crèdit de la teva targeta és de 1.500 € i fas una única compra per aquest import, el mateix dia que contractis la targeta (per exemple l'1 de maig), al tipus d'interès nominal anual del 17,52% i amb una quota mensual de 145 euros (comprensiva de capital, interessos i comissions), t'informem del que pagaràs:

 • 11 quotes de 145 euros. La primera quota inclou l'import total de la comissió anual per emissió i manteniment d'una targeta de crèdit que és de 30 €, per la qual cosa amortitzes menys capital de l'import total disposat. Aquesta comissió es liquida el 20 del mes.
 • Una última quota de 82,23 euros.
 • L'import total a pagar serà de 1.677,23 euros i la TAE resultant serà del 23,47%.

La data de liquidació de la quota mensual és el dia 20 de cada mes, però si has triat pagar el rebut el dia 5, pagaràs interessos per aquesta quota des de la data de liquidació fins a la data de pagament.

La quantitat fixa mensual no podrà ser inferior al 3% del saldo disposat que reflecteixi l'extracte del "Compte de targeta de crèdit" abans de la liquidació, més els interessos generats i les comissions corresponents durant el període mensual de liquidació corresponent.

Pagament personalitzat

Comissió anual per emissió i manteniment d'una targeta de crèdit de 30 €

 • TIN: 18% anual
 • Límit de crèdit 1.500 €

Aquest sistema et permet ajornar el pagament de l'import d'una compra feta amb la targeta o el saldo disposat de la teva targeta després de la liquidació mensual, sempre que sigui igual o superior a 50 €. L'import de les quotes serà una quantitat fixa (que inclou capital i interessos) i que dependrà del termini que triïs, dins un mínim de 7 quotes i un màxim de 36. Els pagaments personalitzats liquiden l'últim dia hàbil de cada mes. Si el límit de crèdit de la teva targeta és de 1.500 € i fas una compra per la totalitat del límit el mateix dia que contractes la targeta (per exemple l'1 de maig) i tries pagar-ho en 12 mesos, t'informem del que pagaràs: 

 • la primera quota serà de 52,93 €, inclou només interessos i l'import íntegre de la comissió anual per emissió i manteniment d'una targeta de crèdit que és de 30 €.
 • Les següents 11 quotes seran de 148,94 euros cadascuna.
 • L'import total a pagar serà de 1.691,27 euros i la TAE resultant serà del 23,93%.

Així mateix, tens la possibilitat de pagar en 3, 4, 5 o 6 quotes sense interessos, amb una comissió per gestió d'ajornament del 2,9%, 3,6% 4,3% o 5% sobre l'import ajornat respectivament. 

Si el límit de crèdit de la teva targeta és de 1.500 €, fas una compra per la totalitat del límit el mateix dia que contractes la targeta (per exemple l'1 de maig) i tries pagar-ho en 6 mesos, t'informem del que pagaràs: 

 • La primera quota serà de 355 euros, i inclou la part corresponent de capital, la comissió de gestió d'ajornament, que és del 5% de l'import finançat, i l'import total de la comissió anual per emissió i manteniment d'una targeta de crèdit que és de 30 €. 
 • Les següents 5 quotes seran de 250 euros cadascuna. 
 • L'import total a pagar serà de 1.605,00 i la TAE resultant serà del 27,90%.

Aquest sistema és aplicable específica a cada liquidació concreta perquè s'hagi sol·licitat.

(1) En la modalitat de pagament total, les compres no generen interessos. En cas que no facis un Pagament Total, hauràs d'optar per alguna modalitat d'ajornament del deute, amb un TIN del 17,52%.

Per a més seguretat, immediatesa i control, pots activar o desactivar la teva targeta i limitar algunes de les operatives des del web, a l'app BBVA o a través de BBVA Wallet.

Tu decideixes l'ús que dones a les teves targetes:

 • Estableix els teus propis límits

Configura els límits de l'ús de la teva targeta per a un control superior de les teves despeses.

 • Decideix la retirada màxima d'efectiu que pots fer mitjançant targeta en caixers automàtics cada dia.
 • També pots posar límits a les teves compres en botigues físiques o Internet.
 • Rep notificacions a l'instant

Perquè tinguis controlades les teves despeses, podràs rebre notificacions al mòbil cada vegada que utilitzis la teva targeta BBVA. Això també és una mesura de seguretat que et permet assegurar-te que ningú no està utilitzant la teva targeta.

 • Bloqueja o dona de baixa la teva targeta

Si vols desactivar momentàniament la teva targeta o donar-la de baixa completament, pots fer-ho fàcilment des de l'app BBVA, a bbva.es o a través de BBVA Wallet. Amb un sol clic i a l'instant.

 • Disposes de més de 6.000 caixers a tot Espanya.
 • Com pots utilitzar-la:
 • Com a targeta de crèdit: pots utilitzar els diners fins al límit fixat per fer les teves compres o retirar efectiu a crèdit mitjançant targeta en caixers automàtics. Si treus diners a crèdit en un caixer, pagaràs una comissió. Pots pagar a final de mes o ajornar el pagament.
 • Com a targeta de dèbit: pots treure diners a dèbit mitjançant targeta en caixers automàtics de BBVA sense comissió. Per retirades d'efectiu en euros a dèbit en una entitat diferent de BBVA, BBVA et cobrarà l'import de la comissió que l'entitat emissora titular del caixer cobri a BBVA. L'entitat titular del caixer informarà sobre aquest import abans de treure diners.
 • Com pots pagar

Si la fas servir com a targeta de crèdit, és a dir, com a forma de finançament, pots triar entre diferents formes de pagament al banc:

Pagament total: tornes tots els diners gastats durant el període de liquidació, el dia de càrrec que hagis triat. 

Si tries pagar el dia 21, no et podrem informar amb antelació de l'import del rebut que es carregarà al compte de domiciliació. 

Si tries pagar el dia 5 del mes següent, rebràs amb antelació la informació sobre l'import a pagar i podràs decidir si vols canviar la forma de pagament. No pagaràs interessos pel rebut des del dia de liquidació fins al pagament independentment del dia que triïs. 

Pagament ajornat: tornes la quantitat gastada en diversos terminis. Pots triar quant pagues cada mes. 

Si tries pagar el dia 21 no et podem informar amb antelació ni podràs canviar l'import del rebut que es carregarà al compte de domiciliació. 

Si pagues el dia 5 del mes següent, pagaràs interessos pel rebut des del dia de liquidació fins al pagament. Amb aquesta opció cada mes rebràs amb antelació la informació sobre l'import a pagar i podràs decidir si vols canviar-ho. 

Pagament personalitzat: et permet fraccionar el pagament d'una compra o la despesa total feta durant el període de liquidació, sempre que sigui superior a 50 €. *Vegeu-ne exemples representatius. Pots triar:

Pagar la mateixa quantitat durant 3, 4, 5 o 6 mesos, amb una comissió per gestió d'ajornament del 2,9%, 3,6%, 4,3% o 5% sobre l'import ajornat respectivament. No pagues interessos.
Pagar des de 7 fins a 36 quotes mensuals, amb un TIN(i) anual del 18%, TAE(i) des de 19,56% aplicable a la quantitat pendent de pagament.
 • Disposes d'una assegurança d'atracament en caixers
Garanteix l'abonament a l'assegurat de la pèrdua que pugui patir com a conseqüència de l'atracament o espoliació de diners en metàl·lic sempre que hagin estat extrets d'un caixer automàtic utilitzant la targeta emesa per BBVA.
 • Límits màxims d'indemnització: fins a 600 € per sinistre i targeta, amb un màxim de 1.200 € per targeta i any.
 • Franquícia: 30 € per sinistre, que seran a càrrec de l'assegurat.
 • La cobertura de l'assegurança s'estén com a màxim fins als 15 minuts a comptar des de l'extracció en el caixer automàtic.
 • Si assoleixes el límit de crèdit per a la teva targeta, podràs utilitzar fins a un 20% més, pagant una comissió del 3% sobre la quantitat extra que utilitzis (mínim 6 € i màxim 12 €).

Informació precontractual de la Targeta Viatges + BBVA

Vegeu text legal.