> 
 > 
 > 
 > 
Targeta Repsol más Visa Crédito BBVA

Targeta Repsol más Visa Crédito BBVA

La targeta Repsol más Visa Crédito BBVA té un descompte de fins a 7 cèntims/litre en fer benzina en estacions de servei Repsol, Campsa i Petronor.

 • Descompte de fins a 7 cèntims €/litre a estacions de servei Repsol, Campsa i Petronor.

 • 5% de descompte sobre PVP a botigues, lubricants, rentats i Blue+ a estacions de servei.

 • Gratuïta el primer any.

 • Assegurança d'accidents de fins a 310.000 €.

Contractar


Quines són les seves característiques principals?

 • 3 cèntims €/litre de descompte immediat en carburant Efitec 95 Neotech, Dièsel e+ Neotech i Autogas.
 • 5 cèntims €/litre de descompte immediat en carburant Efitec 98 Neotech i Dièsel e+ 10 Neotech.
 • Descompte trimestral, en forma de xec carburant, bescanviable a les estacions de servei del Grup Repsol en els tres mesos següents a la data d'emissió. El descompte serà de 2 cèntims €/litre, sempre que es proveeixin com a mínim 250 litres durant el trimestre. Es computaran els consums de totes les targetes que derivin d'un mateix contracte d'emissió. Per accedir al descompte trimestral cal estar registrat al web del Programa Repsol más, repsolmas.es.
 • Descompte anual, en forma de xec carburant, que es podrà bescanviar en estacions de servei del Grup Repsol durant els tres mesos següents a la data d'emissió. El descompte serà pel valor de la comissió anual per emissió i manteniment de la targeta de crèdit, amb un valor màxim de 45 €, sempre que es facin almenys 500 litres de benzina durant l'any. Es computaran els consums de les targetes individualment, encara que es derivin d'un mateix contracte d'emissió. Per accedir al descompte anual cal estar registrat al web del Programa Repsol más, repsolmas.es
 • 5% de descompte sobre PVP en botigues, lubricants, rentats i Blue+ en estacions de servei del Grup Repsol.
 • Límit de crèdit: entre 100 i 6.000 €.
 • Gratuïta el primer any. Després, la comissió per emissió i manteniment de la targeta de crèdit serà de 43€ (20€ per a targetes beneficiàries). I si en els anys successius superes un consum de 500 litres a l'any per targeta, es tornarà la comissió per emissió i manteniment de la targeta de crèdit en un xec carburant previ registre en repsolmas.es.
 • Formes de pagament:
  • Pagament total.
  • Ajornat: percentatge o pagament fix mensual.
  • Pagament personalitzat: Ajornar entre 3 i 36 mesos operacions efectuades de més de 50 €.
 • Període de liquidació: entre el 20 i el 20 de cada mes (el 20 si és hàbil, o el dia hàbil immediat anterior). Els pagaments personalitzats liquiden l'últim dia hàbil de cada mes. 
 • Data de càrrec del rebut: pots triar la data de càrrec del rebut el dia 21 del mes de liquidació o el dia 5 del mes següent. Aquest canvi de data de càrrec el pots fer en qualsevol moment. Si canvies la data de càrrec abans del dia 20 del mes, tindrà efecte en la liquidació del mes en curs. Si la canvies entre els dies 20 i 30 del mes, el canvi tindrà efecte en la liquidació del mes següent.
 • Flexibilitat total: entre la liquidació i l'últim dia del mes pots canviar l'import del rebut a pagar, canviant la forma de pagament, sempre que hagis triat pagar el rebut el dia 5 del mes següent a la liquidació.
 • Assegurança d'accidents de fins a 310.000 €.
 • Assegurança en cas d'atracament en caixer.


Condicions

Tipus d'interès:

 • Pagament ajornat: 17,52% - TAE: des de 19%.
 • Pagament personalitzat: 18% - TAE des de 19,56% 
 • amb interessos de 7 a 36 quotes, i de 3 a 6 quotes amb comissió d'ajornament

Comissions per retirades d'efectiu mitjançant targeta en caixers automàtics:

Retirada d'efectiu A dèbit A crèdit
Caixers grup BBVA a Espanya 0% (mínim 0 €). 3,5% (mínim 3 €).
Caixers a Espanya d'entitats diferents del grup BBVA Nota 1. Nota 2.
Caixers fora d'Espanya 4% (mínim 3,5 €). 5% (mínim 3 €).

Nota 1: Comissió per retirades d'efectiu a dèbit en caixers automàtics d'entitats diferents al Grup BBVA a Espanya, BBVA et cobrarà la mateixa comissió que al seu torn li hagi carregat l'entitat titular del caixer. Aquest import t'apareixerà al caixer abans que retiris l'efectiu.

Nota 2: Comissió per retirades d'efectiu a crèdit en caixers automàtics d'entitats diferents al Grup BBVA a Espanya, BBVA et cobrarà la mateixa comissió que al seu torn li hagi carregat l'entitat titular del caixer. Aquest import t'apareixerà al caixer abans que retiris l'efectiu. Addicionalment, BBVA et cobrarà la comissió per disposició a crèdit en caixers del Grup BBVA a Espanya (3,5% amb mínim de 3 €).

 • Comissió per utilització de la targeta fora de la zona euro: 3,00% sobre l'import que resulti del contravalor en euros de totes les transaccions fora de la zona euro segons canvi obtingut pels sistemes de pagament en la data en què practiquin la liquidació corresponent.

Pagament ajornat

Comissió anual per emissió i manteniment d'una targeta de crèdit 43€ que es paga en la seva totalitat en la primera quota i se suma al capital.

 • TIN: 17,52% anual
 • La comissió per emissió i manteniment de la targeta de crèdit és gratuïta primer any/límit 1.500€

Pagament a terminis per una quantitat fixa mensual: Cada mes pagaràs una quantitat fixa mensual que inclou capital, interessos i comissions. L'import mínim mensual és de 12 €, i podràs triar qualsevol quantitat superior. 

Si tries la forma de pagament Quota fixa, la data de pagament del rebut el dia 5 del mes següent a la liquidació, el límit de crèdit de la teva targeta és de 1.500 € i fas una única compra per aquest import, el mateix dia que contractis la targeta (per exemple l'1 de maig), al tipus d'interès nominal anual del 17,52% i amb una quota mensual de 145 euros (comprensiva de capital, interessos i comissions), t'informem del que pagaràs:

 • 11 quotes de 145 euros. La primera quota inclou l'import total de la comissió anual per emissió i manteniment d'una targeta de crèdit que és de 43 €, per la qual cosa amortitzes menys capital de l'import total disposat. Aquesta comissió es liquida el dia 20 del mes.
 • Una última quota de 97,5 euros.
 • L'import total a pagar serà de 1.692,50 euros i la TAE resultant serà del 25,41%.

La data de liquidació de la quota mensual és el dia 20 de cada mes, però si vostè ha triat pagar el rebut el dia 5 pagarà interessos per aquesta quota des de la data de la liquidació fins a la data de pagament.

Si no hagués de pagar la comissió anual per emissió i manteniment de la targeta de crèdit, l'import total que cal pagar en 12 mesos serà de 1.642,04€ (11 quotes de 145 euros i una última de 47,04 euros) i la TAE serà de 18,95%. 

La quantitat fixa mensual no podrà ser inferior al 3% del saldo disposat que reflecteixi l'extracte del "Compte de targeta de crèdit" abans de la liquidació, més els interessos generats i les comissions corresponents durant el període mensual de liquidació corresponent.

Pagament personalitzat

Comissió anual per emissió i manteniment d'una targeta de crèdit 43 €

 • TIN: 18% anual
 • La comissió per emissió i manteniment de la targeta de crèdit és gratuïta primer any/límit 1.500€

Aquest sistema et permet ajornar el pagament de l'import d'una compra feta amb la targeta o el saldo disposat de la teva targeta després de la liquidació mensual, sempre que sigui igual o superior a 50 €. L'import de les quotes serà una quantitat fixa (que inclou capital i interessos) i que dependrà del termini que triïs, dins un mínim de 7 quotes i un màxim de 36. Els pagaments personalitzats liquiden l'últim dia hàbil de cada mes. Si el límit de crèdit de la teva targeta és de 1.500 € i fas una compra per la totalitat del límit el mateix dia que contractes la targeta (per exemple l'1 de maig) i tries pagar-ho en 12 mesos, t'informem del que pagaràs: 

 • la primera quota serà de 65,93 euros, inclou només interessos i l'import íntegre de la comissió anual per emissió i manteniment d'una targeta de crèdit que és de 43 €. 
 • Les següents 11 quotes seran de 148,94 euros cadascuna. 
 • L'import total que cal pagar serà de 1.704,27 euros i La TAE resultant serà del 25,87%.

Si no hagués de pagar la comissió anual per emissió i manteniment de la targeta de crèdit, l'import total que cal pagar en 12 mesos serà de 1.661,27€ i la TAE serà de 19,63%.

Així mateix, tens la possibilitat de pagar en 3, 4, 5 o 6 quotes sense interessos, amb una comissió per gestió d'ajornament del 2,9%, 3,6% 4,3% o 5% sobre l'import ajornat respectivament. 

Si el límit de crèdit de la teva targeta és de 1.500 €, fas una compra per la totalitat del límit el mateix dia que contractes la targeta (per exemple l'1 de maig) i tries pagar-ho en 6 mesos, t'informem del que pagaràs: 

 • La primera quota serà de 368 euros, i inclou la part corresponent de capital, la comissió de gestió d'ajornament, que és del 5% de l'import finançat, i l'import total de la comissió anual per emissió i manteniment d'una targeta de crèdit que és de 43 €. 
 • Les següents 5 quotes seran de 250 euros cadascuna. 
 • L'import total que cal pagar serà de 1.618,00 i la TAE resultant serà del 31,96%.

Si no hagués de pagar la comissió anual per emissió i manteniment de la targeta de crèdit, l'import total que cal pagar en 6 mesos serà de 1.575,00€ i la TAE serà del 19,07%.

Aquest sistema és aplicable específica a cada liquidació concreta perquè s'hagi sol·licitat.

(1) Consulta els requisits per a l'exempció de comissió anual per emissió i manteniment en el teu contracte de compte. 

(2) En la modalitat de Pagament Total en les teves compres no es generen interessos. En cas que no facis un Pagament Total, hauràs d'optar per alguna modalitat d'ajornament del deute, amb un TIN del 17,52%.

Per a més seguretat, immediatesa i control, pots activar o desactivar la teva targeta i limitar algunes de les seves operatives, des del web i a l'app BBVA.

Tu decideixes l'ús que dones a les teves targetes:

 • Estableix els teus propis límits

Configura els límits de l'ús de la teva targeta per a un control superior de les teves despeses.

 • Decideix la quantitat màxima per a la comissió retirada d'efectiu a crébito mitjançant targeta en caixers automàtics cada dia.
 • També pots posar límits a les teves compres en botigues físiques o virtuals.
 • Rep notificacions a l'instant

Perquè tinguis controlades les teves despeses, podràs rebre notificacions al mòbil cada vegada que utilitzis la teva targeta BBVA. Això també és una mesura de seguretat que et permet assegurar-te que ningú no està utilitzant la teva targeta.

 • Bloqueja o dona de baixa la teva targeta

Si vols desactivar momentàniament la teva targeta, o donar-la de baixa completament, pots fer-ho fàcilment des de l'app BBVA i a bbva.es. Amb un sol clic, i a l'instant.

 • Disposes de més de 6.000 caixers a tot Espanya.
 • Com pots utilitzar-la:
 • Com a targeta de crèdit: pots utilitzar els diners fins al límit fixat per fer les teves compres o retirar efectiu a crèdit mitjançant targeta en caixers automàtics. Si treus diners a crèdit en un caixer, pagaràs una comissió. Pots pagar a final de mes o ajornar el pagament.
 • Com a targeta de dèbit: pots treure diners a dèbit mitjançant targeta en caixers automàtics de BBVA sense comissió. Per retirades d'efectiu en euros a dèbit en una entitat diferent de BBVA, BBVA et cobrarà l'import de la comissió que l'entitat emissora titular del caixer cobri a BBVA. L'entitat titular del caixer informarà sobre aquest import abans de treure diners.
 • Com pots pagar

Si la fas servir com a targeta de crèdit, és a dir, com a forma de finançament, pots triar entre diferents formes de pagament al banc:

Pagament total: tornes tots els diners gastats durant el període de liquidació, el dia de càrrec que hagis triat. 

Si tries pagar el dia 21, no et podrem informar amb antelació de l'import del rebut que es carregarà al compte de domiciliació. 

Si tries pagar el dia 5 del mes següent, rebràs amb antelació la informació sobre l'import a pagar i podràs decidir si vols canviar la forma de pagament. No pagaràs interessos pel rebut des del dia de liquidació fins al pagament independentment del dia que triïs. 

Pagament ajornat: tornes la quantitat gastada en diversos terminis. Pots triar quant pagues cada mes. 

Si tries pagar el dia 21 no et podem informar amb antelació ni podràs canviar l'import del rebut que es carregarà al compte de domiciliació. 

Si pagues el dia 5 del mes següent, pagaràs interessos pel rebut des del dia de liquidació fins al pagament. Amb aquesta opció cada mes rebràs amb antelació la informació sobre l'import a pagar i podràs decidir si vols canviar-ho. 

Pagament personalitzat: et permet fraccionar el pagament d'una compra o la despesa total feta durant el període de liquidació, sempre que sigui superior a 50 €. *Vegeu-ne exemples representatius. Pots triar:

Pagar la mateixa quantitat durant 3, 4, 5 o 6 mesos, amb una comissió per gestió d'ajornament del 2,9%, 3,6%, 4,3% o 5% sobre l'import ajornat respectivament. No pagues interessos.
Pagar des de 7 fins a 36 quotes mensuals, amb un TIN(i) anual del 18%, TAE(i) des de 19,56% aplicable a la quantitat pendent de pagament.
 • Disposes d'una assegurança d'atracament en caixers
Garanteix l'abonament a l'assegurat de la pèrdua que pugui patir com a conseqüència de l'atracament o espoliació de diners en metàl·lic sempre que hagin estat extrets d'un caixer automàtic utilitzant la targeta emesa per BBVA.
 • Límits màxims d'indemnització: fins a 600 € per sinistre i targeta, amb un màxim de 1.200 € per targeta i any.
 • Franquícia: 30 € per sinistre, que seran a càrrec de l'assegurat.
 • La cobertura de l'assegurança s'estén com a màxim fins als 15 minuts a comptar des de l'extracció en el caixer automàtic.
 • Si assoleixes el límit de crèdit per a la teva targeta, podràs utilitzar fins a un 20% més, pagant una comissió del 3% sobre la quantitat extra que utilitzis (mínim 6 € i màxim 12 €).

Informació precontractual de la Targeta Repsol Més BBVA