> 
 > 
 > 
Targeta Motor+ Crèdit BBVA

Targeta Motor+ Crèdit BBVA

És una targeta de crèdit amb la qual tindràs descomptes en carburant, vehicle de substitució, assistència en viatge i molt més. Podràs utilitzar-la quan el necessitis, i pagar tot el gastat a finals de mes o finançar-ho en diversos terminis.

 • Descompte d'un 2% en carburant en estacions de servei del Grup Repsol (1).

 • Assistència en carretera i vehicle de substitució.

 • Programa de gestió de multes, defensa judicial i suport legal.


Com funciona?

És una targeta amb què pots gastar diners, fins al límit fixat, per fer les teves compres o efectuar retirades d'efectiu a crèdit en caixers automàtics, sense utilitzar els diners que tens en el teu compte. Pots pagar a final de mes o ajornar el pagament en diversos terminis.

Característiques

 • Serveis de valor oferts per Autoclub Mutua(2), sense cap despesa ni comissió:
  • Assistència en carretera a tot Europa, condueixis el cotxe que condueixis.
  • Vehicle de substitució en cas d'avaria, accident o robatori.
  • Assistència personal i sanitària en viatge, per al titular i tots els seus acompanyants.
  • Programa de gestió de multes, defensa judicial i suport legal.
 • Assegurança d'accidents en viatges de fins a 500.000 € (3).
 • Assegurança d'assistència en viatges (2).
 • Descompte del 2% en carburant en pagar amb aquesta targeta en estacions de servei del Grup Repsol (1).
 • Assegurança en cas d'atracament en caixer.
 • Protecció en cas d'ús fraudulent de la targeta.

Pagament

 • Formes de pagament:
  • Pagament total: tornes tots els diners que has gastat el dia 5 del mes següent, sense interessos.
  • Pagament ajornat: quantitat fixa (des de 18 €) o un percentatge (a partir d'un 3%), amb interessos.
  • Pagar la mateixa quantitat durant 3, 4 5 o 6 mesos, amb una comissió per gestió d'ajornament del 2,9%, 3,6%, 4,3% o 5% sobre l'import ajornat respectivament. No pagues interessos.
  • Pagar des de 7 fins a 36 quotes mensuals, amb un TIN anual del 18%, TAE des de 19,56% aplicable a la quantitat pendent de pagament.
 • Es poden fer traspassos de disponible de la targeta al compte associat, amb interessos.
 • Permet establir ordres permanents de traspàs de crèdit a compte o de pagament personalitzat.

El període de liquidació serà entre el primer i últim dia hàbil del mes.

Condicions

 • Comissió anual per emissió i manteniment de la targeta de crèdit: 25 € el primer any. La resta d'anys tindrà una comissió de 50€ per cada titular o beneficiari.
 • Tipus d'interès:
  • Pagament ajornat: 12% TIN, des del 12,68% TAE.
  • Pagament personalitzat: de 7 a 36 quotes amb un TIN anual d'un 18%; des del 19,56% TAE.
 • Si assoleixes el límit de crèdit de la teva targeta, podràs utilitzar-ne fins a un 20% més, pagant una comissió del 3% sobre la quantitat extra que utilitzis (mínim 6 € i màxim 12 €).
 • Comissions per retirada d'efectiu mitjançant targeta en caixers automàtics:
Retirada d'efectiu A dèbit A crèdit
Caixers automàtics grup BBVA a Espanya 0% (mínim 0 €) 3,5% (mínim 3 €)
Comissions per retirada d'efectiu mitjançant targeta en caixers automàtics: Nota 1 Nota 2
Caixers automàtics fora d'Espanya 4,5% (mínim 3 €) 5% (mínim 3 €)

Nota 1: Comissió per retirades d'efectiu a dèbit mitjançant targeta en caixers automàtics d'entitats diferents al Grup BBVA a Espanya, BBVA et cobrarà la mateixa comissió que al seu torn li hagi carregat l'entitat titular del caixer. Aquest import t'apareixerà al caixer abans que retiris l'efectiu.

Nota 2: Comissió per retirades d'efectiu a crèdit mitjançant targeta en caixers automàtics d'entitats diferents al Grup BBVA a Espanya, BBVA et cobrarà la mateixa comissió que al seu torn li hagi carregat l'entitat titular del caixer. Aquest import t'apareixerà al caixer abans que retiris l'efectiu. Addicionalment, BBVA et cobrarà la comissió per disposició a crèdit en caixers del Grup BBVA a Espanya (3,5% amb mínim de 3 €).

 • Comissió per utilització de la targeta fora de la zona euro: 3% sobre l'import que resulti del contravalor en euros de totes les transaccions fora de la zona euro segons el canvi obtingut pels sistemes de pagament en la data en què practiquin la liquidació corresponent.


Quins requisits calen?

 • Si no tens un compte a BBVA, pots adquirir igualment la Targeta Motor+ Crèdit BBVA, ja que admet domiciliar els pagaments a un compte extern d'una altra entitat bancària.
 • Les targetes de crèdit són productes de finançament, per la qual cosa es requereix autorització del banc per a la seva concessió.

Informació precontractual de la Targeta Motor+ Crèdit BBVA

(1) Solred ofereix una bonificació del 2% pel total de pagaments mensuals de carburant en benzineres del Grup Repsol (Repsol, Campsa i Petronor) a Espanya i Andorra identificades amb el distintiu Solred.

(2) De conformitat amb les condicions particulars i generals de la pòlissa d'assegurances subscrita amb Mutua Madrileña Automobilista, Societat d'Assegurances a Prima Fixa, inscrita en el Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau M-0083.

(3) De conformitat amb les condicions particulars i generals de la pòlissa de la companyia d'assegurances, BBVA Seguros, S.A. de Seguros y Reaseguros, inscrita en el Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau C-0502.

Pagament ajornat

Comissió anual per emissió i manteniment d'una targeta de crèdit: 50 € que es paga en la seva totalitat en la primera quota i se suma al capital.

 • TIN: 12% anual
 • Límit de crèdit 1.500 €

Pagament a terminis per una quantitat fixa mensual: el 5 de cada mes pagarà una quantitat fixa mensual que inclou capital, interessos i comissions. L'import mínim mensual és de 18€, i podrà triar qualsevol quantitat superior. 

Si tria la forma de pagament Quota Fixa el límit de crèdit de la seva targeta és de 1.500€ i fa una única compra per aquest import, el mateix dia que contracta la targeta (per exemple l'1 de maig), al tipus d'interès nominal anual del 12% i amb una quota mensual de 145 euros (comprensiva de capital, interessos i comissions), li informem del que pagarà:

 • 11 quotes de 145 euros. La primera quota inclou l'import total de la comissió anual per emissió i manteniment d'una targeta de crèdit que és de 50€, per la qual cosa vostè amortitza menys capital de l'import total disposat. Aquesta comissió es liquida el dia 30 del mes.
 • Una última quota de 52,57 euros.
 • L'import total que cal pagar serà de 1.647,57 euros i La TAE resultant serà del 19,66%.

La quantitat fixa mensual no podrà ser inferior al 3% del saldo disposat que reflecteixi l'extracte del "Compte de targeta de crèdit" abans de la liquidació, més els interessos generats i les comissions corresponents durant el període mensual de liquidació corresponent.

Pagament personalitzat

Comissió anual per emissió i manteniment d'una targeta de crèdit: 50

 • TIN: 18% anual
 • Límit de crèdit 1.500 €

Aquest sistema et permet ajornar el pagament de l'import d'una compra feta amb la targeta o el saldo disposat de la teva targeta després de la liquidació mensual, sempre que sigui igual o superior a 50 €. L'import de les quotes serà una quantitat fixa (que inclou capital i interessos) i que dependrà del termini que triïs, dins un mínim de 7 quotes i un màxim de 36. Els pagaments personalitzats liquiden l'últim dia hàbil de cada mes. Si el límit de crèdit de la teva targeta és de 1.500 € i fas una compra per la totalitat del límit el mateix dia que contractes la targeta (per exemple l'1 de maig) i tries pagar-ho en 12 mesos, t'informem del que pagaràs:

 • la primera quota serà de 72,93 euros, inclou només interessos i l'import íntegre de la comissió anual per emissió i manteniment d'una targeta de crèdit que és de 50€.
 • Les següents 11 quotes seran de 148,94 euros cadascuna.
 • L'import total que cal pagar serà de 1.711,27 euros i La TAE resultant serà del 26,93%.

Així mateix, tens la possibilitat de pagar en 3, 4, 5 o 6 quotes sense interessos, amb una comissió per gestió d'ajornament del 2,9%, 3,6% 4,3% o 5% sobre l'import ajornat respectivament. 

Si el límit de crèdit de la teva targeta és de 1.500 €, fas una compra per la totalitat del límit el mateix dia que contractes la targeta (per exemple l'1 de maig) i tries pagar-ho en 6 mesos, t'informem del que pagaràs: 

 • La primera quota serà de 375 euros, i inclou la part corresponent de capital, la comissió de gestió d'ajornament, que és del 5% de l'import finançat, i l'import total de la comissió anual per emissió i manteniment d'una targeta de crèdit que és de 50€. 
 • Les següents 5 quotes seran de 250 euros cadascuna. 
 • L'import total que cal pagar serà de 1.625,00 i la TAE resultant serà del 34,22%.

Aquest sistema és aplicable específica a cada liquidació concreta perquè s'hagi sol·licitat.

(1) En la modalitat de pagament total, les compres no generen interessos. En cas que no facis un Pagament Total, hauràs d'optar per alguna modalitat d'ajornament del deute, amb un TIN del 12%.

 • Hi ha comissions addicionals, com per exemple les derivades d'endarrerir el pagament mensual de la quota, per disposar o traspassar diners en efectiu contra el crèdit de la targeta o utilitzar la targeta a l'estranger. Abans de signar el contracte, rebràs la informació normalitzada europea sobre el crèdit al consum.

 • Tipus d'interès nominal (TIN): és el percentatge que el banc cobra al client per ajornar els pagaments dels diners gastats durant un mes.
 • Taxa anual equivalent (TAE): referència que indica el cost o rendiment efectiu d'un producte financer. Tingues en compte el tipus d'interès nominal de l'operació, la freqüència dels pagaments (mensuals, trimestrals, etc.), les comissions bancàries i algunes despeses de l'operació.
 • (1) Solred atorga una bonificació del 2% pel total de pagaments mensuals de carburant en gasolineres del Grup Repsol (Repsol, Campsa i Petronor) identificades amb el distintiu Solred, sempre que la compra es faci a través del terminal punt de venda Solred.