> 
 > 
 > 
Targeta Iberia Icon

Targeta Iberia Icon

 • Acumulació d'Avios: 1 Avio per cada 2 € de compra. Els Avios es bescanvien en el Programa de Fidelització Iberia Plus per vols, nits d'hotel, lloguer de cotxes i molt més.

 • Flexibilitat: podeu tornar en una sola vegada els diners gastats durant el període de liquidació o pagar-los en diversos mesos.

 • Targeta amb assegurança, que ofereix, sense cost addicional a la quota: assegurança d'atracament en caixer, assegurança d'accidents fins a 751.300 €, assegurança d'assistència en viatges i protecció en cas de robatori i operacions no autoritzades.

Contractar


Com funciona?

Podeu utilitzar-la de dues maneres.

 • Com a targeta de crèdit: podeu disposar fins al límit fixat per fer les vostres compres o efectuar retirades d'efectiu a crèdit mitjançant targeta en caixers automàtics. Podeu pagar el 5 del mes següent del període de liquidació o ajornar el pagament.
 • Com a targeta de dèbit: podeu fer retirades d'efectiu a dèbit mitjançant targeta en caixers automàtics amb els diners del vostre compte corrent.

Si la utilitzeu com a targeta de crèdit, és a dir, com a forma de finançament, podeu escollir entre diferents formes de pagament al banc:

 • Pagament total: torneu tots els diners gastats en un mes, el dia 5 del mes següent. * Vegeu-ne exemples representatius
 • Pagament ajornat: podeu triar quant pagueu cada mes, una quantitat fixa o un percentatge del gastat. El pagament ajornat comporta el pagament d'interessos. * Vegeu-ne exemples representatius
 • Pagament personalitzat: us permet fraccionar el pagament d'una compra o la despesa total del mes, sempre que sigui superior a 50 euros. Pot optar en finançar-ho en 3, 4 5 o 6 mesos sense interessos i pagant una comissió per ajornament o finançar-ho des de 7 a 36 mesos sense comissions però amb el pagament d'interessos. * Mostra els exemples representatius


Quines són les seves característiques principals?

 • Comissió per emissió i manteniment d'una targeta de crèdit serà de 90 euros titular i 50€ per al beneficiari. Primer any, 50% quota en ambdós casos.
 • Beneficiaris: podeu demanar una targeta beneficiària per a una altra persona i compartir el mateix límit de crèdit. La quota de la targeta de beneficiaris és de 45 euros.
 • Extracte mensual: el client pot consultar el seu extracte en línia a través de bbva.es. Si vol, es pot sol·licitar el canvi a extracte en paper.
 • Si assoliu el límit de crèdit de la vostra targeta, podreu utilitzar fins a un 20% més, pagant una comissió del 3% sobre la quantitat extra que feu servir (mínim 6 € i màxim 12 €).
 • Permet domiciliació en comptes de BBVA o d'un altre banc.
 • Comissions per retirades d'efectiu mitjançant targeta en caixers automàtics:
Retirada d'efectiu A dèbit A crèdit
Caixers grup BBVA a Espanya
2,5% (mínim 3 €).
Caixers a Espanya d'entitats diferents del grup BBVA Nota 1. Nota 2.
Caixers fora d'Espanya 4,5% (mínim 4 €). 4,5% (mínim 4 €).

Nota 1: BBVA us cobrarà la mateixa comissió que al seu torn us hagi carregat l'entitat titular del caixer. Aquest import us apareixerà al caixer abans que feu la retirada d'efectiu.

Nota 2: BBVA us cobrarà la mateixa comissió que al seu torn us hagi carregat l'entitat titular del caixer. Aquest import us apareixerà al caixer abans que feu la retirada d'efectiu. Addicionalment, BBVA us cobrarà la comissió per disposició a crèdit en caixers del Grup BBVA a Espanya (3,5% amb mínim de 3 €).


 • Comissió per utilització de la targeta fora de la zona euro: 3,00% sobre l'import que resulti del contravalor en euros de totes les transaccions fora de la zona euro segons canvi obtingut pels sistemes de pagament en la data en què practiquin la liquidació corresponent.

Quins requisits calen?

 • Tenir un compte obert a BBVA i ser-ne titular.
 • Si no teniu cap compte obert a BBVA, en podeu obrir un ara.
 • La concessió de la targeta està sotmesa a la prèvia autorització de BBVA.


Fins quan puc contractar-la?

 • Podeu contractar aquest producte amb aquestes condicions aquí exposades fins a l'últim dia del mes en curs. A partir d'aquesta data, consulteu les noves condicions o poseu-vos en contacte amb el vostre gestor personal.

Altres modalitats

També teniu a la vostra disposició la modalitat Iberia Classic. Més informació

Vegeu text legal.

 • Acumulació d'Avios: 1 Avios per cada 2 € de compra.
 • Promoció de benvinguda: 9.000 Avios regal de benvinguda si durant els 4 primers mesos fa compres netes (1) per un mínim de 2.000 € en comerços.

 • Acceptació a tot el món.
 • Aconseguiu o acumuleu Avios cada vegada que compreu amb la Targeta Iberia Icon. Podeu bescanviar els vostres Avios per: vols, nits d'hotel, lloguer de cotxes i molt més.
 • Els titulars principals de la targeta Iberia Icon tenen el privilegi d'accedir als beneficis de la targeta Iberia Plus Plata:
  • Embarcament prioritari en vols operats pel Grup Iberia.
  • Facturació d'equipatges preferent en els taulells Business.
  • Franquícia d'equipatge superior. 
  • Bonus Plata: obtens un 25% addicional d'Avios en els teus vols.
  • Prioritat en llistes d'espera de reserves i a l'aeroport.
  • Centre d'atenció personalitzat Iberia Plus 24 h trucant al 901 101 177.
  • A més, també tindran accés a tots els avantatges equivalents al nivell Rubí de l'aliança oneworld.
 • Accés a privilegis Visa Luxury Hotel Collection.
 • Descompte en carburant de 3 ct. €/litre en estacions de servei Repsol, Campsa i Petronor.
 • 10% de descompte en la compra de bitllets d'Iberia, sempre que es faci a iberiacards.com/iberiadescuento
 • A Avis, obtenció d'Avios extres en el lloguer de vehicles i accés al programa Avis Preferred Plus.
 • Aconsegueix Avios extra comprant en una selecció de comerços a www.iberiacards.es/ventajas-entidades/seleccion-iberiacards/

Viatgeu amb tota la seguretat*

 • Assegurança d'accidents: de fins a 751.300 € sempre que el bitllet de transport públic hagi estat pagat amb la targeta Iberia Icon. El nombre de bitllets és il·limitat. 
 • Assegurança d'assistència en viatge: de fins a 9.000 €, que cobreix entre d'altres:  
  • Indemnització per demora en la sortida del mitjà de transport per a despeses de manutenció.
  • Assegurança d'equipatge facturat, cerca, localització i indemnització en cas de pèrdua, retard, dany o robatori.
  • Prolongació d'estada per malaltia o accident. 
  • Repatriació o transport sanitari de ferits. 
  • Despeses mèdiques a l'estranger.

*Pòlissa d'assegurances Mapfre

Vegeu text legal.

Pagament ajornat

Comissió anual per emissió i manteniment d'una targeta de crèdit 90 € titular i 50€ el beneficiari que es paga en la seva totalitat en la primera quota se suma al capital.

 • TIN: 17,52% anual
 • Límit de crèdit 3.000 €

Pagament a terminis per una quantitat fixa mensual: Cada mes pagaràs una quantitat fixa mensual que inclou capital, interessos i comissions. L'import mínim mensual és de 18 €, i podrà triar qualsevol quantitat superior. 

Si trieu la forma de pagament Quota Fixa, el límit de crèdit de la vostra targeta és de 3.000 € i feu una única compra per aquest import, el mateix dia que contracteu la targeta (per exemple l'1 de maig), al tipus d'interès nominal anual del 17,52% i amb una quota mensual de 300 euros (comprensiva de capital, interessos i comissions), l'informem que pagarà:

 • 11 quotes de 300 euros. La primera quota inclou l'import total de la comissió anual per emissió i manteniment d'una targeta de crèdit que és de 90 €, per la qual cosa vostè amortitza menys capital de l'import total disposat. Aquesta comissió es liquida el dia 30 del mes.
 • Una última quota de 73,44 euros.
 • L'import total per pagar serà de 3.373,44 euros i la TAE resultant serà del 25,52%.

La quantitat fixa mensual no podrà ser inferior al 3% del saldo disposat que reflecteixi l'extracte del "Compte de targeta de crèdit" abans de la liquidació, més els interessos generats i les comissions corresponents durant el període mensual de liquidació corresponent.

Pagament personalitzat

Aquest sistema et permet ajornar el pagament de l'import d'una compra feta amb la targeta o el saldo disposat de la teva targeta després de la liquidació mensual, sempre que sigui igual o superior a 50 €. L'import de les quotes serà una quantitat fixa (que inclou capital i interessos) i que dependrà del termini que triïs, dins un mínim de 7 quotes i un màxim de 36. Els pagaments personalitzats liquiden l'últim dia hàbil de cada mes. Si el límit de crèdit de la seva targeta és de 3.000 € i fa una compra per la totalitat del límit el mateix dia que contracta la targeta (per exemple l'1 de maig) i tria pagar-ho en 12 mesos, l'informem del que pagarà:

 • la primera quota serà de 135,86 euros, inclou només interessos i l'import íntegre de la comissió anual per emissió i manteniment d'una targeta de crèdit, que és de 90 €.
 • Les següents 11 quotes seran de 297,88 euros cadascuna.
 • L'import total per pagar serà de 3.412,54 euros i la TAE resultant serà del 26,17%.

Així mateix, tens la possibilitat de pagar en 3, 4, 5 o 6 quotes sense interessos, amb una comissió per gestió d'ajornament del 2,9%, 3,6% 4,3% o 5% sobre l'import ajornat respectivament. 

Si el límit de crèdit de la seva targeta és de 3.000 €, fa una compra per la totalitat del límit el mateix dia que contracta la targeta (per exemple l'1 de maig) i tria pagar-ho en 6 mesos, l'informem del que pagarà: 

 • La primera quota serà de 740 euros i inclou la part corresponent de capital, la comissió de gestió d'ajornament, que és del 5% de l'import finançat, i l'import total de la comissió anual per emissió i manteniment d'una targeta de crèdit, que és de 90 €.
 • Les següents 5 quotes seran de 500 euros cadascuna. 
 • L'import total que cal pagar serà de 3.240 i la TAE resultant serà del 32,60%.

Aquest sistema és aplicable específicament a cada liquidació concreta per a la qual s'hagi sol·licitat

(1) En la modalitat de pagament total, les compres no generen interessos. En cas que no facis un Pagament Total, hauràs d'optar per alguna modalitat d'ajornament del deute, amb un TIN del 17,52%.

* La TAE dels exemples representatius s'ha calculat amb un import superior a 1.500 € perquè no és possible la contractació d'aquesta targeta amb aquest límit de crèdit.

 • Tipus d'interès nominal (TIN): és el percentatge que el banc cobra al client per ajornar els pagaments dels diners gastats durant un mes.
 • Taxa anual equivalent (TAE): tipus d'interès que indica el cost o rendiment efectiu d'un producte financer. Té en compte el tipus d'interès nominal de l'operació, la freqüència dels pagaments (mensuals, trimestrals, etc.), les comissions bancàries i algunes despeses de l'operació.
 • Període de liquidació: dates entre les quals es fan i s'agrupen les operacions. L'últim dia del període es genera la liquidació amb el càlcul del rebut mensual a pagar.