Targeta Después BBVA

Paga el que gastis a final de mes o finança-ho en diversos terminis.

 • Flexibilitat: pots tornar en una sola vegada els diners gastats en el període de liquidació o pagar-los en diversos mesos.

 • Targeta amb assegurança que t'ofereix, sense cost addicional, una assegurança en cas d'atracament en caixer.

 • Rebràs informació cada vegada que facis un pagament amb la targeta a través de notificacions si tens l'aplicació de BBVA.

Contractar


Quines són les seves característiques principals?

 • Compatible amb Apple Pay i Google Pay.
 • Comissió anual per emissió i manteniment de la targeta de crèdit de 43 € per al titular i de 20 € per a les altres targetes beneficiàries. T'oferim la possibilitat de no pagar aquesta comissió si compleixes amb els requisits següents.
 • Període de liquidació: entre el 20 i el 20 de cada mes (el 20 si és hàbil, o el dia hàbil immediat anterior). Els pagaments personalitzats liquiden l'últim dia hàbil de cada mes. 
 • Data de càrrec del rebut: pots triar la data de càrrec del rebut el dia 21 del mes de liquidació o el dia 5 del mes següent. Aquest canvi de data de càrrec el pots fer en qualsevol moment. Si canvies la data de càrrec abans del dia 20 del mes, tindrà efecte en la liquidació del mes en curs. Si la canvies entre els dies 20 i 30 del mes, el canvi tindrà efecte en la liquidació del mes següent.
 • Flexibilitat total: entre la liquidació i l'últim dia del mes pots canviar l'import del rebut a pagar, canviant la forma de pagament, sempre que hagis triat pagar el rebut el dia 5 del mes següent a la liquidació.
 • Comissions per retirada d'efectiu amb targeta en caixers automàtics:
Retirada d'efectiu A dèbit A crèdit
Caixers grup BBVA a Espanya 0%. 3,5% (mínim 3 €).
Caixers a Espanya d'entitats diferents del grup BBVA Nota 1. Nota 2.
Caixers fora d'Espanya 4,5% (mínim 3 €). 5% (mínim 3 €).

Nota 1: Per les retirades d'efectiu a dèbit amb targeta en caixers automàtics pertanyents a una entitat diferent del Grup BBVA a Espanya en euros, BBVA repercutirà el mateix import de la comissió cobrada per l'entitat titular del caixer a BBVA. Aquest import serà informat per l'entitat titular del caixer abans de la retirada d'efectiu.

Nota 2: Per les retirades d'efectiu a crèdit amb targeta en caixers automàtics d'una entitat diferent del Grup BBVA a Espanya en euros, BBVA repercutirà el mateix import de la comissió cobrada per l'entitat titular del caixer a BBVA. Aquest import serà informat per l'entitat titular del caixer abans de la retirada d'efectiu. BBVA també cobrarà la comissió per retirada d'efectiu a crèdit indicada per a caixers del Grup BBVA a Espanya. Aquesta comissió és addicional a la repercutida per BBVA.

 • Comissió per utilització de la targeta fora de la zona euro: 3% sobre l'import que resulti del contravalor en euros de totes les transaccions fora de la zona euro segons canvi obtingut pels sistemes de pagament en la data en què practiquin la liquidació corresponent.

Quins requisits calen?

 • Tenir un compte obert a BBVA i ser-ne titular.
 • Concessió subjecta a l'autorització prèvia de BBVA.

Pagament ajornat

Comissió anual per emissió i manteniment d'una targeta de crèdit 43 € (1) que es paga en la seva totalitat en la primera quota i se suma al capital.

 • TIN: 17,52% anual
 • Límit de crèdit 1.500 €

Pagament a terminis per una quantitat fixa mensual: Cada mes pagarà una quantitat fixa mensual que inclou capital, interessos íntegres del període i comissions íntegres reportades durant el període de liquidació. L'import mínim mensual és de 12 €, i podràs triar qualsevol quantitat superior. 

Si tries la forma de pagament Quota fixa, la data de pagament del rebut el dia 5 del mes següent a la liquidació, el límit de crèdit de la teva targeta és de 1.500 € i fas una única compra per aquest import, el mateix dia que contractis la targeta (per exemple l'1 de maig), al tipus d'interès nominal anual del 17,52% i amb una quota mensual de 145 euros (comprensiva de capital, interessos i comissions), t'informem del que pagaràs:

 • 11 quotes de 145 euros. La primera quota inclou l'import total de la comissió anual per emissió i manteniment d'una targeta de crèdit que és de 43 €, per la qual cosa amortitzes menys capital de l'import total disposat. Aquesta comissió es liquida el dia 20 del mes.
 • Una última quota de 97,5 euros.
 • L'import total a pagar serà de 1.692,50 euros i la TAE resultant serà del 25,41%.

La data de liquidació de la quota mensual és el dia 20 de cada mes, però si has triat pagar el rebut el dia 5, pagaràs interessos per aquesta quota des de la data de liquidació fins a la data de pagament.

Si no hagués de pagar la comissió anual per emissió i manteniment de la targeta de crèdit segons els requisits, l'import total que cal pagar en 12 mesos serà de 1.642,04 € (11 quotes de 145 euros i una última de 47,04 euros) i la TAE serà del 18,95%.

La quantitat fixa mensual no podrà ser inferior al 3% del saldo disposat que reflecteixi l'extracte del "Compte de targeta de crèdit" abans de la liquidació, més els interessos generats i les comissions corresponents durant el període mensual de liquidació corresponent.

Pagament personalitzat

Aquest sistema et permet ajornar el pagament de l'import d'una compra feta amb la targeta o el saldo disposat de la teva targeta després de la liquidació mensual, sempre que sigui igual o superior a 50 €. L'import de les quotes serà una quantitat fixa (que inclou capital i interessos) i que dependrà del termini que triïs, dins un mínim de 7 quotes i un màxim de 36. Els pagaments personalitzats liquiden l'últim dia hàbil de cada mes. 

Pagament personalitzat Amb interessos

 • Comissió anual per emissió i manteniment d'una targeta de crèdit 43 €(1)
 • TIN: 18% anual
 • Límit de crèdit 1.500 €

Si el límit de crèdit de la seva targeta és de 1.500 € i fa una compra per la totalitat del límit el mateix dia que contracta la targeta (per exemple l'1 de maig) i tria pagar-la en 12 mesos, l'informem del que pagarà:

 • la primera quota serà de 65,93 euros, inclou només interessos i l'import íntegre de la comissió anual per emissió i manteniment d'una targeta de crèdit que és de 43 €.
 • Les següents 11 quotes seran de 148,94 euros cadascuna.
 • L'import total a pagar serà de 1.704,27 euros i la TAE resultant serà del 25,87%. 
 • Si no hagués de pagar la comissió anual per emissió i manteniment de la targeta de crèdit segons els requisits, l'import total que cal pagar en 12 mesos serà de 1.661,27 € i la TAE serà del 19,63%.

Pagament personalitzat Amb comissió

 • Comissió anual per emissió i manteniment d'una targeta de crèdit 43 €(1) 
 • Comissió d'ajornament: 2,9%, 3,6% 4,3% o 5% sobre l'import ajornat segons el termini escollit en 3, 4, 5 o 6 mesos. 
 • Límit de crèdit 1.500 €

A continuació es detallen els exemples del pagament personalitzat amb comissió de 3 a 6 mesos, atès que representen les TAE màximes i mínimes, respectivament. 

Si el límit de crèdit de la seva targeta és de 1.500 €, fa una compra per la totalitat del límit el mateix dia que contracta la targeta (per exemple l'1 de maig) i tria pagar-la en 6 mesos, l'informem del que pagarà:  

 • La primera quota serà de 368 euros, i inclou la part corresponent de capital, la comissió de gestió d'ajornament, que és del 5% de l'import finançat, i l'import total de la comissió anual per emissió i manteniment d'una targeta de crèdit que és de 43 €.
 • Les següents 5 quotes seran de 250 euros cadascuna. 
 • L'import total que cal pagar serà de 1.618,00 i la TAE resultant serà del 31,96%.
 • Si no hagués de pagar la comissió anual per emissió i manteniment de la targeta de crèdit segons els requisits, l'import total que cal pagar en 6 mesos serà de 1.575,00 € i la TAE serà del 19,07%.

Si el límit de crèdit de la seva targeta és de 1.500 €, fa una compra per la totalitat del límit el mateix dia que contracta la targeta (per exemple l'1 de maig) i tria pagar-la en 3 mesos, l'informem del que pagarà: 

 • La primera quota serà de 586,50 euros, i inclou la part corresponent de capital, la comissió de gestió d'ajornament, que és del 2,9% de l'import finançat, i l'import total de la comissió anual per emissió i manteniment d'una targeta que és de 43 €. 
 • Les 2 quotes següents seran de 500 euros cadascuna. 
 • L'import total a pagar serà de 1.586,50, i la TAE: 41,99%. 
 • Si no hagués de pagar la comissió anual per emissió i manteniment de la targeta de crèdit (consulti condicions), l'import total que cal pagar en 3 mesos serà de 1.543,50 € i la TAE 19,23%.  

Aquest sistema és aplicable específica a cada liquidació concreta perquè s'hagi sol·licitat.

(1) Consulta els requisits per a l'exempció de comissió anual per emissió i manteniment en el teu contracte de compte.

(2) En la modalitat de Pagament Total en les teves compres no es generen interessos. En cas que no facis un Pagament Total, hauràs d'optar per alguna modalitat d'ajornament del deute, amb un TIN del 17,52%.

Per a més seguretat, immediatesa i control, pots activar o desactivar la teva targeta i limitar algunes de les seves operatives, des del web i a l'app BBVA.

Tu decideixes l'ús que dones a les teves targetes:

 • Estableix els teus propis límits

Configura els límits de l'ús de la teva targeta per a un control superior de les teves despeses.

 • Decideix la quantitat màxima d'efectiu que pots retirar amb la teva targeta en un caixer automàtic cada dia.
 • També pots posar límits a les teves compres en botigues físiques o virtuals.
 • Rep notificacions a l'instant

Perquè tinguis controlades les teves despeses, podràs rebre notificacions al mòbil cada vegada que utilitzis la teva targeta BBVA. Això també és una mesura de seguretat que et permet assegurar-te que ningú no està utilitzant la teva targeta.

 • Bloqueja o dona de baixa la teva targeta

Si vols desactivar momentàniament la teva targeta, o donar-la de baixa completament, pots fer-ho fàcilment des de l'app BBVA i a bbva.es. Només amb un clic, i a l'instant.

 • Disposes de més de 6.000 caixers a tot Espanya.
 • Com pots utilitzar-la:
 • Com a targeta de crèdit: pots utilitzar els diners fins al límit fixat per fer les teves compres o retirar efectiu a crèdit mitjançant targeta en caixers automàtics. Si treus diners a crèdit en un caixer, pagaràs una comissió. Pots pagar a final de mes o ajornar el pagament.
 • Com a targeta de dèbit: pots treure diners a dèbit mitjançant targeta en caixers automàtics de BBVA sense comissió. Per retirades d'efectiu en euros a dèbit en una entitat diferent de BBVA, BBVA et cobrarà l'import de la comissió que l'entitat emissora titular del caixer cobri a BBVA. L'entitat titular del caixer informarà sobre aquest import abans de treure diners.
 • Com pots pagar

Si la fas servir com a targeta de crèdit, és a dir, com a forma de finançament, pots triar entre diferents formes de pagament al banc:

Pagament total: tornes tots els diners gastats durant el període de liquidació, el dia de càrrec que hagis triat. 

Si tries pagar el dia 21, no et podrem informar amb temps de l'import del rebut que es carregarà en el compte de domiciliació. 

Si tries pagar el dia 5 del mes següent, rebràs amb antelació la informació sobre l'import a pagar i podràs decidir si vols canviar la forma de pagament. No pagaràs interessos pel rebut des del dia de liquidació fins al pagament independentment del dia que triïs. 

Pagament ajornat: tornes la quantitat gastada en diversos terminis. Pots triar quant pagues cada mes. 

Si tries pagar el dia 21 no et podem informar amb antelació ni podràs canviar l'import del rebut que es carregarà al compte de domiciliació. 

Si pagues el dia 5 del mes següent, pagaràs interessos pel rebut des del dia de liquidació fins al pagament. Amb aquesta opció cada mes rebràs amb antelació la informació sobre l'import a pagar i podràs decidir si vols canviar-ho. 

Pagament personalitzat: et permet fraccionar el pagament d'una compra o la despesa total feta durant el període de liquidació, sempre que sigui superior a 50 €. *Vegeu-ne exemples representatius. Pots triar:

Pagar la mateixa quantitat durant 3, 4, 5 o 6 mesos, amb una comissió per gestió d'ajornament del 2,9%, 3,6%, 4,3% o 5% sobre l'import ajornat respectivament. No pagues interessos.
Pagar des de 7 fins a 36 quotes mensuals, amb un TIN(i) anual del 18%, TAE(i) des de 19,56% aplicable a la quantitat pendent de pagament.
 • Disposes d'una assegurança d'atracament en caixers
Garanteix l'abonament a l'assegurat de la pèrdua que pugui patir com a conseqüència de l'atracament o espoliació de diners en metàl·lic sempre que hagin estat extrets d'un caixer automàtic utilitzant la targeta emesa per BBVA.
 • Límits màxims d'indemnització: fins a 600 € per sinistre i targeta, amb un màxim de 1.200 € per targeta i any.
 • Franquícia: 30 € per sinistre, que seran a càrrec de l'assegurat.
 • La cobertura de l'assegurança s'estén com a màxim fins als 15 minuts a comptar des de l'extracció en el caixer automàtic.
 • Si assoleixes el límit de crèdit per a la teva targeta, podràs utilitzar fins a un 20% més, pagant una comissió del 3% sobre la quantitat extra que utilitzis (mínim 6 € i màxim 12 €).

Informació precontractual de la Targeta Después BBVA