> 
 > 
 > 
Targeta Business Agrocoop

Targeta Business Agrocoop

La Targeta Business Agrocoop és una Visa de crèdit destinada a agricultors i cooperatives agràries i ramaderes.

 • Personalitzable amb el logotip de la teva cooperativa.

 • Àmplies cobertures de les assegurances associades.

 • De 600 a 6.000 € de crèdit.

 • Sense comissió per emissió i manteniment de targeta de crèdit el primer any.


Com funciona?

És una targeta de crèdit amb què pots gastar diners, fins al límit fixat, per fer les teves compres o fer retirades d'efectiu a crèdit mitjançant targeta en caixers automàtics, sense utilitzar els diners que tens en el teu compte. Pots pagar a final de mes o ajornar el pagament en diversos terminis. Les targetes de crèdit són productes de finançament, per la qual cosa es requereix autorització del banc per a la seva concessió.


Característiques

 • Límit de crèdit: de 600 € a 6.000 €.
 • Possibilitat d'incloure-hi el logotip de la cooperativa, sempre que estigui donada d'alta a la taula del banc.
 • Assegurança d'accidents en viatges de fins a 310.000 €.
 • Assegurança de despeses mèdiques de fins a 3.000 €. 
 • Assegurança de pèrdua d'equipatge de fins a 600 €.
 • Assegurança de retard de vol de fins a 570 €.
 • Assegurança d'infidelitat d'empleats de fins a 15.000 €.

Pagament

 • Formes de pagament:
  • Pagament total: tornes tots els diners que has gastat el dia 5 del mes següent, sense interessos.
  • Pagament ajornat: quantitat fixa (des de 18 €) o un percentatge (a partir d'un 5%), amb interessos.

Condicions

 • Comissió per emissió i manteniment de targeta de crèdit: 0€ el primer any. La resta d'anys tindrà una comissió per emissió i manteniment de 8,26€ per cada titular.
 • Tipus d'interès:
  • Pagament ajornat: 19,56% TAE.
 • Comissions per retirada d'efectiu mitjançant targeta en caixers automàtics:
Retirada d'efectiu A dèbit A crèdit
Caixers grup BBVA a Espanya 0% (mínim 0 €) 2% (mínim 1,65 €)
Caixers a Espanya d'entitats diferents del grup BBVA Nota 1 Nota 2
Caixers fora d'Espanya 2% (mínim 2,4 €) 4% (mínim 2,4 €)

Nota 1: Per les retirades d'efectiu a crèdit mitjançant targeta en caixers automàtics que pertanyen a una entitat diferent del grup BBVA a Espanya en euros, BBVA repercutirà el mateix import de la comissió cobrada per l'entitat titular del caixer a BBVA. Aquest import serà informat per l'entitat titular del caixer abans de la retirada d'efectiu.

Nota 2: Per les retirades d'efectiu a crèdit mitjançant targeta en caixers automàtics que pertanyen a una entitat diferent del grup BBVA a Espanya en euros, BBVA repercutirà el mateix import de la comissió cobrada per l'entitat titular del caixer a BBVA. Aquest import serà informat per l'entitat titular del caixer abans de la retirada d'efectiu. Així mateix, BBVA us cobrarà la comissió per disposició a crèdit indicada per a caixers del grup BBVA a Espanya. Aquesta comissió és addicional a la de retirada d'efectiu a crèdit mitjançant targeta en caixers automàtics d'entitats diferents a les del grup BBVA a Espanya.

 • Comissió per utilització de la targeta fora de la zona euro: 1,5% sobre l'import que resulti del contravalor en euros de totes les transaccions fora de la zona euro segons canvi obtingut pels sistemes de pagament en la data en què practiquin la liquidació corresponent.


Quins requisits calen?

 • Tenir un compte obert a BBVA i ser-ne titular.

 • Hi ha comissions addicionals, com per exemple les derivades d'endarrerir el pagament mensual de la quota, per disposar o traspassar diners en efectiu contra el crèdit de la targeta o utilitzar la targeta a l'estranger. Abans de signar el contracte, rebràs la informació normalitzada europea sobre el crèdit al consum.
 • BBVA Wallet és una App gratuïta que et permet fer des del teu mòbil les operacions habituals i uns altres serveis, com finançar les compres que paguis amb targeta de crèdit, consultar els teus moviments a l'instant, veure en un mapa on has fet les teves operacions i beneficiar-te de descomptes en una gran varietat de comerços.

 • Tipus d'interès nominal (TIN): és el percentatge que el banc cobra al client per ajornar els pagaments dels diners gastats durant un mes.
 • Taxa anual equivalent (TAE): referència que indica el cost o rendiment efectiu d'un producte financer. Tingues en compte el tipus d'interès nominal de l'operació, la freqüència dels pagaments (mensuals, trimestrals, etc.), les comissions bancàries i algunes despeses de l'operació.