> 
 > 
 > 
Assegurança tercers bàsica BBVA

Assegurança tercers bàsica BBVA

L'assegurança per a aquells que, com tu, volen assegurar el seu vehicle i protegir els seus ocupants.

 • Servei porta a porta sense cost durant el primer any.

 • Respectem les teves bonificacions per bon conductor.

 • Paga la teva assegurança mes a mes amb BBVA Pla EstarSeguro.

Simula


COBERTURES PRINCIPALS
Responsabilitat civil
 • Derivada de la conducció del vehicle assegurat: obligatòria, voluntària (límit fins a 50.000.000 €), per objectes transportats (100.000 €), derivada d'incendi (600.000 €) i de remolc i caravanes fins a 750 kg.
Accidents personals del conductor i ocupants
 • Assistència sanitària garantida fins a 1 any després de la data que hagi succeït l'accident, en centres concertats (màxim de 3.000€ en centres de lliure elecció).
 • Invalidesa permanent per accident: fins a 30.000 €.
 • Mort per accident: fins a 30.000 €. 


MÉS COBERTURES INCLOSES
Protecció com a vianant i ciclista
 • Estaràs cobert si provoques un accident en aquestes circumstàncies amb danys a tercers: Responsabilitat civil (límit 60.000 €) a més de defensa i reclamació.
Accessoris (extres)
 • Cobertura automàtica d'accessoris integrats en el vehicle a la sortida del concessionari, sense necessitat de fer suplement en la pòlissa.
Tramitació de multes
 • Via administrativa, incloent-hi recursos.
Defensa jurídica i fiances reclamació de danys
 • Defensa jurídica i reclamació de danys (fins a 600 €). 
 • Fiances amb límit fins a 35.000 €.
Lliure elecció de taller
 • Pots triar el taller que vulguis o utilitzar la nostra xarxa de tallers recomanats per a reparacions en un radi de 100 km en assistència en viatge.
Assistència en viatge a vehicle i ocupants: des de km 0 i remolc
 • T'enviem, des del km 0, una grua o un cotxe taller per reparar el teu vehicle en el mateix lloc on siguis (sempre que el seu accés sigui lícit i possible) en un màxim de 50 minuts, en territori nacional. 
 • Remolc de vehicle: fins a 100 km. 
 • L'àmbit territorial d'aquesta cobertura és mundial per a assistència a persones, i Europa i altres països riberencs del Mediterrani en el cas del vehicle.

 • En cas de pèrdua total o desaparició del teu vehicle assegurat, el contracte quedarà extingit i tindràs dret a rebre la prima del període en curs no consumida.
 • Àmbit territorial: les cobertures són aplicables a tot el territori de l'espai econòmic europeu i dels estats adherits a l'Acord internacional de carta verda, excepte en les garanties en què l'àmbit sigui expressament especificat. 

Quins són les seves característiques principals ?

 • Vehicles assegurables:
  • Turismes (i els seus derivats), tot terreny i monovolums.
  • Furgonetes i vehicles comercials de fins a 3.500 kg. de pes màxim autoritzat.
 • Durada : és una assegurança anual i renovable.
 • Forma de pagament : el pagament de la primera prima es farà en el moment de formalitzar el contracte. Si l'inclous a BBVA Pla EstarSeguro , el pagaràs mensualment i estalviaràs a partir de la segona assegurança que tinguis en el teu Pla.
 • Cancel·lació : fins a un mes abans del venciment sense cost addicional.

Quins requisits calen?

Ser major de 21 anys i tenir almenys 2 anys d'antiguitat del carnet de conduir.


Fins quan la puc contractar?

En qualsevol moment. Es pot contractar fins a 9 mesos abans del venciment de la teva assegurança actual, i respectem el preu que et proposem avui.

Document d'informació sobre productes d'assegurances

Aquí pots informar-te sobre les característiques principals d'Assegurança Cotxe BBVA. La normativa estableix que t'hem de proporcionar un document estandarditzat amb informació de l'assegurança, per la qual cosa et facilitem aquesta fitxa amb informació més específica perquè en comprenguis les característiques.

Assegurança Cotxe BBVA: obrir document

Condicions generals

Pots consultar les condicions generals del producte per obtenir més informació. Recorda que aquest document és informatiu. Obtindràs la teva documentació contractual en el procés de contractació.

Assegurança Cotxe BBVA: obrir document

Companyies asseguradores

Producte coassegurat al 50% per BBVASEGUROS, SA D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES i LIBERTY ASSEGURANCES, COMPANYIA D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, SA

Mediador

BBVA MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADOS, S.A., inscrita en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d'Assegurances de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0060. Concertada assegurança de responsabilitat civil i disposa de capacitat financera.

Més informació

Per gaudir de BBVA Pla EstarSeguro cal contractar la targeta BBVA Pla EstarSeguro, sense interessos, comissions ni costos addicionals. Targeta subjecta a l'aprovació prèvia de BBVA.