> 
 > 
 > 
Assegurança Multirisc Agro

Assegurança Multirisc Agro

Sabem l'esforç que significa tirar endavant un negoci. Per això, oferim una assegurança multirisc per a les teves instal·lacions i el seu contingut.

 • Àmplia gamma de cobertures, per escollir les que s'adaptin més bé a la teva activitat agrària.

 • Cobertures específiques per a negocis agrícoles o pecuaris.

 • Forma de pagament flexible: anual, semestral o trimestral.


Bàsiques

 • Incendi, explosió i caiguda de llamp. 
 • Extensió de garanties.
 • Danys per aigua.
 • Danys elèctrics. 
 • Trencament de vidres. 
 • Responsabilitat civil explotació i patronal, així com fiances i defenses civils.
 • Assistència.Optatives 

Et permeten personalitzar l'assegurança i contractar cobertures específiques per a negocis agrícoles i/o pecuaris. 

 • Robatori i espoliació. 
 • Pèrdua de beneficis Inhabitabilitat (despeses de desallotjament forçós o pèrdua de lloguers). 
 • Avaria de maquinària. 
 • Avaria de maquinària munyiment. 
 • Trencament de dipòsits i vessament de líquids.
 • Deteriorament de mercaderies refrigerades. 
 • Mort del bestiar (per incendi i extensió de garanties). 
 • Mort del bestiar per atac de feram. 
 • Robatori de bestiar. 
 • Danys a béns al camp.

Vegeu text legal.