> 
 > 
 > 
Assegurança Moto BBVA

Assegurança Moto BBVA

L'assegurança que cobreix els danys ocasionats a la teva moto i els seus ocupants, així com a altres vehicles i els seus ocupants en cas d'accident.

S'adreça a aquells que volen assegurar els riscos derivats de l'ús de la seva moto (amb cilindrada superior a 100 cc i amb potència inferior a 150 cv) o ciclomotor (fins a 50 cc).

 • Podràs triar entre 5 modalitats.
 • Importants cobertures i possibilitat de contractar el Pack Millorat (amb més cobertures i ampliació de límits existents).

 • Paga la teva assegurança mes a mes amb BBVA Pla EstarSeguro.

SimulaProtecció bàsica
Incendi i Robatori
Danys propis vehicle (per pèrdua total)
Danys propis vehicle (per col·lisió tercers)
Danys propis vehicles (per qualsevol causa)
Tercers Bàsic
green-check.pngTercers Robatori + Incendi
green-check.png green-check.png


Tercers Robatori + Incendi + Danys (pèrdua total)
green-check.png green-check.png green-check.png

Tercers robatori + Incendi + Danys amb contraris
green-check.png green-check.png green-check.png green-check.png
Tot Risc amb Franquícia
green-check.png green-check.png green-check.png green-check.png green-check.png

Què inclou la protecció bàsica?

Responsabilitat civil

Derivada de la conducció del vehicle assegurat:

 • Obligatòria per danys a les persones: fins a 70.000.000€.
 • Voluntària com a garantia opcional: fins a 50.000.000€.
 • Per objectes transportats: fins a 100.000€.

Derivada d'incendi fins a 600.000€.

Accidents personals del conductor i els ocupants

 • Assistència sanitària garantida fins a 1 any després de la data en què hagi succeït l'accident, en centres concertats (màxim de 3.000€ en centres de lliure elecció).
 • Invalidesa permanent per accident: fins a 30.000 €.
 • Per mort en accident: fins a 30.000 €. 

Assistència en carretera

 • Per al vehicle: t'enviem una grua o un cotxe taller des del km 0, sempre que l'accés sigui possible, en un màxim de 50 minuts. També pots triar el taller que vulguis, o utilitzar la nostra xarxa de tallers recomanats per a reparacions en un radi de 100 km.
 • Per als ocupants: assistència mundial. 

Protecció com a vianant i ciclista

Si provoques un accident amb danys a tercers, l'assegurança cobreix la Responsabilitat Civil (amb un límit de 60.000€) i també la defensa i reclamació de danys.

Què em cobreixen la resta de garanties?

Incendi i robatori

Cobreix els danys que pugui patir la moto assegurada com a conseqüència d'incendi llamp o explosió (danys parcials o pèrdua total) i per robatori (pèrdua total).

Danys propis del vehicle per pèrdua total

T'indemnitzem, fins al límit assegurat, per la pèrdua total que pugui patir la moto com a conseqüència d'un accident.

Danys propis del vehicle per col·lisió amb tercers

T'indemnitzem, fins al límit assegurat, pels danys soferts per la moto com a conseqüència d'una col·lisió amb vehicles, persones o animals.

Danys propis del vehicle per qualsevol causa

T'indemnitzem, fins al límit assegurat, pels danys parcials o la pèrdua total que pugui patir la moto assegurada com a conseqüència d'un accident. 

Excepte en la modalitat tercers bàsic, en totes les modalitats existeix una franquícia (un import econòmic que l'assegurat ha d'abonar en cada sinistre) del 15%, amb un mínim de 300€ per sinistre. És a dir, si tinguessis un sinistre per valor de 3.000€, hauries d'abonar el 15% de l'import (450€), però si fora menys de 2000€, hauries d'abonar l'import mínim (300€).

Quines són les seves característiques principals?

 • Pots triar entre 5 modalitats d'assegurança, des d'una Tercers Bàsica a una Tot Risc amb Franquícia.(1). Una franquícia és la quantitat de diners que, en cas d'accident, l'assegurat haurà de pagar segons el que tingui contractat en la seva pòlissa.
 • En totes les modalitats pots contractar el Paquet Millorat, amb més cobertures i ampliació de límits de les existents:
  • Defensa i reclamació de danys: ampliació de capital fins a 3.000€.
  • Accidents del conductor i ocupants: ampliació de capital per mort i invalidesa permanent (30.000€) i d'assistència sanitària (fins a 6.000€) en centres de lliure elecció.
  • Reposició de casc per trencament si el conductor resulta lesionat, fins a 400 €.
  • Lliure elecció de taller a Espanya, França, Portugal i Andorra.
 • Els accessoris instal·lats en el vehicle a la sortida del concessionari queden automàticament coberts.
 • És una assegurança renovable de forma anual.
 • En cas de pèrdua total o desaparició del teu vehicle assegurat, el contracte quedarà extingit i tindràs dret a rebre la prima del període en curs no consumida.
 • Forma de pagament: el pagament de la primera prima es farà en el moment de formalitzar el contracte. Si l'inclous a BBVA Pla EstarSeguro, el pagaràs mensualment i estalviaràs a partir de la segona assegurança que tinguis al teu pla.

Document d'informació sobre productes d'assegurances

Aquí pots informar-te sobre les característiques principals d'Assegurança Moto BBVA. La normativa estableix que t'hem de proporcionar un document estandarditzat amb informació de l'assegurança, per la qual cosa et facilitem aquesta fitxa amb informació més específica perquè en comprenguis les característiques.

Assegurança Moto BBVA: obrir document

Condicions generals

Pots consultar les condicions generals del producte per obtenir més informació. Recorda que aquest document és informatiu. Obtindràs la teva documentació contractual en el procés de contractació.

Assegurança Moto BBVA: obrir document

Companyies asseguradores

Producte coassegurat al 50% per BBVASEGUROS, SA D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES i LIBERTY ASSEGURANCES, COMPANYIA D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, SA

Mediador

BBVA MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADOS, S.A., inscrita en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d'Assegurances de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0060. Concertada assegurança de responsabilitat civil i disposa de capacitat financera.

Més informació

Per gaudir de BBVA Pla EstarSeguro cal contractar la targeta BBVA Pla EstarSeguro, sense interessos, comissions ni costos addicionals. Targeta subjecta a l'aprovació prèvia de BBVA.