> 
 > 
 > 
Assegurança de Baixa Laboral per a Autònoms

Assegurança de Baixa Laboral per a Autònoms

Segur que vols mantenir els teus ingressos en cas de baixa laboral.

 • Mantingues els teus ingressos quan estiguis de baixa laboral, per malaltia o accident, mitjançant el cobrament d'una indemnització diària.

 • Aconsegueix fins a un 15% de descompte amb BBVA Plan EstarSeguro.

 • Sol·licita més informació sobre la teva assegurança de baixa laboral.

Sol·licitar


Què és l'Assegurança de Baixa Laboral per a Autònoms BBVA?

És una assegurança adreçada a professionals autònoms que els permet cobrar una prestació quan es troben temporalment en situació de baixa mèdica per malaltia o accident, o en cas de defunció o incapacitat permanent absoluta causades per accident. 

Hi ha 3 modalitats d'assegurança de baixa laboral: 

 • Essencial.
 • Més
 • Més Seguretat.

A qui va adreçada aquesta assegurança de baixa laboral (ILT)? 

Autònoms donats d'alta en el règim d'autònoms de la SS. o als col·legis professionals. L'assegurat ha de ser sempre persona física, i el prenedor pot ser persona física o jurídica.

Quines són les seves característiques principals?

 • T'oferim tres modalitats diferents d'assegurança de baixa laboral que cobreixen les prestacions següents:  
  • Incapacitat temporal per accident o malaltia.
  • Indemnització per hospitalització.
  • Incapacitat permanent absoluta per accident.
  • Mort per accident.
  • Defunció per infart determinat com a accident laboral.
 • Amb una indemnització predeterminada segons la causa de baixa laboral, a través d'un barem que podràs conèixer amb anterioritat.
 • Facilitats de pagament: podràs triar entre pagament semestral, trimestral i mensual, per adaptar-lo al teu calendari d'ingressos.

Quins requisits s'han de complir per contractar aquesta assegurança de baixa laboral?

Has d'emplenar un senzill qüestionari mèdic i, si és necessari, et farem una entrevista mèdica per telèfon o un reconeixement mèdic. 

Per contractar aquesta assegurança de baixa laboral, has de tenir entre 18 i 60 anys.

Si tens algun dubte consulta el teu gestor personal.

informació addicional

Capital assegurat (en funció de la modalitat escollida).


Essencial Més Més seguretat
Incapacitat temporal per accident. 30 € 60 € 90 €
Incapacitat temporal per malaltia 30 € 60 € 90 €
Indemnització diària per hospitalització (accident o malaltia) 30 € 60 € 90 €
Mort per accident 30.000 € 60.000 € 90.000 €
Mort per infart (accident de treball) 15.000 € 30.000 € 45.000 €
Incapacitat permanent absoluta per accident 30.000 € 60.000 € 90.000 €


Carència

 • En cas d'accident: no s'aplica.
 • En cas de malaltia: 6 mesos.
 • Per a processos d'hèrnia discal, lumbàlgies, dorsàlgies i cervicàlgies (tots els no exclosos expressament a la pòlissa): 12 mesos.
 • Per al risc de part és aplicable un període de carència de 12 mesos des de la data d'efecte de la pòlissa.

(¡) Glossari

Període de carència: temps que transcorre entre la data d'alta de l'assegurança i la possibilitat de sol·licitar determinats serveis d'assistència o cobertures.

Què és?

Amb BBVA Pla EstarSeguro agrupes el pagament de les teves assegurances BBVA en un únic rebut, en fracciones el pagament en 12 mesos des de la primera assegurança que incloguis i pots estalviar (a partir de la segona assegurança) fins a un màxim d'un 15%.

Es fa mitjançant una targeta virtual, destinada únicament per a aquesta fi i sense cap cost d'emissió ni manteniment, que fa possible que es puguin fraccionar mensualment tots els pagaments de les teves assegurances.

Com incloc les assegurances?

Les assegurances BBVA que hi podràs incloure són de cotxe, moto, llar, salut, vida i accidents (no s'hi poden incloure les assegurances de vida de Catalunya Caixa, les assegurances de Salut Pimes, les assegurances de cotxe en coassegurança amb Mapfre i l'Assegurança Protecció Accidents BBVA).

Pots incloure més d'una assegurança del mateix producte (per exemple, dues assegurances de cotxe) sempre que siguis el Prenedor de la pòlissa. 

Si no tens assegurances hauràs de donar d'alta el Pla abans de contractar la teva assegurança, perquè comencis a pagar la teva assegurança de forma mensual des del principi. 

Una vegada que tinguis el teu Pla, sempre que contractis una nova assegurança, et preguntarem si vols incloure-la. 

A més, sempre tens l'opció de poder incloure les teves assegurances BBVA més endavant, còmodament des de l'app BBVA o el web.

Quan s'activen les assegurances al Pla?

Quan una assegurança s'activa, comences a pagar-la de forma mensual i a més, incrementes el teu percentatge d'estalvi (com més assegurances tinguis, més gran serà l'estalvi).

Si les inclous al moment de la contractació de la pòlissa, s'activarà amb l'entrada en vigor de cadascuna de les assegurances.

Si decideixes incloure-les més endavant, o vols incloure assegurances que ja tinguis contractades, cada una s'activarà a la seva data de renovació (atès que ja has pagat la prima anual de l'assegurança), o bé en el moment de la data de pagament del següent rebut de l'anualitat en curs de l'assegurança (per exemple, una assegurança en què la seva forma de pagament sigui fraccionada: semestral, trimestral, etc).

Quant puc estalviar?

Com més d'assegurances incloguis més gran serà l'estalvi, fins al 15% en totes les assegurances incloses. Comença a estalviar un 5% en el teu rebut a partir de la segona assegurança inclosa. 


Nombre d'assegurances incloses Percentatge d'estalvi
2 5 %
3 7%
4 9 %
5 10 %
6 11 %
7 12 %
8 13%
9 14%
10 o més 15 %

Càlcul del rebut mensual i de l'estalvi

Per calcular el rebut mensual i les bonificacions es tenen en compte les assegurances incloses i activades en el pla. Per exemple, si tens dues assegurances de cotxe activades, de prima anual 360 i 420 € respectivament, cada mes pagaràs 1/12 part de l'anualitat de cadascuna d'aquestes, és a dir 65 € (30 i 35 €). Però, com que hi ha dues assegurances activades, hem d'aplicar-te un 5% de bonificació, per la qual cosa mensualment pagaries 61,75 €, fet que suposa un estalvi de 39 € anuals.

El % d'estalvi i el rebut mensual s'aniran actualitzant segons les assegurances activades. Per exemple, si vens un dels teus cotxes i ja no necessites l'assegurança de 420 €, en aquest moment el teu rebut mensual passarà a ser de 30 € i sense bonificacions.

Quines assegurances puc incloure a BBVA Plan EstarSeguro? 

Les assegurances BBVA que hi podràs incloure són de cotxe, moto, llar, salut, vida i accidents (no s'hi poden incloure les assegurances de vida de Catalunya Caixa, les assegurances de Salut Pimes, les assegurances de cotxe en coassegurança amb Mapfre i l'Assegurança Protecció Accidents BBVA).

Document d'informació sobre productes d'assegurances

Aquí et pots informar sobre les característiques principals de l'Assegurança de Baixa Laboral Autònoms BBVA (ILT). La normativa estableix que t'hem de proporcionar un document estandarditzat amb informació de l'assegurança, per la qual cosa et facilitem aquesta fitxa amb informació més específica perquè en comprenguis les característiques.

Assegurança de Baixa Laboral Autònoms BBVA (ILT): obrir document

Companyia asseguradora 

BBVA Seguros S.A., de Seguros y Reaseguros, inscrita en el Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau C-0502. 

Mediador 

BBVA MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO, S.A., inscrita en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d'Assegurances de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0060. Concertada Assegurança de Responsabilitat Civil i amb capacitat financera.