> 
 > 
Assegurança de Decessos BBVA

Assegurança de Decessos BBVA

Ofereix tranquil·litat a la teva família durant els moments difícils: ens ocupem dels tràmits que es generen després de la defunció d'un ésser estimat i n'assumim les despeses.

 • Servei disponible les 24 hores, els 365 dies de l'any, mitjançant un gestor d'assistència.

 • Es pot prestar a qualsevol part del món.

 • Servei de testamentaria inclòs.


Què és l'Assegurança de Decessos BBVA?

És una assegurança que dona suport a la família quan mor un familiar, tant en l'aspecte econòmic com en la gestió i els tràmits. S'adreça a totes les persones que volen protegir la seva família, tot assegurant que les gestions relacionades amb la defunció i les despeses del servei les assumirà la companyia d'assegurances.

Quines modalitats hi ha disponibles?

Hi ha tres modalitats de contractació diferents. Encara que tenen algunes diferències, totes consten de tres blocs de cobertures: servei de decessos, assistència i gestió de testamentaria.

 • Decessos Sempre: es pot contractar fins als 70 anys. Està enfocada sobretot a famílies, tot i que també és recomanable per a persones individuals. Inclou una sèrie de serveis sense cost addicional que podràs fer servir des del moment de la contractació. La durada de la cobertura és vitalícia.
 • Decessos Prima Única: es pot contractar fins als 99 anys i està dirigida a persones preferiblement de més de 70 anys. Només cal fer un pagament únic en el moment de la contractació de l'assegurança, amb la tranquil·litat de no haver de pagar cap quota més. A més, no cal realitzar cap declaració de salut. La durada de la cobertura és vitalícia.
 • Decessos Residents Estrangers: es pot contractar fins als 65 anys. Està dirigida a residents estrangers a Espanya, que mantenen llaços forts amb el seu país d'origen i volen que els traslladin allà en el moment de la defunció. En aquesta modalitat, la cobertura finalitza quan la persona assegurada compleixi 70 anys. A més, s'estableix un període de carència de 30 dies a partir de la data d'efecte inicial de la pòlissa, o bé a partir de la data d'alta per a noves persones assegurades. Aquest termini no s'aplica si, un cop pagada la prima, la causa de la defunció és un accident.

Què més he de tenir en compte?

 • A una mateixa pòlissa poden incloure's fins a 5 persones assegurades.
 • Els menors d'edat no poden inscriure's sols com a persones assegurades si poden fer-ho a una pòlissa on almenys estigui assegurada una persona major d'edat.
 • En contractar l'assegurança de decessos, has de proporcionar correctament la població i el codi postal de la persona prenedora de l'assegurança. 
 • Si l'import dels serveis prestats és inferior a la suma assegurada, s'abonarà als beneficiaris la diferència resultant.
 • L'assegurança es renova cada any.
 • La forma de pagament de les modalitats Sempre i Residents Estrangers és anual. A la modalitat Prima Única, es paga d'una vegada en contractar l'assegurança. Per tant, no cal pagar cap quota més.

Decessos

Servei de decessos

 • Inclosos a totes les modalitats: documentació i tràmits funeraris, fèretre, condicionament sanitari, conducció fúnebre, sala per a la vetlla, personal per a la prestació del servei (conducció fúnebre i sala per a la vetlla). 
 • Exclusius de les modalitats Sempre i Prima Única: corones de flors, cotxes d'acompanyament per als familiars, esqueles, recordatoris i serveis religiosos. Si tens unitat d'enterrament, la làpida està inclosa. Si no, es tramitarà la concessió d'un nínxol (segons les ordenances municipals aplicables i pagant les taxes corresponents).
 • Exclusius de la modalitat Residents Estrangers: condicionament sanitari i ajuda/assessorament legal per a la repatriació.
 • Opcionals a totes les modalitats:incineració i urna.

Complements del servei de decessos

 • A les modalitats Sempre i Prima Única pots triar una de les tres opcions següents: inhumació amb unitat d'enterrament. Si ja en tens una, pots triar la inhumació sense incloure una unitat d'enterrament (ens fem càrrec de les taxes). Per últim, disposes de la incineració.
 • En modalitat Residents estrangers pots triar incineració (amb repatriació de les cendres) o només repatriació.

Garanties d'assistència

Tens aquestes garanties d'assistència disponibles incloses a l'assegurança:

 • Assistència complementària:
  • Lliure elecció de cementiri.
  • Serveis especials (nonats, menors d'un mes i amputacions).
  • Despeses extraordinàries.
 • Assistència en viatge: per defunció, malaltia o accident greu i altres contingències.

 • Assistència a persones: coordinació de prestacions i gestió de serveis, consulta jurídica familiar, tramitació de documents per defunció i ajuda psicològica en defuncions traumàtiques o quan s'hagin assegurat menors.

 • Assistència especial Residents Estrangers (només pot contractar-se de forma opcional per a la modalitat Residents Estrangers): inclou bitllet d'anada i tornada amb avió per a un acompanyant del difunt a la seva localitat d'origen. 

Servei de testamentaria

Permet a l'assegurat redactar i formalitzar el seu testament de manera totalment gratuïta i amb l'ajuda d'un equip jurídic especialitzat, a través d'una trucada o en línia.

Requisits necessaris

 • Has de tenir un document NIF o NIE i una residència a Espanya per contractar qualsevol modalitat. 
 • Cal subscriure una declaració de bon estat de salut que confirmi que les persones assegurades no pateixen cap malaltia greu o són portadors d'algun virus perillós per a les modalitats Sempre i Residents Estrangers, en el moment de la contractació. 
 • Per a la contractació de la modalitat Prima Única, no s'estableix cap limitació pel que fa a l'estat de salut de les persones assegurades.

Glossari

 • Suma assegurada: quantitat que s'estableix a les Condicions Particulars o, si escau, a les Generals, que representa el límit màxim de la indemnització que ha de pagar la companyia en cada sinistre.
 • Servei: per a la cobertura de decessos, serà el conjunt d'elements i prestacions necessaris per dur a terme el sepeli de l'assegurat mort.
 • Inhumació: acte d'enterrar les restes d'una persona morta dins un fèretre. Aquest servei s'efectua als cementiris.  
 • Incineració: destrucció del cos de la persona morta mitjançant calor a un forn crematori fins a la seva reducció a cendres.
 • Període de carència: temps que transcorre entre la data d'alta de l'assegurança i la possibilitat de sol·licitar determinats serveis d'assistència o cobertures.

Condicions generals

Pots consultar les condicions generals del producte per obtenir més informació. Recorda que aquest document és informatiu. Obtindràs la teva documentació contractual en el procés de contractació.

Assegurança de Decessos Sempre: obre el document

Assegurança de Decessos Prima Única: obre el document

Assegurança de Decessos Residents Estrangers: obrir document

Companyia asseguradora 

Producte assegurat per MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA.

Mediador 

El mediador de l'assegurança és BBVA MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADOS, SA. Societat inscrita al Registre Administratiu Especial amb la clau OV-0060. Concertada assegurança de responsabilitat civil i disposa de capacitat financera.