> 
 > 
 > 
Rènting tecnològic

Rènting tecnològic

Accedeix a la tecnologia més innovadora a un preu molt competitiu.

 • Podràs substituir, ampliar o modificar els equips de la teva empresa d'una manera senzilla i àgil.

 • Consulteu les diferents modalitats d'equipament i trieu la que més s'adapti a les vostres necessitats.

Sol·licitar


Característiques

 • Arrendament d'equips triats. El termini del lloguer oscil·la entre 12 i 60 mesos.
 • Elimina els riscos d'obsolescència tecnològica i es poden renovar i adaptar als futurs canvis.
 • La quota computa com a despesa corrent, no immobilitza ni consumeix recursos financers, que es poden dedicar a altres inversions. Se simplifica la gestió comptable.
 • Millora la planificació i el control de la despesa. Una sola quota inclou el lloguer dels actius i serveis associats.
 • Millora el fons de maniobra i el ROA.
 • Estalvia temps, processos i costos de gestió associats a l'adquisició, contractació i manteniment dels equips.
 • Quota fiscalment deduïble.

Serveis inclosos

 • Inclou l'assegurança a tot risc amb reposició dels equips en cas de sinistre.
 • Gestió de sinistres.
 • Possibilitat de renovació tecnològica d'aquests durant la durada del contacte.
 • Servei de remàrqueting de l'equipament antic.

Serveis opcionals

 • Gestió en línia del parc informàtic: Accés en línia a tota la informació corresponent als equips arrendats, així com el repartiment de cost per cadascun, contractes i factures.

Rènting informàtic

El rènting tecnològic és una solució integral, que aporta a les empreses no només l'ús i gaudi dels seus actius tecnològics, sinó una sèrie de valors afegits, que s'adeqüen a les característiques pròpies de la tecnologia


Rènting d'equipament mèdic

L'avenç tecnològic que afecta l'equipament mèdic, així com l'increment de l'IVA aplicable a la compra d'aquest tipus d'equips (del 10% al 21% actual) situa el rènting en igual o millor posició que altres productes financers per a l'adquisició d'aquesta tecnologia.


Rènting eficiència energètica

L'ús de noves tecnologies en el sector de l'estalvi energètic, com ara el LED o la fibra òptica, està generant notables estalvis en el consum d'energia (entre un 40% i un 70%), i alhora proporciona més prestacions que equipaments convencionals.

El rènting us permetrà afrontar aquestes inversions amb un pagament mensual que, juntament amb l'estalvi energètic que us proporcionarà el canvi, us permetrà estalviar des del primer dia, sense necessitat de fer inversions inicials.


Rènting d'equipament fitness

Una de les principals dificultats a què s'enfronta el sector és la necessitat de fer inversions elevades en equipament per a nous projectes o la seva millora.

El rènting us permetrà afrontar la inversió i l'adaptació als canvis i evolució de la tecnologia a través del lloguer de l'equipament.


Rènting de maquinària

Empreses del sector de l'hostaleria, el comerç i la indústria opten per aquesta forma d'arrendament, que permet l'ús i gaudi de diversos tipus de maquinària, i facilita el seu canvi una vegada finalitzat el contracte.