> 
 > 
 > 
Préstecs amb aval de SAECA

Préstecs amb aval de SAECA

Préstecs per financiar inversions fins a 7 anys, 10 anys en cas de compra de finques rústiques.

Aquests préstecs tenen la garantia de SAECA.

  • Millora o implantació de regadius.
  • Compra de terres.
  • Compra de maquinària.
  • Construccions agrícoles i ramaderes.
  • Circulant.

S'inclou el finançament emparat per les ajudes del Ministeri d'Agricultura per facilitar l'accés al finançament d'agricultors i ramaders. 

El Ministeri subvenciona el cost de l'aval de determinades operacions, que es pot arribar a subvencionar totalment en determinats casos. 

A BBVA et facilitem els tràmits amb SAECA.