> 
 > 
 > 
Préstec Online Negocis BBVA

Préstec Online Negocis BBVA

És un préstec en línia per a negocis i autònoms, que et permet obtenir finançament per a les inversions. Per poder-lo contractar, cal tenir una antiguitat com a client de BBVA de més de 6 mesos.

 • Contractació senzilla i immediata, sense documentació econòmica.

 • Indica els diners que necessites, el destí i el termini de devolució i te l'abonarem automàticament al teu compte.

Contractar


Requisits Préstec Online Negocis:

 • Ser client de BBVA i tenir una antiguitat de més de 6 mesos.
 • Destins del Préstec Online Negocis: maquinària general, vehicle, transport (no vehicle), electrònica, informàtica o unes altres inversions.

Tipus d'interès:

 • És fix i personalitzat en funció de l'import i el termini.
 • El pagament de la quota és mensual des de la data de posada en vigor.

Import i termini:

 • L'import mínim que pots sol·licitar són 3.000€ i el màxim 50.000€, tant si tens un negoci com si ets autònom.
 • El termini de devolució mínim és de 13 mesos i el màxim 60 mesos.

Comissions:

 • Comissió d'obertura personalitzada.
 • Comissió de cancel·lació anticipada parcial i total personalitzada.

Supòsit per al càlcul de la TAE:

 • Import: 30.000 €
 • Termini: 60 mesos.
 • Tipus d'interès fix: 5,55%.
 • Comissió d'obertura: 225 € (0,75%).


TIN TAE Quota mensual Import total
5,55%
6,02 %
573,73 €
34.423,63 €


Pots fer una simulació dins el procés de contractació del Préstec En línia Negocis tant si tens un negoci com si ets autònom.

Informació addicional

 • Has d'utilitzar el finançament de manera responsable per poder fer front a les quotes i així evitar possibles recàrrecs en forma de comissions o interessos.
 • En cas d'endarreriments en el pagament mensual de la quota, s'aplicaran els corresponents interessos de demora.
 • El banc podrà sol·licitar el justificant corresponent del destí de la inversió que hagis indicat. Si no pots aportar aquest justificant o no es correspon amb l'indicat, el banc podria modificar les condicions del préstec i adaptar-les al destí concret.

 • Tipus d'interès fix: la quota mensual que pagues i el tipus d'interès aplicat no variaran durant aquest termini. Cada mes pagaràs la mateixa quota, encara que els tipus d'interès del mercat pugin o baixin.
 • Taxa anual equivalent (TAE): tipus d'interès que indica el cost o rendiment efectiu d'un producte financer. La TAE es calcula d'acord amb una fórmula matemàtica normalitzada que té en compte el tipus d'interès nominal de l'operació, la freqüència dels pagaments (mensuals, trimestrals, etc.), les comissions bancàries i algunes despeses de l'operació.
 • Tipus d'interès nominal (TIN): és un percentatge fix que s'aplica a la quantitat prestada i que determina la quota que cal pagar a l'entitat financera.