> 
 > 
 > 
Préstec Empresarial BBVA

Préstec Empresarial BBVA

És un préstec per a autònoms i pimes que et permet obtenir finançament per a les inversions del teu negoci.

 • Des de 3.000 € fins al que necessitis.

 • Tipus fix, mixt o variable.

 • Quota mensual, trimestral, semestral o anual.


Requisits Préstec Empresarial BBVA:

 • Ser autònom o pime.
 • Tenir un compte a BBVA. Si no tens un compte obert a BBVA, pregunta'ns sobre les opcions disponibles i les seves condicions econòmiques.
 • La concessió del préstec està subjecta a l'autorització prèvia per part de BBVA.

El teu gestor t'informarà de la documentació que has de presentar per a l'estudi d'aquest préstec.

Tipus d'interès:

 • Pots triar entre tipus fix, mixt o variable.
 • El pagament de la quota pot ser mensual, trimestral, semestral o anual, segons l'estacionalitat dels ingressos del teu negoci.

Import i termini:

 • Import: des de 3.000 € fins al que necessitis.
 • Termini: fins a un màxim de 10 anys.

Comissions:

 • Comissió d'obertura: s'aplica una sola vegada sobre l'import contractat.
 • Comissió d'estudi: igual que l'anterior.
 • Comissió de cancel·lació anticipada parcial i total: s'aplica cada vegada que fas una cancel·lació parcial o quan cancel·les anticipadament tot l'import pendent. S'aplica sobre l'import cancel·lat.

Supòsit per al càlcul de la TAE:

 • Import: 10.000 €
 • Termini: 36 mesos.
 • Tipus d'interès fix.
 • Comissió d'obertura: 100 € (1%).
TIN TAE Quota mensual Import total
5,1%
5,9163%
300,16 €
10.805,70 €

Pots demanar al teu gestor que et faci una simulació del Préstec Empresarial BBVA.

Informació addicional

 • Has d'utilitzar el finançament de manera responsable per poder fer front a les quotes i així evitar possibles recàrrecs en forma de comissions o interessos.
 • En cas d'endarreriments en el pagament mensual de la quota, t'aplicarem els interessos de demora corresponents.
 • Per criteris de prudència i de responsabilitat en la concessió de préstecs, el banc pot sol·licitar-te que l'operació es formalitzi davant de notari.

 • Tipus d'interès fix: la quota mensual que pagues i el tipus d'interès aplicat no variaran durant aquest termini. Cada mes pagaràs la mateixa quota, encara que els tipus d'interès del mercat pugin o baixin.
 • Tipus d'interès variable: està compost pel valor de l'índex de referència, per exemple l'EURIBOR, més el diferencial fix que figuri en el teu contracte (per exemple, EURIBOR + 1,5%).
 • Tipus d'interès mixt: pagues un tipus d'interès fix durant un termini inicial i, quan s'acaba aquest primer termini, se t'aplica un tipus d'interès variable durant el termini restant.
 • Euríbor: és un índex de referència que s'utilitza habitualment en els préstecs bancaris. Indica el tipus d'interès mitjà al qual les principals entitats financeres europees es presten diners entre si.
 • Taxa anual equivalent (TAE): tipus d'interès que indica el cost o rendiment efectiu d'un producte financer. La TAE es calcula d'acord amb una fórmula matemàtica normalitzada que té en compte el tipus d'interès nominal de l'operació, la freqüència dels pagaments (mensuals, trimestrals, etc.), les comissions bancàries i algunes despeses de l'operació.
 • Tipus d'interès nominal (TIN): és un percentatge fix que s'aplica a la quantitat prestada i que determina la quota que cal pagar a l'entitat financera.