> 
 > 
BBVA Plan EstarSeguro

BBVA Plan EstarSeguro

Amb BBVA Pla EstarSeguro agrupes el pagament de les teves assegurances BBVA, les pagues mes a mes i pots estalviar en el teu rebut:

 • Contracta i agrupa el pagament de les teves assegurances BBVA.

 • Fracciona el pagament des de la primera assegurança i paga-ho mes a mes.

 • Estalvia des de la segona assegurança inclosa. Fins a un 15%! 

 • Inclou les teves assegurances, sense cap cost ni permanència.

Contractar


Què és?

Amb BBVA Pla EstarSeguro agrupes el pagament de les teves assegurances BBVA en un únic rebut, en fracciones el pagament en 12 mesos des de la primera assegurança que incloguis i pots estalviar (a partir de la segona assegurança) fins a un màxim d'un 15%.

Es fa mitjançant una targeta virtual, destinada únicament per a aquesta fi i sense cap cost d'emissió ni manteniment, que fa possible que es puguin fraccionar mensualment tots els pagaments de les teves assegurances.

Quines assegurances s'hi poden incloure?

Les assegurances que es poden afegir a BBVA Pla EstarSeguro són les següents: 

 • Llar.
 • Salut i salut autònoms (llevat de les assegurances de Salut Pimes).
 • Cotxe i moto (llevat de les que no estiguin coassegurades amb Liberty).
 • Vida (llevat de les d'Estalvi, les vinculades al finançament hipotecari a prima única, les vinculades a finançament consum i els productes Assegurances CX Vida Col·lectiu i CX Vida 3+3).
 • Accidents (llevat de l'Assegurança Protecció Accidents BBVA) i ILT (Incapacitat Laboral Temporal). 

Pots incloure més d'una assegurança del mateix producte (per exemple, dues assegurances de cotxe) sempre que siguis el Prenedor de la pòlissa.

Com incloc les assegurances?

Si no tens assegurances hauràs de donar d'alta el Pla abans de contractar la teva assegurança, perquè comencis a pagar la teva assegurança de forma mensual des del principi. 

Una vegada que tinguis el teu Pla, sempre que contractis una nova assegurança, et preguntarem si vols incloure-la. 

A més, sempre tens l'opció de poder incloure les teves assegurances BBVA més endavant, còmodament des de l'app BBVA o el web.

Quan s'activen les assegurances al Pla?

Quan una assegurança s'activa, comences a pagar-la de forma mensual i a més, incrementes el teu percentatge d'estalvi (com més assegurances tinguis, més gran serà l'estalvi).

Si les inclous al moment de la contractació de la pòlissa, s'activarà amb l'entrada en vigor de cadascuna de les assegurances.

Si decideixes incloure-les més endavant, o vols incloure assegurances que ja tinguis contractades, cada una s'activarà a la seva data de renovació (atès que ja has pagat la prima anual de l'assegurança), o bé en el moment de la data de pagament del següent rebut de l'anualitat en curs de l'assegurança (per exemple, una assegurança en què la seva forma de pagament sigui fraccionada: semestral, trimestral, etc).

Quant puc estalviar?

Com més d'assegurances incloguis més gran serà l'estalvi, fins al 15% en totes les assegurances incloses. Comença a estalviar un 5% en el teu rebut a partir de la segona assegurança inclosa. 


Nombre d'assegurances incloses Percentatge d'estalvi
2 5 %
3 7%
4 9 %
5 10 %
6 11 %
7 12 %
8 13%
9 14%
10 o més 15 %

Càlcul del rebut mensual i de l'estalvi

Per calcular el rebut mensual i les bonificacions es tenen en compte les assegurances incloses i activades en el pla. Per exemple, si tens dues assegurances de cotxe activades, de prima anual 360 i 420 € respectivament, cada mes pagaràs 1/12 part de l'anualitat de cadascuna d'aquestes, és a dir 65 € (30 i 35 €). Però, com que hi ha dues assegurances activades, hem d'aplicar-te un 5% de bonificació, per la qual cosa mensualment pagaries 61,75 €, fet que suposa un estalvi de 39 € anuals.

El % d'estalvi i el rebut mensual s'aniran actualitzant segons les assegurances activades. Per exemple, si vens un dels teus cotxes i ja no necessites l'assegurança de 420 €, en aquest moment el teu rebut mensual passarà a ser de 30 € i sense bonificacions.

Companyies asseguradores

 • Llar, Vida i ILT (Incapacitat Laboral Temporal): BBVA SEGUROS S.A. de Seguros y Reaseguros. 
 • Salut: coassegurat al 50 % entre BBVA SEGUROS S.A. de Seguros y Reaseguros i SANITAS S.A. de Seguros.  
 • Cotxe: coassegurat al 50 % entre BBVA SEGUROS S.A. de Seguros y Reaseguros i 50 % per LIBERTY Seguros S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

Mediador

BBVA MEDIACIÓN, operador de bancassegurances vinculat, S.A. inscrita en el Reg. Admtiu. Especial de Mediadors d'Assegurances de la DGSFP amb la clau OV-0060. Concertada Assegurança de Responsabilitat Civil i amb capacitat financera.

Més informació

Per gaudir de BBVA Pla EstarSeguro cal contractar la targeta BBVA Pla EstarSeguro, sense interessos, comissions ni costos addicionals. Targeta subjecta a l'aprovació prèvia de BBVA.