> 
 > 
 > 
Finançament de grans rebuts i pagaments BBVA

Finançament de grans rebuts i pagaments BBVA

Et podem ajudar a fer front a algun dels teus rebuts o càrrecs en el teu compte per la teva targeta de dèbit.

 • 0% TIN d'interès. TAE (14,14 %).

 • Des de 300 € fins a 1.000 €.

 • 3 mesos de termini.

Finançar rebut


Tipus d'interès:

 • Tipus d'interès del 0% TIN d'interès. TAE (14,14 %)

Característiques:

 • Préstec destinat a finançar rebuts i càrrecs per la teva targeta de dèbit al teu compte per un import entre 300 € i 1.000 €.
 • Contractació immediata a través del web i de l'aplicació de BBVA, sense aportar documentació.
 • El préstec s'abona en el compte que triïs en el procés de contractació. 

Com funciona:

 • En la consulta de moviments del teu compte personal o en la teva posició global podràs veure els rebuts que pots finançar marcats amb l'etiqueta "finançable". Selecciona el càrrec desitjat per poder-ho finançar en còmodes terminis.
 • Podràs finançar un màxim de 4 càrrecs en compte amb aquestes característiques per any.

Import:

 • Des de 300 € fins a 1.000 € tant si BBVA és emissor directament, com si és receptor de domiciliacions (es permet finançar tributs i impostos).

Termini:

 • 3 mesos.

Comissions:

 • Comissió d'obertura: 2%.

Fins quan es pot contractar?

Oferta vàlida fins al 30/09/2019.

Exemple per al finançament de 1.000 € en un termini de tres mesos


TIN 0 % (TAE 14,14 %)
Import del préstec 1.000 €
Termini total 3 mesos
Comissió d'obertura 2% sobre l'import prestat
20 €
Import total 1.021,80 €
Quota mensual 333,33 €

Per al càlcul de la TAE s'han tingut en compte les despeses de correu: 0,60 € mensuals.

 • Has d'utilitzar el finançament de manera responsable per poder fer front a les quotes i així evitar possibles recàrrecs en forma de comissions o interessos.
 • En cas d'endarreriments en el pagament mensual de la quota, s'aplicaran els corresponents interessos de demora. El fet de no efectuar els pagaments et podria portar greus conseqüències (per exemple la venda forçosa) i dificultar l'obtenció d'un crèdit.
 • Per criteris de prudència i de responsabilitat en la concessió de préstecs, el banc pot sol·licitar la intervenció de l'operació davant notari.
 • Tens dret a desistir del contracte de préstec durant el termini de 14 dies naturals següents a la celebració del contracte, sense cap cost addicional.
 • Si vols saber més sobre aquest producte, pots consultar el document genèric següent amb informació precontractual i un exemple: Baixar document en pdf

Glossari

 • Taxa anual equivalent (TAE): tipus d'interès que indica el cost o rendiment efectiu d'un producte financer. La TAE es calcula d'acord amb una fórmula matemàtica normalitzada que té en compte el tipus d'interès nominal de l'operació, la freqüència dels pagaments (mensuals, trimestrals, etc.), les comissions bancàries i algunes despeses de l'operació.
 • Tipus d'interès nominal (TIN): és un percentatge fix que s'aplica a la quantitat prestada i que determina la quota que cal pagar a l'entitat financera.