> 
 > 
 > 
Descompte comercial

Descompte comercial

Anticipa els teus cobraments d'una manera senzilla. Et donem un avançament per a un crèdit comercial no vençut.

  • Liquiditat

  • Finançament

  • Rapidesa

  • Comoditat

Sol·licitar


Si un empresari necessita un avançament per a un crèdit comercial no vençut que tingui la seva empresa amb tercers, nosaltres l'hi donem. Un avançament que implica molts avantatges per a negocis i empreses.

  • Liquiditat. Per gaudir anticipadament de l'import de les vendes efectuades instrumentades en efectes comercials. 
  • Finançament. El producte habitual per al finançament de circulant. 
  • Rapidesa. Aconseguir la tramitació i la concessió de la línia de descompte en molt poc temps. 
  • Comoditat. La majoria de les empreses disposen d'efectes que poden descomptar, ja siguin lletres i pagarés o simples rebuts i factures.