> 
 > 
 > 
Dipòsits combinats

Tipus d'interès

fins a

0,65% TAE

(0,65% TIN)

Dipòsits combinats

Combina un dipòsit i un fons d'inversió: Destina a un fons d'inversió entre un 30% i un 70% de l'import total invertit inicialment i aconsegueix fins a un 0,65% TAE (0,65% TIN) al teu dipòsit.

 • Des de 600 €

 • Durada: 13 mesos.

 • Pagament d'interessos al venciment.

Contractar

 • Nivell de risc

  / 6

  Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6, de major risc.

  • Aquest indicador de risc es refereix exclusivament al dipòsit. El fons d'inversió combinat té el seu propi nivell de risc, que es pot consultar al DFI
  • BBVA està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit d'Espanya. La quantitat màxima garantida és de 100.000 € per la totalitat de dipòsits constituïts al BBVA per persona.
  • **El reemborsament, el rescat o la devolució anticipada d'una part o de tot el principal invertit estan subjectes a comissions o penalitzacions.
 • Simulador de dipòsits
 • Fons de Garantia de Dipòsit

Requisits per contractar un Dipòsit Combinat amb Fons d'Inversió

Aquest dipòsit combinat amb fons permet la contractació d'un dipòsit a termini a 13 mesos amb un fons d'inversió, amb la proporció següent:

 • Mínim 30% de la inversió en un fons d'inversió (consulta els fons vinculats disponibles). 
 • Màxim 70% de la inversió en un dipòsit.

Cal que tinguis un compte obert a BBVA i ser-ne titular; tant el dipòsit com el fons d'inversió amb què es combini admeten un únic titular (haurà de ser el mateix) i ambdós s'associaran al mateix compte BBVA que indiquis.


Cancel·lació anticipada 

Pots cancel·lar el dipòsit totalment o parcialment, abans del venciment d'aquest. La cancel·lació d'un dels productes no implica la cancel·lació dels dos.

Rebràs un 0,01% TIN de l'import que cancel·lis, durant els dies que hagi estat contractat el dipòsit.

Mai no perdràs el capital invertit en el dipòsit, el cancel·lis totalment o parcialment. 

Els fons d'inversió ofereixen una rendibilitat variable que depèn de l'evolució dels actius en què el fons ha invertit el capital. Les rendibilitats passades no són indicatives de resultats futurs i la valoració pot ser inferior a la inversió inicial.

Si vols cancel·lar el fons d'inversió vinculat, hauràs de sol·licitar-nos-ho i es procedirà al reemborsament de les participacions a valor de mercat, cosa que podria suposar incórrer en pèrdues pel que fa a la inversió inicial.


Renovació 

No renovable a venciment de manera automàtica.

El fons no té venciment. Un cop hagi vençut el dipòsit, pots mantenir el fons o reemborsar-lo. Si vols cancel·lar el fons d'inversió vinculat, hauràs de sol·licitar-nos-ho i es procedirà al reemborsament de les participacions a valor de mercat, cosa que podria suposar incórrer en pèrdues pel que fa a la inversió inicial.


Data màxima per contractar aquest dipòsit combinat amb fons d'inversió

El pots contractar fins al 31/10/2019.


Tipus d'interès 

En funció del repartiment que tinguis entre el dipòsit i el fons d'inversió associat, el tipus serà:

Dipòsit Combinat 30% + Fons d'inversió 70% = Dipòsit fins a 0,65% TAE (0,65% TIN).

Dipòsit Combinat 50% + Fons d'inversió 50% = Dipòsit fins a 0,40% TAE (0,40% TIN).

Dipòsit Combinat 70% + Fons d'inversió 30% = Dipòsit fins a 0,15% TAE (0,15% TIN).


Les rendibilitats expressades corresponen només al dipòsit. La rendibilitat del fons dependrà de l'evolució dels mercats.


El pagament d'aquests tipus es farà sempre que a venciment del dipòsit mantinguis en el fons les participacions mínimes exigides per a cada modalitat. En cas de no ser així, es liquidaran els interessos al 0,01% TIN (0,01% TAE). Pots consultar l'exemple representatiu que et mostrem.

Import 

Dipòsit des de 600 € fins a 500.000 €. Haurà de ser com a mínim el 30% de la inversió total, i com a màxim el 70% de la inversió total. La inversió total és la suma dels imports invertits en Fons d'inversió + Dipòsit.

Termini

El termini del dipòsit és de 13 mesos. Els fons tenen un termini mínim recomanat per a la inversió que pots consultar al document de dades fonamentals (DFI).

Podràs contractar el Dipòsit Combinat contractant un dels fons d'inversió que t'indiquem a continuació. L'import que destinis a un d'aquests fons ha de ser com a mínim el 30% de la quantitat total inicial invertida.

Si cap d'ells s'ajusten al teu perfil, pots consultar el catàleg complet de fons d'inversió per triar el que millor s'adapti a les teves necessitats. Si el fons que triïs no és un dels indicats no seria possible combinar-lo amb aquest dipòsit.

Anar al catàleg complet.

 • Consulta les possibles combinacions que pots triar:

Exemple per a una inversió de 10.000 €

Modalitat del dipòsit Inversió mínima en fons Import del dipòsit Tipus d'interès
Combinat fons 30F-70D 3.000 € (30%) 7.000 € (70%) 0,15% TAE 0,15% TIN
Combinat fons 50F-50D 5.000 € (50%) 5.000 € (50%) 0,40% TAE 0,40% TIN
Combinat fons 70F-30D 7.000 € (70%) 3.000 € (30%) 0,65% TAE 0,65% TIN


Exemple de dipòsit combinat si hi destines inicialment 10.000 € en total i tries destinar un 30% al dipòsit:

 • Quantitat mínima inicial que has de destinar al fons d'inversió vinculat: 7.000 €.
 • Amb la quantitat destinada al fons d'inversió vinculat, s'adquireixen unes participacions, que si les mantens en aquest fons vinculat fins al venciment del dipòsit, podràs tenir una remuneració més gran en el teu dipòsit.

Per a aquest exemple la remuneració del dipòsit seria:

Exemple de càlcul de la taxa anual equivalent (TAE) COMPLINT REQUISITS

Import: 3.000 €  

Termini: 390 dies

Interessos bruts: 20,84 €

TAE 0,65% (TIN 0,65%)


 • Si no mantens aquestes participacions inicials en el fons d'inversió, per a aquest exemple la remuneració del dipòsit seria:
Exemple de càlcul de la taxa anual equivalent (TAE) SENSE COMPLIR REQUISITS

Import: 3.000 €

Termini: 390 dies

Interessos bruts: 0,32 €

TAE 0,01% (TIN 0,01%)


El fons ofereix una rendibilitat variable. La rendibilitat depèn de l'evolució dels actius en què el fons estigui invertint el capital. Les rendibilitats passades no són indicatives de resultats futurs.

Dipòsits:

 • Els interessos remuneratoris del teu dipòsit els ingressarem en el teu compte.
 • Els interessos remuneratoris es consideren rendiments del capital mobiliari. Per aquest motiu, la remuneració que rebis serà després d'haver retingut els impostos corresponents segons la llei. 
 • Tens dret a desistir de la contractació del dipòsit durant els 14 dies naturals següents a la contractació. El banc procedirà a cancel·lar aquest contracte amb abonament de l'import dipositat en el teu compte a BBVA. Encara que s'exerceixi el dret de desistiment sobre el dipòsit, el fons continuarà vigent i en cas que el vulguis cancel·lar, s'aplicaran les condicions descrites a l'apartat de cancel·lació anticipada.

Fons d'inversió:

 • Els fons són una alternativa d'inversió diversificada, ja que inverteixen en nombrosos actius, cosa que redueix el risc davant la inversió en un únic actiu. 
 • Hi ha una gran varietat de fons d'inversió amb perfils de risc molt diversos.
 • Els fons permeten invertir en diferents tipus d'actius, zones geogràfiques, monedes… Podràs escollir aquells fons que millor s'ajustin als teus objectius i necessitats.
 • Els fons d'inversió permeten l'accés als avantatges d'una gestió professional per a imports a l'abast de l'inversor particular
 • Una de les característiques dels fons d'inversió és la seva liquiditat ja que, normalment, es poden comprar i vendre participacions en qualsevol moment sense comissió de subscripció o reemborsament. No obstant això, en alguns productes es pot limitar aquesta disponibilitat en aplicar comissions per subscripció o reemborsament en períodes determinats o per a certes quantitats. Per això has de consultar la documentació i les característiques de cada fons. 
 • D'acord amb la legislació vigent només hauràs de tributar quan venguis/reemborsis tot o part del teu fons d'inversió. Per a persones físiques amb residència fiscal a Espanya, els traspassos d'un fons d'inversió a un altre no tenen impacte fiscal en l'IRPF sempre que es compleixin els requisits exigits en la normativa fiscal.
 • Com en qualsevol altre producte d'inversió, invertir en fons implica assumir un determinat nivell de risc. Cada fons, en funció de les seves característiques específiques i dels actius en què inverteix, implicarà un nivell de risc i, en qualsevol cas, la possibilitat d'incórrer en pèrdues sobre el capital invertit. Pots consultar els riscos específics de cada fons en el fullet disponible a bbva.es

Documents

Pots consultar la Informació Precontractual del producte per obtenir més informació. Recorda que aquest document és informatiu. Obtindràs tota la teva documentació i podràs confirmar-la en el procés de contractació.

Depóstio Combinat 30% + Fons d'inversió 70%: obrir document

Depóstio Combinat 50% + Fons d'inversió 50%: obrir document

Depóstio Combinat 70% + Fons d'inversió 30%: obrir document

Glossari

Tipus d'interès nominal (TIN): És el percentatge que s'aplica a la quantitat dipositada tenint en compte el termini contractat. 

Taxa anual equivalent (TAE): És el resultat d'una fórmula matemàtica que incorpora el tipus d'interès nominal, les comissions i el termini de l'operació, i expressa el rendiment efectiu del dipòsit. La TAE permet comparar aquest dipòsit amb altres productes financers.

Càrrecs SEPA (zona única de pagaments en euros): Els càrrecs directes SEPA han substituït les domiciliacions de rebuts. Es tracta d'un servei de pagament o un instrument que permet fer cobraments en euros carregant-los (és a dir, disminuint el saldo) al compte del deutor (o persona que paga).