> 
 > 
 > 
Dipòsit Online a 13 mesos

Tipus d'interès

fins a

0,00% TAE

(0,00% TIN)

Dipòsit Online a 13 mesos

Treu partit dels teus estalvis de manera segura només pel fet de ser titular d'un compte a BBVA i contractar aquest dipòsit:

 • Des de 1.000 €.

 • Durada: 13 mesos.

 • Pagament d'interessos al venciment.

Contractar

 • Nivell de risc

  / 6

  Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6, de major risc.

  • BBVA està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit d'Espanya. La quantitat màxima garantida és de 100.000 € per la totalitat de dipòsits constituïts al BBVA per persona.
  • **El reemborsament, el rescat o la devolució anticipada d'una part o de tot el principal invertit estan subjectes a comissions o penalitzacions.
 • Simulador de dipòsits
 • Fons de Garantia de Dipòsit

Requisits

Aquest dipòsit només es pot contractar des de bbva.es. És a dir, no es pot contractar a l'oficina o per línia BBVA. Has de tenir un compte obert a BBVA i ser-ne titular.  


Cancel·lació anticipada

Pots cancel·lar en línia el dipòsit, totalment o parcialment, abans del venciment d'aquest. Tant si el cancel·les totalment com parcialment mai no perdràs el capital invertit. 

Aplicarem un 0,00% TIN a l'import que cancel·lis, durant els dies que hagi estat contractat el dipòsit. 

A més, sobre l'import que cancel·lis, t'aplicarem una penalització del 0,00% TIN des de la data de cancel·lació, fins al venciment del mateix. És a dir, descomptarem un 0,00% TIN per l'import que cancel·lis, sobre els dies que quedin des de la cancel·lació del dipòsit, fins a la finalització del termini del mateix. Aquest import no pot ser superior als interessos generats fins a la data de cancel·lació.Tipus d'interès

0,00% TIN (Tipus d'Interès Nominal). 

0,00% TAE (Taxa Anual Equivalent).

Pots consultar l'exemple representatiu que et mostrem.


Import

Des de 1.000 € fins a 150.000 €.


Termini de venciment

13 mesos, liquidació d'interessos al venciment.

Exemple de càlcul de la Taxa Anual Equivalent (TAE)

Import: 10.000 €

Termini: 13 mesos 

TAE 0,00% (TIN 0,00%)

Interessos bruts: 0 €

Percentatge de retenció: 0%

Interessos nets: 0 €

 • Els interessos remuneratoris del teu dipòsit els ingressarem en el teu compte. 
 • Els interessos remuneratoris es consideren rendiments del capital mobiliari. Per aquest motiu, la remuneració que rebis serà després d'haver retingut els impostos corresponents segons la llei.
 • En cas que els diners del dipòsit els portis mitjançant un càrrec en una altra entitat bancària (càrrec SEPA), en el termini de 8 setmanes, a partir de la data de càrrec, tindràs dret a sol·licitar el reemborsament de l'import a aquesta entitat bancària en què s'han carregat els fons per a la contractació del dipòsit, de conformitat amb el que determinin les condicions de l'acord que tinguis signat amb aquesta entitat. Com a conseqüència, no podràs cancel·lar anticipadament el teu dipòsit abans de transcórrer 58 dies des de la recepció dels fons. Transcorregut aquest termini, podràs cancel·lar anticipadament el dipòsit, totalment o parcialment.
 • Tens dret a desistir de la contractació del dipòsit en els 14 dies naturals següents a la contractació. El banc cancel·larà aquest contracte amb abonament de l'import dipositat en el teu compte a BBVA.

Documents

Pots consultar la Informació Precontractual del producte per obtenir més informació. Recorda que aquest document és informatiu. Obtindràs tota la teva documentació i podràs confirmar-la en el procés de contractació.

Depóstio En línia a 13 mesos: obrir document

Glossari

Tipus d'interès nominal (TIN): És el percentatge que s'aplica a la quantitat dipositada tenint en compte el termini contractat. 

Taxa anual equivalent (TAE): És el resultat d'una fórmula matemàtica que incorpora el tipus d'interès nominal, les comissions i el termini de l'operació, i expressa el rendiment efectiu del dipòsit. La TAE permet comparar aquest dipòsit amb altres productes financers.

Càrrecs SEPA (zona única de pagaments en euros): Els càrrecs directes SEPA han substituït les domiciliacions de rebuts. Es tracta d'un servei de pagament o un instrument que permet fer cobraments en euros carregant-los (és a dir, disminuint el saldo) al compte del deutor (o persona que paga).