> 
 > 
 > 
Compte Negocis

Compte Negocis

Un compte adreçat tant a autònoms com a pimes que necessitin un compte per a la seva activitat professional.

 • Sense comissió de manteniment del compte si hi domicilies el pagament dels teus impostos o assegurances socials i/o el pagament de nòmines.

 • Una Targeta Negocis BBVA sense comissió d'emissió i manteniment de targeta de crèdit o dèbit.

 • Transferències il·limitades sense comissions a través de canals digitals.

Contractar

 • Nivell de risc

  / 6

  Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6, de major risc.

  • BBVA està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit d'Espanya. La quantitat màxima garantida és de 100.000 € per la totalitat de dipòsits constituïts al BBVA per persona.

Què inclou i quines són les seves característiques principals?

 • Compte Negocis, un compte per a autònoms i pimes destinat exclusivament a l'activitat professional.
 • Una Targeta Negocis BBVA de crèdit o dèbit per titular sense comissió per emissió i manteniment d'una targeta de crèdit o dèbit. La concessió de la Targeta Negocis Crèdit està subjecta a l'aprovació prèvia per part de BBVA.
 • Emissió de xecs en euros sense comissions.
 • Sense comissió per compensació i negociació de xecs en euros sobre places nacionals.
 • Transferències ordinàries en euros, corones sueques o en leus romanesos dins l'EEE ordenades des de bbva.es, app BBVA, BBVA Net cash i Caixers automàtics sense comissions (1).

Com pots contractar-ho?

El Compte Negocis està adaptat tant a autònoms (persona física) com a pimes (persona jurídica). 

Si ets autònom podràs contractar el Compte Negocis i la Targeta Negocis Dèbit a través de bbva.es o l'app BBVA. Si vols el Compte Negocis i la Targeta Negocis Crèdit, hauràs d'acudir a una Oficina BBVA.

Si ets una pime, hauràs de fer la contractació en qualsevol Oficina BBVA.

Quins són els seus requisits?

 • Domiciliar al Compte Negocis almenys dos dels pagaments següents:
  • Pagament Assegurances Socials. Haver fet tres pagaments durant els tres mesos naturals anteriors a cada liquidació.
  • Pagament d'impostos (IVA / Impost d'activitats econòmiques / IRPF / Impost de societats). Haver fet un pagament durant els tres mesos naturals anteriors a cada liquidació.
  • Pagament de nòmines a empleats. Haver fet almenys dos pagaments de nòmina unitaris i superiors a 600 € durant els tres mesos naturals anteriors a cada liquidació sense import mínim. 
 • Si cancel·les el Compte Negocis, hauràs de domiciliar la teva Targeta Negocis en un altre Compte Negocis per seguir gaudint de no pagar la comissió per emissió i manteniment d'una targeta de dèbit o crèdit. 

Quant val?

 • Complint requisits de vinculació: 0 €/mes en comissió de manteniment del compte.
 • Si algun mes el compte no compleix requisits de vinculació, aquest mes es liquidarà 10 € en concepte de comissió de manteniment.
 • Costos per descobert tàcit: consultar secció de costos.

Durant els 3 primers mesos naturals complets des de l'obertura del Compte Negocis, la comissió de manteniment serà de 0 €/mes. Passat aquest temps, si en la revisió mensual no es compleixen aquests requisits, es cobraran 10 €, i així en endavant cada mes. La liquidació de comissions del Compte Negoci es farà els dies 15 de cada mes, per a la qual cosa es revisaran els requisits en els 3 mesos naturals previs al mes de la liquidació.

Gaudeix de les promocions

 • Contracta un TPV per al teu negoci i podràs gaudir de les dues primeres quotes gratis per a la tarifa de bo. Promoció aplicable a TPV Físic, Mòbil i Virtual (2).

Vegeu text legal.

Condicions Costos
Periodicitat de la liquidació Mensual
Pel Servei de Manteniment del compte

Si el compte no compleix els requisits: 10 €/mes 

Si el compte compleix els requisits: 0 €/mes 

Vegeu els requisits a la pestanya "Característiques"

Pel Servei d'Administració del compte 0 € per anotació

Tipus d'interès creditor, nominal anual (1)

0%

Tipus d'interès de descobert tàcit 29%

Comissió de descobert tàcit

4,50% sobre el saldo deutor més alt. Mínim 15 €

Comissió per regularització de descoberts

De 0 € a 18 €: 3 € 

A partir de 18 €: 30 €

Comissió per emissió i manteniment de la Targeta Negocis de dèbit o crèdit, una per titular (2)
0 € si està domiciliada en el Compte Negocis.Transferències des de bbva.es, app BBVA, BBVA Net cash i caixers automàtics (3)

0 €

Transferències immediates
0,90 € per a autònoms i 1,50 € per a pimes.

Comissió de compensació i negociació, per ingrés de xecs en euros sobre places nacionals

0 €

Emissió de xecs en euros 0 €
Comissió per retirada d'efectiu a dèbit mitjançant targeta en caixers automàtics

En caixers BBVA: 0 € 

En caixers d'altres entitats: BBVA repercutirà l'import de la comissió cobrada per l'entitat titular del caixer a BBVA. L'import l'informa l'entitat titular del caixer abans de la retirada d'efectiu. 

En caixers fora d'Espanya: 4% (mínim 2,40 €)


Comissió per retirada d'efectiu a crèdit mitjançant targeta en caixers automàtics

En caixers BBVA: 2% (mínim 1,80 €) 

En caixers d'altres entitats: BBVA repercutirà l'import de la comissió cobrada per l'entitat titular del caixer a BBVA. L'import l'informa l'entitat titular del caixer abans de la retirada d'efectiu. Així mateix, BBVA cobrarà la comissió per disposició a crèdit indicada per a caixers Grup BBVA a Espanya. 

En caixers fora d'Espanya: 4% (mínim 2,40 €)

Vegeu text legal.

Pots consultar aquí la llista de serveis més representatius associats a un compte de pagament.